Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Онуфрієнко Ольга Григорівна

доцент кафедри математики та методики навчання математики

кандидат технічних наук

Наукометрика

ORCID iD

0000000155081969

Google Scholar

Researcher iD

F61812019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Онуфрієнко Ольга Григорівна у 1993 році закінчила механіко-математичний факультет Харківського державного університету імені В.Н. Каразіна, спеціальність «Математика» і отримала кваліфікацію спеціаліста «Математик. Викладач математики». Трудову діяльність розпочала з посади асистента кафедри математики та методики викладання математики (1993р.), займала посади старшого викладача кафедри математики та методики викладання математики, доцента кафедри математичного моделювання та обчислювальної математики. У 2010 році переведена на посаду доцента кафедри математики та методики викладання математики. З 2006 року по 2012 рік працювала завідувачем кафедри математики та методики викладання математики. Має стаж педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі 22 роки.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Дослідження нелінійних коливань ортотропних пластин складної форми за допомогою методу R-функцій» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.04 — механіка деформовного твердого тіла, має більше 50 публікацій, бере участь у Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференціях.  У вересні 2012 року отримує вчене звання доцента кафедри математики та методики викладання математики.

У різні роки викладала та викладає дисципліни: математичний аналіз, функціональний аналіз, варіаційне числення та методи оптимізації, теорія міри та інтеграла, проблеми класичного аналізу, математичне моделювання; здійснює керівництво випускними кваліфікаційними роботами спеціалістів і магістрів, приймає участь у виконанні комплексної кафедральної теми 0116U008837 «Теоретичні та методичні аспекти впровадження інноваційних технологій у процес навчання математики в системах середньої загальної та педагогічної вищої освіти».

Впродовж науково-педагогічної роботи в університеті підготувала кількох переможців всеукраїнських і міжнародних студентських математичних олімпіад.

Наукові інтереси

Прикладна спрямованість навчання математичних дисциплін у системах середньої і вищої освіти; практична реалізація основ математичного моделювання у прикладних задачах.