Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Павленко Лілія Василівна

доцент кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні

кандидат педагогічних наук

Наукометрика

ORCID iD

0000000178237399

Google Scholar

lwm8ldsAAAAJ”

Researcher iD

E71422019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

З квітня 2000 р. по січень 2001 р. – педагогічний менеджер науково-дослідної групи «Інноваційний менеджмент».

З серпня 2001 р. працювала у Бердянському інституті підприємництва асистентом кафедри математики та математичних методів.

З вересня 2003р. по вересень 2010р. працювала старшим викладачем кафедри математики та математичних методів.

З вересня 2010 р. по травень 2012 р. працювала старшим викладачем кафедри економіки підприємства та економічної теорії БДПУ.

З вересня 2012 р. – старший викладач кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні. З 01.09.2014 року до теперішнього часу – доцент кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні.

Освіта:

1. Бердянський державний педагогічний університет, 2001 р. Спеціальність: «Математика і основи економіки». Кваліфікація: вчитель математики і основ економіки.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бердянський університет менеджменту і бізнесу» 2007 р. Напрямом підготовки: «Економіка і підприємництво». Кваліфікація: бакалавр з обліку і аудиту

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бердянський університет менеджменту і бізнесу» 2008 р. Напрям підготовки: «Економіка підприємства». Кваліфікація : магістр з економіки підприємства.

4. Українська інженерно-педагогічна академія. 2015 р. Напрям підготовки: «Професійна освіта (Охорона праці)». Кваліфікація: фахівець з охорони праці, викладач практичного навчання в галузі безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.02 – Теорія та методика навчання (технічні дисципліни) 2013 р. Тема дисертації: «Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерних технологій статистичного опрацювання експериментальних даних».

Наукові інтереси

Використання статистичних методів в педагогічних дослідженнях.
Нові інформаційній технології в освіті та професійній підготовці

Email: lv_pavlenko@bdpu.org.ua
Адреса блогу: www.vnbdpu.blogspot.com