Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Мацюк Василь Васильович

доцент кафедри математики та методики навчання математики

кандидат педагогічних наук

Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Мацюк В. В. у 1997 році закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет Бердянського державного педагогічного інституту імені П.Д. Осипенко і отримав кваліфікацію “вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки”.
З 1997 по 1999 рр. – асистент кафедри математики БДПУ, з 1999 року – старший викладач кафедри математики.

У 2013 році на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.051.02 (Херсонський державний університет, місто Херсон) Мацюк В.В. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних на тему: «Рівнева система контролю результатів навчання алгебри у вищому педагогічному навчальному закладі» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика).

Науково-педагогічна діяльність

У різні роки викладав та викладає такі дисципліни: Лінійна алгебра, Алгебра і теорія чисел, Дискретна математика, Числові системи, Комп’ютерний практикум з математики.

Наукові інтереси

Особливості навчання алгебраїчних дисциплін у педагогічних університетах, методичні аспекти організації контролю навчальних досягнень студентів з математичних дисциплін.