Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Професійна освіта. Комп’ютерні технології (проєкт 2020)

Пропозиції приймаються випусковою кафедрою на електронну адресу

 fmkto.ktuni@bdpu.org.ua

 

Освітньо-професійна програма «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» 

 

Освітні компоненти освітньо-професійної програми 

Цикл загальної підготовки

ОК 1. Історія України

ОК 2. Іноземна мова

ОК 3. Історія української культури

ОК 4. Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК 5. Філософія

ОК 6. Сучасні інформаційні технології

Цикл професійної підготовки

ОК 7. Психологія

ОК 8. Педагогіка

ОК 9. Інклюзивна професійна освіта

ОК 10. Вища математика

ОК 11. Фізика

ОК 12. Охорона праці та безпека життєдіяльності

ОК 13. Методологічні засади професійної освіти

ОК 14. Теорія та методика виховної роботи у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

ОК 15. Дидактичні основи професійної освіти

ОК 16. Діяльність викладача у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

ОК 17. Методика професійного навчання

ОК 18. Вступ до спеціальності

ОК 19. Теоретико-правові основи професійної освіти

ОК 20. Інженерна та комп’ютерна графіка

ОК 21. Основи САПР

ОК 22. Архітектура мікропроцесорної техніки

ОК 23. Алгоритми та структури даних

ОК 24. Бази даних

ОК 25. Мови та технології програмування

ОК 26. Прикладне та веб-програмування

ОК 27. Основи робототехніки

ОК 28. Елементи та пристрої комп’ютерної техніки

ОК 29. Стандартизація та технічні вимірювання в галузі цифрових технологій

ОК 30. Контроль, діагностика та ремонт ПК

ОК 31. Проектування та розробка локальних мереж

ОК 32. Адміністрування комп’ютерних систем та мереж

ОК 33. Розробка та проектування сучасних оптоволоконих ліній зв’язку

ОК 34. Захист інформаційних ресурсів

ОК 35. Комп’ютерні графічні пакети

ОК 36. Тривимірне моделювання та анімація

ОК 37. Статистична обробка експериментальних даних

ОК 38. Ергономіка інформаційних технологій

ОК 39. Комп’ютерні технології управління проектами

ОК 40. Застосування комп’ютерних технологій в управлінні виробництвом

ОК 41. Комп’ютерні технології в навчальному процесі

ОК 42. Навчальна (технологічна) практика

ОК 43. Навчальна (педагогічна) практика

ОК 44. Виробнича (технологічна) практика

ОК 45. Виробнича (педагогічна) практика