Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Хоменко Віталій Григорович

завідувач кафедри, комп'ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики

професор

Нагрудний знак «Відмінник освіти України»
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України
Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Віталій Григорович Хоменко закінчив факультет загальнотехнічних дисциплін Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко за спеціальністю загальнотехнічні дисципліни з додатковою спеціальністю фізика (диплом ТВ № 963956) у 1990 році.

Свій трудовий шлях у Бердянському державному педагогічному університеті Хоменко Віталій Григорович пройшов від оператора спеціальних засобів відділу АСК до директора Інституту освітніх інженерно-педагогічних технологій.

З 1987 року оператор спеціальних засобів відділу АСК. У 1990 році призначений на посаду інженера II категорії кафедри фізики та інформатики. З 1991 року асистент кафедри фізики та інформатики, 1992 р. – заступник декана факультету загальнотехнічних дисциплін, з 1994р. – старший викладач.

З 1999 року Віталій Григорович обіймає посаду завідувача кафедрою інформатики. У жовтні 2000 р. у Харківському державному університеті ”ХПІ” захистив кандидатську дисертацію “Багатопараметровий вихрострумовий перетворювач для безконтактного контролю провідних трубчатих виробів” (спеціальність 05.11.13. – прилади і методи контролю та визначення складу речовин, диплом ДК №008979  від 17 січня 2001 року).

З 2001 року В.Г. Хоменко очолює кафедру комп’ютерних технологій та методики інформатики, з 2003 р.- кафедру комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні. У вересні 2003 року Віталій Григорович обраний за конкурсом на посаду декана факультету комп’ютерних технологій та систем. Вчене звання доцента кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні присвоєно в червні 2004 р. 23 червня 2010 року шляхом об’єднання двох факультетів (комп’ютерних технологій та систем і економічного), був створений Інститут освітніх інженерно-педагогічних технологій, який очолює Хоменко Віталій Григорович.

Хоменко В.Г. успішно займається науково-дослідною роботою. Має понад 132 наукові праці, серед яких 3 посібника з грифом Міністерства освіти і науки, стандарти освіти з напрямків підготовки 6.010104, 7.010104, 8.010104 «Професійна освіта». Постійно бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях,здійснює керівництво дослідженнями магістрантів та аспірантів. Під його керівництвом захищено 3 кандидатських дисертації. Член спеціалізованої вченої ради К 64.108.01 із захисту дисертацій, член науково-методичної комісії з вищої освіти (секція комп’ютерних технологій та автоматизації), член Міжнародної академії інженерно-педагогічних наук та професійної освіти. Завдяки Хоменку В.Г. в Інститутіосвітніх інженерно-педагогічних технологій було проведено рядконференцій, серед яких Міжнародна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем» та Міжнародна школа-семінар із системної інженерії; перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційно-телекомунікаційні технології в системі освіти». Розробляються нові напрями наукового співробітництва із закордонними партнерами. Підписані договори про довготривалу наукову співпрацю з Невинномиським державним гуманітарно-технічним інститутом, Воронезьким архітектурно-будівним університетом та Вищою школою агробізнесу(м. Ломже, Польша). Має патент на корисну модель, № u 2015 07816 (Пристрій для демонстрації властивостей механічних хвиль на поверхні води)

Є дійсним членом науково-методичної комісії із загальної та професійної освіти (підкомісія 015-1 Професійна освіта (інформаційні технології, автоматизація та телекомунікації)) Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.