Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Панова Світлана Олегівна

старший викладач

кандидат педагогічних наук

Наукометрика

ORCID iD

0000000277348182

Google Scholar

kVMfl7wAAAAJ

Researcher iD

F64672019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Панова Світлана Олегівна з 2002 – 2008 рр. навчалась на фізико-математичному факультеті Бердянського державного педагогічного університету. В 2006 році здобула кваліфікацію бакалавра математики. У 2007р. отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Математика» та здобула кваліфікацію математика, викладача математики та основ економіки. У 2008 році з відзнакою закінчила Бердянський державний педагогічний університет та здобула кваліфікацію магістра математики, викладача.

Міністерством освіти і науки України нагороджена диплом І ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2006/2007 н.р. з напряму «Педагогічні наки» (наказ від 27.09.2007 р., № 837).

З 2009–2014 рр. навчалася в аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету денної форми навчання за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Захистила в 2015 році кандидатську дисертацію за темою: «Формування фахової компетентності майбутніх учителів математики на засадах акмеологічного підходу» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Наказом Міністерства освіти і науки України (№ 988 від 29.09.2015) затверджено рішення спеціалізованої вченої ради Бердянського державного педагогічного університету К 18.092.01 про присудження Пановій Світлані Олегівні наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

Науково-педагогічна діяльність

У різні роки викладала та викладає дисципліни: історія математики; методика виховної роботи; основи освітніх вимірювань; чинники успішного працевлаштування за фахом, керує студентським гуртком з історії математики.

Наукові інтереси

Формування фахової компетентності майбутніх учителів математики на засадах акмеологічного підходу.