Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Лиходєєва Ганна Володимирівна

доцент кафедри математики та методики навчання математики

кандидат педагогічних наук

Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

nEpR9ZsAAAAJ&h

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

У 1995 році закінчила навчання на математичному факультеті Донецького державного університету за спеціальністю «Математика» і отримала кваліфікацію «Математик. Викладач».

Працювала 10 років учителем математики у загальноосвітній школі № 11 міста Бердянська. З 1999 року працює в Бердянському державному педагогічному університеті, пройшовши шлях від асистента до доцента кафедри математики та методики навчання математики.

У червні 2009 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.03 в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова міста Києва захистила дисертацію «Формування навчально-дослідницьких умінь учнів у процесі навчання елементів стохастики» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика). Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України, заслужений діяч науки і техніки України Жалдак Мирослав Іванович.

У листопаді 2011 року Г. В. Лиходєєвій присвоєне вчене звання доцента кафедри математики та методики викладання математики.

Нагороджена почесними грамотами Бердянського державного педагогічного університету, грамотою управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Науково-педагогічна діяльність

За період роботи у Бердянському державному педагогічному університеті викладала як навчальні дисципліни професійно-практичної складової навчальних планів (Математичний аналіз, Комплексний аналіз, Диференціальні рівняння, Диференціальні та інтегральні рівняння, Теорія ймовірностей, Математична статистика з елементами теорії випадкових процесів, Теорія ймовірностей з елементами математичної статистики, Основи математики) так і навчальні дисципліни вільного вибору: Вибрані питання функціональних рівнянь, Якісна теорія диференціальних рівнянь, Використання методів математичної статистики в педагогічних дослідженнях, Елементи стохастики, Елементи стохастики з використанням ЕОМ, Застосування комп’ютерних технологій у навчанні математики, Комп’ютерний практикум з математики, Комп’ютерний практикум з математичної статистики.

У 2016-2017 навчальному році викладає такі навчальні дисципліни:

Основи математики, Диференціальні рівняння, Комплексний аналіз, Математична статистика з елементами теорії випадкових процесів, Якісна теорія диференціальних рівнянь.

Наукові інтереси

Реалізація стохастичної змістової лінії в системі середньої та вищої педагогічної освіти; організація навчально-дослідницької діяльності школярів і студентів; особливості фахової підготовки майбутніх учителів математики при вивченні навчальних дисциплін математичного циклу.

Email: av_lichodeeva@bdpu.org.ua