Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кафедра професійної освіти, трудового навчання та технологій

 

Кафедра є випускною зі спеціальностей:

014.11 Середня освіта (Трудове навчання та технології):

Професійна кваліфікація:

 • Вчитель трудового навчання та креслення.
 • Вчитель інформатики.
 • Керівник гуртка.

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології):

Професійна кваліфікація:

 • Вчитель трудового навчання та технологій.
 • Вчитель профільного навчання (Автосправа).
 • Вчитель економіки.
 • Вчитель профільного навчання (Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів).
 • Вчитель інформатики.
 • Методист позашкільного закладу.

015.08 Професійна освіта. Енергетика:

Професійна кваліфікація:

 • Фахівець в галузі енергетики, викладач практичного навчання в галузі енергетики.

 

Перелік навчальних дисциплін кафедри:

 1. Теорія та методика виховної роботи
 2. Дидактичні основи професійної освіти
 3. Електротехніка
 4. Електротехнічні матеріали
 5. Альтернативна енергетика
 6. Основні принципи виробництва, розподілу та використання енергії
 7. Електричні системи та мережі
 8. Монтаж та експлуатація електрообладнання СЕП
 9. Гідравлічні та аеродинамічні машини
 10.  Теорія та розрахунок параметрів режимів систем електропостачання
 11. Промислова електроніка
 12. Турбіни та парогазові установки
 13. Забезпечення безпеки корпоративних ресурсів в енергетиці
 14. Енергозбереження в теплопостачанні
 15. Професійна діяльність викладачів практичного навчання у  ПТНЗ
 16. Вступ до фаху
 17. Креслення
 18. Практикум у навчальних майстернях
 19. Основи виробництва та матеріалознавство
 20. Теорія та методика трудового навчання
 21. Народні ремесла та промисли
 22. Дизайн одягу
 23. Ергономіка в структурі перетворювальної діяльності людини
 24. Теорія і методика технологічної освіти
 25. Теорія і методика профорієнтаційної роботи
 26. Технологічний практикум
 27. Основи наукових досліджень
 28. Технологія декорування та креативний дизайн
 29. Андрагогіка
 30. МПН: основи лекторської діяльності
 31. Інклюзивна професійна освіта
 32. Організація та управління освітнім процесом у ЗВО
 33. Педагогіка професійної освіти
 34. Теорія та методика навчання технологій в старшій школі
 35. Основи художнього проектування предметного середовища
 36. Технологія машинобудування
 37. Основи теорії різання
 38. Практикум з профільного навчання
 39. Технологічні машини
 40. Креативні технології навчання
 41. Охорона праці в галузі
 42. Теорія і практика дизайну
 43. Методологія і методи наукових досліджень
 44. Науковий семінар
 45. Сучасні аспекти розвитку професійно ї освіти
 46. Викладання у вищій школі: розробка курсів
 47. Методика викладання фінансово-економічних дисциплін
 48. Основи правил дорожнього руху

Комплексна тема кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій:

«Теоретико-методичні засади підготовки фахівців-педагогів фізико-математичного та технологічного профілю в умовах освітнього інформаційного середовища»

Керівник: к.п.н., доцент Перегудова Валентина Іванівна.

Виконавці: доктори пед. наук, професори Богданов І.Т., Жигірь В.І., Кривильова О.А., кандидати пед. наук, доценти Бєлова Ю.Ю., Рогозіна О.В., Даннік Л.А., Лола В.Г., Пелагейченко М.Л., Хоменко С.В., Чернєга О.А., Єфименко Ю.О., Сичікова Я.О., Буянов П.Г.,  Онищенко С.В., старші викладачі Вертипорох Д.Я., Черемісіна Т.О., асистент Савицька О.С., зав. майстернями Полосін А.Я., майстри виробничого навчання Засипко А.А., Мальований О.А., Чикірякін В.М., завідувач лабораторією Валентирова Л.М., старший лаборант Могильовцева В.В., Корило О.Ю. , аспіранти Логвиненко А.О., Шурденко М.М.

На основі виконуваної викладачами кафедри наукової роботи в розрізі даної теми було опубліковано близько 250 публікацій у фахових виданнях України, проводилась наукова робота зі студентами. Під час вирішення поставлених завдань, викладачі кафедри планують опублікувати за матеріалами проведених досліджень статті у фахових виданнях.

Науково-дослідна робота:

 • Кафедра професійної освіти, трудового навчання та технологій здійснює підготовку кандидатів та докторів наук, рецензування посібників, монографій. Члени кафедри постійно надсилають відгуки на автореферати кандидатських та докторських дисертацій.
 • Викладачі кафедри проводять педагогічні експерименти та впроваджують результати своїх науково-дослідних робіт.

 • Кафедра спільно зі студентами 1-7 курсів організовує педагогічні дослідження, що пов’язані з моніторингом якості освіти на факультеті фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Бердянського державного педагогічного університету.

 • Фахівцями кафедри проводяться майстер класи з декоративно-ужиткового мистецтва та креативного дизайну.

 • Викладачі здійснюють керівництво студентами, які займають призові місця у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Технологічна освіта».  У 2014 році  студент 52 групи Шептій Ярослав зайняв 1 почесне місце  на Всеукраїнському конкурсі  студентської молоді з декоративно-прикладної творчості (м. Умань),  у 2015 році студент 52 групи Приходько Юрій  – 3 почесне  місце (м. Умань),  у 2016 році студентка 62 групи Сичова Діана  – 3 почесне  місце (м. Умань), у 2017 році студентка 62 групи Варваровська Наталя – 3 почесне місце (м. Умань).

 

На базі кафедри діє наукова-дослідна лабораторія, чотири гуртка та одна проблемна група:

Проблемна група«Управління якістю»

Керівник: к.п.н., доцент  Перегудова В.І.

Анотація діяльності: Розглядаються основні досягнення теорії та практики в області менеджменту якості, застосовування статистичних методів управління якістю в операційній діяльності у процесі забезпечення якості виконання технологічних операцій.

Наукова-дослідна лабораторія«Прикладні проблеми технологічної освіти учнів загальноосвітньої школи»

Керівник: к.п.н., доцент Даннік Л.А.

Анотація діяльності: Робота лабораторії спрямована на поглиблення навчання та самоосвіти в галузі проблем трудового навчання майбутніх вчителів технологій, на формування  професійної компетентності.

Науковий гурток«Історія розвитку науки і техніки»

Керівник: к.п.н., доцент Бєлова Ю.Ю.

Анотація діяльності: студенти виконують науково-пошукову роботу з питань вивчення закономірностей та особливостей розвитку науки і техніки, готуються до майбутньої професійної діяльності, яка пов’язана з інженерним проектуванням технічних об’єктів.

Науковий гурток«Автосправа»

Керівник: к.п.н., старший викладач Вертипорох Д.Я.

Анотація діяльності: Науковий гурток спрямований на вивчення будови автомобіля, ремонту та обслуговування його вузлів та агрегатів сучасними засобами діагностування та ремонту.

Науково-дослідна робота студентів спрямована на підвищення якості професійної підготовки з орієнтацією її на державні стандарти, підготовку фахівця з високим рівнем творчого потенціалу і якісно новою інноваційною культурою, здатного соціально адаптуватися в будь-яких умовах, до потреб місцевого ринку праці.

Науковий гурток«Підготовка компетентного фахівця»

Керівник: к.п.н., доцент Чернєга О.А.

Науковий гурток «Економічні ігрові методики та їх використання у навчальному процесі»

Керівник: к.п.н., доцент Хоменко С.В.

Робота наукових гуртків спрямована на підвищення якості професійної підготовки з орієнтацією її на державні стандарти, підготовку фахівця з високим рівнем творчого потенціалу і якісно новою інноваційною культурою, здатного соціально адаптуватися в будь-яких умовах, до потреб місцевого ринку праці. У навчальному процесі особливе місце в розвитку пізнавальної активності студентів відводиться економічним ігровим методикам.

 

В листопаді вийшов з друку підручник «Технології (рівень стандарту)» для 10-11 класу закладів загальної середньої освіти. Автор підручника – к.пед.н., доцент кафедри професійної освіти, трудового навчання і технологій Микола ПЕЛАГЕЙЧЕНКО. Підручник сприятиме учням не лише в засвоєнні змісту предмету, а й у підготовці до життя в суспільстві, усвідомлені свого місця в сучасному світі.

 

Контактна інформація:

вул. Університетська, 25

м. Бердянськ, Запорізька обл.

Україна, 71100

e-mail:  fmkto.profosv@bdpu.org.ua