Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Монографії та навчальні посібники викладачів кафедри

Монографії

 1. Nataliia V. Kravchenko, Larysa V. Horbatyuk Using mobile applications for learning of foreign languages in institutions of higher education // Technologie innowacyjne w tworzeniu i rozwóju kapitału ludzkiego. Edited by Iryna Ostopolets, Paweł Mikos. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, Katowice School of Technology. Monograph 16. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2018, 269 p. – p.184–197. ISBN: 978 – 83 – 947093 – 6 – 5
 2. Алєксєєва Г. М. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності / Г. М. Алєксєєва. – Бердянськ: БДПУ, 2014. – 260 с.
 3. Бадус І. О. Система професійно орієнтованого навчання фізики студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю: монографія / І.О. Бардус. – Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2014. – 224 с.
 4. Бардус І. О. Фундаменталізація професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій до продуктивної діяльності: монографія / І. О. Бардус. – Харків: ПромАрт, 2018. – 393 с.
 5. Лазарєв М.І. Формування змісту навчання майбутніх інженерів-педагогів аналітичної діяльності в автоматизованих системах управління виробництвом і навчанням / М.І. Лазарєв, В.Г. Хоменко, Л.В. Горбатюк. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 190 с.
 6. Методика навчання комп’ютерних технологій управління проектами майбутніх інженерів-педагогів : [монографія] / М.І. Лазарєв, С.В. Хоменко, О.С. Коваленко. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – 198 с.
 7. Павленко Л.В. Теоретичні та методичні засади навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерних технологій статистичного опрацювання експериментальних даних Теоретичні та методичні засади навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерних технологій статистичного опрацювання експериментальних даних : монографія / М. І. Лазарєв, В. Г. Хоменко, Л. В. Павленко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 222 с.
 8. Павленко М.П. Теоретичні та методичні засади навчання майбутніх інженерів-педагогів мережевих технологій : монографія. М.П. Павленко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – 194 с.
 9. Педагогические условия развития личности: теория и практика [монография] / Ж.С. Аникина, И. А. Бардус, К. И. Хаджиалиев и др.; науч. ред. К. И. Хаджиалиев. – Москва: Издательство Перо, 2012. – 148 с.
 10. Підготовка вчителя математики до роботи в умовах використання комп’ютерно- орієнтованих систем навчання: Колективна монографія / За ред. О.М. Литвина.-Донецк: ТОВ. « Юго- Восток, Лтд», 2006.- 435 с.
 11. Смоліна І.С. Теоретичні та методичні засади навчання майбутніх інженерів-педагогів до застосовування комп’ютерних технологій в управлінні виробництвом : [монографія] / М.І. Лазарєв, С.В. Хоменко, І.С. Смоліна. – Бердянськ: БДПУ, 2018. – 210 с.
 12. Сосницкий А.В. «Концепция Универсальной Теории. Универсальная научно-техническая формализация» / ISBN: 978-3-659-80562-2, LAP LAMBERT Academic Publisching, Deutchland – 130 p.
 13. Соціально-економічний розвиток: роль інформації та нових технологій: монографія / І. О. Бардус та ін. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2016. – 293 с.
 14. Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх інженерів-педагогів: монографія / [І.О. Бардус, В.Г. Хоменко, Г.В. Алєксєєва та ін.]; за заг.ред. І.О. Бардус. – Донецьк: ЛАНДОН – XXI, 2013. – 275 с.
 15. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх інженерів-педагогів в галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій / [В.Г. Хоменко, М.П. Павленко, Л.В. Павленко та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Хоменко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 329 с.
 16. Теоретичні та методичні засади тестування знань з електромагнітних перехідних процесів : [монографія] / В.Г. Хоменко, М.І. Лазарєв, Ю.С. Олійник. – Харків : УІПА, 2012. – 176 с.
 17. Формування графічної професійної компетентності майбутніх учителів технологій сучасними засобами мультимедіа.  [Текст] / П.Г. Буянов, В.А Малихін, Ю.А. Синицький / Формування професійної компетентності майбутнього вчителя технологій. Колективна монографія // За заг.ред. А.О.Малихіна. – Бердянськ: Вид-во БДПУ, 2012. – 240 с.
 18. Хоменко В. Г. Теоретичні та методичні засади проектування дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю : монографія / В. Г. Хоменко. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 473 с.
 19. Хоменко В.Г. Система тестування з дисципліни «Електромагнітні перехідні процеси»: навчально-методичний посібник/ В.Г. Хоменко, Ю.С. Олійник – Х., 2011. – 104 с.
 20. Хоменко В.Г. Теоретичні та методичні засади навчання програмних засобів захисту інформації на основі подвійного дидактичного узагальнення / В.Г. Хоменко, М.І. Лазарєв, Г.П. Чуприна, – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 173 с.
 21. Хоменко В.Г. Теоретичні та методичні засади проектування дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю Бердянськ : монографія / В.Г. Хоменко. – БДПУ, 2015. – 473 с.

Посібники

 1. Алєксєєва Г. М. Використання комп’ютерних технологій у школі / Г.М.Алєксєєва / – Х : Вид. група “Основа”, 2012. – 112 с. (Бібліотека журналу “Управління школою” ; Вип. 08(116)).
 2. Антоненко О.В. Архітектура комп’ютера та конфігурування комп’ютерних систем (на основі фундаменталізованого підходу) : навч. Посіб. / О.В. Антоненко, І.О. Бардус. – Харків : ТОВ “ПромАрт”, 2018 – 269 с.
 3. Антоненко О.В. Криптографічні методи перетворення інформації / О.В. Антоненко // Навчальний посібник + CD для студентів вищих педагогічних навчальних закладів напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта (Комп’ютерні технології). – Бердянськ, 2015. – 177 с.
 4. Бардус І. О., Лазарєв М. І., Ніценко А. О. Бази даних у схемах (на основі фундаменталізованого підходу): навчальний посібник / І. О. Бардус, М. І. Лазарєв, А.О. Ніценко. – Харків: Вид-во «Діса плюс», 2017. – 133 с.
 5. Бардус І.О. Архітектура комп’ютера та конфігурування комп’ютерних систем (на основі фундаменталізованого підходу): навчальний посібник / О. В. Антоненко, І. О. Бардус. – Харків: ТОВ «ПромАрт», 2018. – 269 с.
 6. Бардус І.О. Комп’ютерне моделювання (на основі фундаменталізованого підходу): навчальний посібник / І. О. Бардус, Г. П. Чуприна – Харків: ТОВ «ПромАрт». 2018. – 178 с.
 7. Бардус І.О. Компʼютерне моделювання (на основі фундаменталізованого підходу): навчальний посібник / І.О. Бардус, Г.П. Чуприна. – Харків: ТОВ «ПромАрт». 2018 – 178 с.
 8. Випускна кваліфікаційна (дипломна) робота: навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.040302 Інформатика* / [В. Г. Хоменко, Н. В. Кравченко, Л. В. Горбатюк,  М. П. Павленко] – Бердянськ: БДПУ, 2018. – 52 с.
 9. Вища математика / І.І. Княженко, Л.В. Павленко, В.В. Лаврик та ін. навч.-метод. посібн. Запоріжжя : Прем’єр, 2004. – 152 c. (Лист 4/18.2-636 від 10.04.2004 р.).
 10. Горбатюк, Л.В. Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерно-аналітичної діяльності в системах управління та навчання: навчальний посібник для ВНЗ / Л.В. Горбатюк, Д.В. Коваленко. — Бердянськ : БДПУ, 2011. — 193 с.: іл.
 11. Горбатюк Л.В. Курсова робота з методики навчання інформатики: для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.040302 Інформатика* / Л.В. Горбатюк. – Бердянськ, БДПУ, 2018. – 48 с.
 12. Коваленко О.С. Комп’ютерні технології управління проектами : навчальний посібник [для студентів спеціальності 7.01010401 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»] / О.С. Коваленко, С.В. Хоменко. – Бердянськ, БДПУ, 2012. – 65 с.
 13. Кравченко Л.М. Практикум з метрологічного контролю у фізичному вихованні: навч.-метод. посіб. / Кравченко Л.М., Кравченко Н.В. – Бердянськ: БДПУ, 2015. – 52 с.
 14. Кравченко Н. В. Вступ до спеціальності: навчальний посібник [спеціальність 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)]/ Н. В. Кравченко, В.Г. Хоменко, С.В. Хоменко / Бердянськ: БДПУ, 2017. – 198 с.
 15. Кравченко Н.В. Патентознавство та авторське право: навчальний посібник [для студентів спеціальності 8.01010401 “Професійна освіта (Комп’ютерні технології)”] / Кравченко Н.В.  – Бердянськ: БДПУ, 2014. – 162 с.
 16. Кравченко Н.В. Робочий зошит для самостійної роботи з дисципліни «Теоретико-правові основи професійної освіти» / Кравченко Н.В., Нікуліна В.О. – Бердянськ: БДПУ, 2014. – 80 с.
 17. Кравченко Н.В. Теоретико-правові основи професійної освіти: навчальний посібник [напрям підготовки 6.010104 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)] / Кравченко Н.В. – Бердянськ: БДПУ, 2014. – 177 с.
 18. Кравченко Н.В. Правові основи захисту інформації: навчальний посібник / Н.В. Кравченко. – Бердянськ: БДПУ, – 138 с.
 19. Павленко Л.В. Економетрія / Л.В. Павленко, І.І. Княженко Навч. – метод. посіб. Донецьк : ТОВ ЮГО-Восток, ЛТД, 2006. – 187 с. (Лист 1.4/18-Г-2394 від 27.12.2007 р.).
 20. Павленко Л.В. Методика навчання дисципліни “Комп’ютерні технології статистичного опрацювання експериментальних даних”. Навч. посіб. / Павленко Л.В. Хоменко С.В. // Бердянськ : БДПУ, 2012. – 118 c.
 21. Павленко М.П. Комп’ютерні мережі : навчальний посібник / М.П. Павленко. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – 137 с.
 22. Смоліна І.С. Застосування комп’ютерних технологій в управлінні виробництвом: [навч.посіб.] / Смоліна І.С., Хоменко С.В. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – 91 с.
 23. Сосницький О.В. Основи програмування мовою Асемблера / Cосницький О.В. // Бердянськ, 2016. – 180 с.
 24. Сосницький О.В. Лабораторний практикум з програмування мовою Асемблера / Cосницький О.В.// Бердянськ, 2016. – 181 с.
 25. Сучасні інформаційні технології / Павленко Л.В., Павленко М.П. Хоменко С.В. Чуприна Г.П //  Бердянськ : БДПУ., 2017 – 402 с.
 26. Хоменко В. Г. Випускна кваліфікаційна робота: навчальний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) / Віталій Хоменко, Наталія Кравченко, Лілія Павленко. – Бердянськ: БДПУ, 2017. – 89 с.
 27. Хоменко В. Г. Комп’ютерні графічні пакети : навчальний посібник / В.Г.Хоменко, С. К. Акімов, О. С. Овсянніков. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 232 с. Рекомендовано МОН України (Лист 1/11 – 8538 від 20.05.2013 р.)
 28. Хоменко В. Г. Комп’ютерні мережі : навчальний посібник / В. Г. Хоменко, М. П. Павленко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 316 с. Рекомендовано МОНМС України (Лист 1/11 – 10307 від 08.11.2011 р.)
 29. Хоменко В.Г. Комп’ютерні графічні пакети : навчальний посібник [для студентів спеціальності 7.01010401 “Професійна освіта. Комп’ютерні технології”] / Віталій Хоменко, Сергій Акімов, Олександр Овсянніков. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – 230 с.
 30. Хоменко В.Г. Комп’ютерні графічні пакети : навчальний посібник [для студентів спеціальності 7.01010401 “Професійна освіта. Комп’ютерні технології”] / Віталій Хоменко, Сергій Акімов, Олександр Овсянніков. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – 230 с.
 31. Чуприна Г. П. Методика навчання дисципліни «Програмні засоби захисту інформації» на основі подвійного дидактичного узагальнення / В. Г. Хоменко, Г. П. Чуприна // Бердянськ : БДПУ, 2010. – 156 с.