Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кафедра професійної освіти, трудового навчання та технологій

 

Кафедра є випускаючою зі спеціальностей:

014.11 Середня освіта (Трудове навчання та технології):

Професійна кваліфікація:

 • Вчитель трудового навчання та креслення.
 • Вчитель інформатики.
 • Керівник гуртка.

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології):

Професійна кваліфікація:

 • Вчитель трудового навчання та технологій.
 • Вчитель профільного навчання (Автосправа).
 • Вчитель економіки.
 • Вчитель профільного навчання (Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів).
 • Вчитель інформатики.
 • Методист позашкільного закладу.

015.08 Професійна освіта. Енергетика:

Професійна кваліфікація:

 • Фахівець в галузі енергетики, викладач практичного навчання в галузі енергетики.

6.010104 Професійна освіта. Енергетика:

Професійна кваліфікація:

 • Фахівець в галузі енергетики, викладач практичного навчання в галузі енергетики.

6.010104 Професійна освіта. Комп’ютерні технології:

Професійна кваліфікація:

 • Технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки, викладач практичного навчання в галузі комп’ютерних технологій.
 • Технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки, викладач практичного навчання в галузі комп’ютерних систем.
 • Технік- програміст, викладач практичного навчання комп’ютерних технологій.

6.010104 Професійна освіта. Економіка:

Професійна кваліфікація:

 • Фахівець в галузі економіки, викладач практичного навчання в галузі економіки.

 

Перелік навчальних дисциплін кафедри:

 

 1. Альтернативна енергетика
 2. Андрагогіка
 3. Викладання у вищій школі: розробка курсів, методи оцінювання, методична документація
 4. Вступ до спеціальності
 5. Вступ до фаху
 6. Дидактичні основи професійної освіти
 7. Дизайн інтер’єра
 8. Дизайн одягу
 9. Дизайн рекламних технологій
 10. Електричні системи та мережі
 11. Електротехніка
 12. Електротехніка з практикумом
 13. Електротехнічні матеріали
 14. Електротехнічні машини
 15. Енергетичні установки
 16. Енергоефективність та енергозбереження
 17. Енергоефективність та енергозбереження в технологічних процесах та установках
 18. Енергозбереження та енергетичний менеджмент
 19. Ергономіка в структурі перетворювальної діяльності людини
 20. Забезпечення безпеки корпоративних ресурсів в енергетиці
 21. Засоби дизайн-проектування
 22. Інноваційна діяльність у професійній освіті
 23. Інноваційні технології в навчанні
 24. Інноваційні технології в освіті
 25. Інформаційні машини та кібернетичні системи
 26. Історія науки і техніки
 27. Історія технологія
 28. Комп’ютерне програмування та моделювання технічних об’єктів
 29. Комунікативні процеси у педагогічній творчості
 30. Конструювання і розрахунок технічних об’єктів
 31. Креативні технології навчання
 32. Креслення
 33. Ландшафтний дизайн
 34. Методика активізації технічного мислення
 35. Методика викладання автосправи
 36. Методика викладання основ дизайну
 37. Методика навчання креслення
 38. Методика організації науково-дослідної роботи учнів
 39. Методика професійного навчання
 40. Методологічні засади професійної освіти
 41. Методологія і методи наукових досліджень
 42. Методологія наукового дослідження
 43. Метрологія, стандартизація та електричні вимірювання
 44. Метрологія, стандартизація та управління якістю
 45. Монтаж та експлуатація електрообладнання СЕП
 46. МПН: основні технології навчання
 47. Народні ремесла і промисли
 48. Науковий семінар
 49. Науково-педагогічні дослідження у галузі “Професійна освіта”
 50. Організація та управління навчально-виховним процесом у ВНЗ
 51. Організація управлінням ремонтно-обслуговуючим виробництвом
 52. Основи використання електричної енергії
 53. Основи виробництва та матеріалознавства
 54. Основи дизайну та комп’ютерна графіка
 55. Основи інженерно-педагогічної творчості
 56. Основи машинознавства
 57. Основи наукових досліджень
 58. Основи охорони праці
 59. Основи правил дорожнього руху
 60. Основи проектування електричних станцій
 61. Основи проектування і моделювання
 62. Основи теорії автомобільних двигунів
 63. Основи теорії різання
 64. Основи художнього проектування предметного середовища
 65. Основне електрообладнання, електроапарати та струмоведучі частини в енергооб’єктах
 66. Основні принципи виробництва, розподілу та споживання електроенергії
 67. Охорона праці та безпека життєдіяльності
 68. Парогенеруючі та тепломасообмінні агрегати
 69. Перехідні процеси в енергосистемах
 70. Практикум у навчальних майстернях
 71. Психолого-педагогічні засади профільного навчання інформатики
 72. Ремонт та експлуатація машинного парку
 73. Риторика
 74. Сучасні аспекти розвитку професійної освіти
 75. Теоретико-правові основи освіти
 76. Теоретико-правові основи сучасної освіти
 77. Теоретичні основи енергоефективності та енергозбереження
 78. Теоретичні основи теплоенергетики
 79. Теорія та методика навчання технологій в старшій школі
 80. Теорія та методика позашкільної освіти
 81. Теорія та розрахунок параметрів режимів систем електропостачання
 82. Технічна механіка
 83. Технічна творчість учнів
 84. Технологічна практика
 85. Технологічний практикум
 86. Технологічні машини
 87. Технологія машинобудування
 88. Чинники успішного працевлаштування за фахом

Комплексна тема кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій:

«Теоретико-методичні засади підготовки фахівців-педагогів фізико-математичного та технологічного профілю в умовах освітнього інформаційного середовища»

Керівник: к.п.н., доцент Перегудова Валентина Іванівна.

Виконавці: доктори пед. наук, професора Богданов І.Т., Жигірь В.І., кандидати пед. наук, доценти Бєлова Ю.Ю., Рогозіна О.В., Даннік Л.А., Лола В.Г., Пелагейченко М.Л., Хоменко С.В., Чернєга О.А., Єфименко Ю.О., Сичікова Я.О., Буянов П.Г., Кривильова О.А., старший викладач Вертипорох Д.Я., Черемісіна Т.О., Маляров О.М., асистент Онищенко С.В., Савицька О.С., зав. майстернями Полосін А.Я., майстри виробничого навчання Засипко А.А., Мальований О.А., Чикірякін В.М., завідувач лабораторією Валентирова Л.М., старший лаборант Могильовцева В.В., Корило О.Ю. , аспіранти Логвиненко А.О., Шурденко М.М.

На основі виконуваної викладачами кафедри наукової роботи в розрізі даної теми було опубліковано близько 250 публікацій у фахових виданнях України, проводилась наукова робота зі студентами. Під час вирішення поставлених завдань, викладачі кафедри планують опублікувати за матеріалами проведених досліджень статті у фахових виданнях.

Науково-дослідна робота:

 • Кафедра професійної освіти, трудового навчання та технологій здійснює підготовку кандидатів та докторів наук, рецензування посібників, монографій. Члени кафедри постійно надсилають відгуки на автореферати кандидатських та докторських дисертацій.
 • Викладачі кафедри проводять педагогічні експерименти та впроваджують результати своїх науково-дослідних робіт.

 • Кафедра спільно зі студентами 1-7 курсів організовує педагогічні дослідження, що пов’язані з моніторингом якості освіти на факультеті фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Бердянського державного педагогічного університету.

 • Фахівцями кафедри проводяться майстер класи з декоративно-прикладного мистецтва та креативного дизайна.

 • Викладачі здійснюють керівництво студентами, які займають призові місця у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Технологічна освіта».  У 2014 році  студент 52 групи Шептій Ярослав – 1 почесне місце  на Всеукраїнському конкурсі  студентської молоді з декоративно-прикладної творчості (м. Умань),  у 2015 році студент 52 групи Приходько Юрій  – 3 почесне  місце (м. Умань),  у 2016 році студентка 62 групи Сичова Діана  – 3 почесне  місце (м. Умань), у 2017 році студентка 62 групи Варваровська Наталя – 3 почесне місце (м. Умань).

 

На базі кафедри діє наукова-дослідна лабораторія, чотири гуртка та одна проблемна група:

Назва: проблемна група «Управління якістю»

Керівник: к.п.н., доцент  Перегудова В.І.

Анотація діяльності: Розглядаються основні досягнення теорії та практики в області менеджменту якості, застосовування статистичних методів управління якістю в операційній діяльності у процесі забезпечення якості виконання технологічних операцій.

Назва: наукова-дослідна лабораторія «Прикладні проблеми технологічної освіти учнів загальноосвітньої школи»

Керівник: к.п.н., доцент Даннік Л.А.

Анотація діяльності: Робота лабораторії спрямована на поглиблення навчання та самоосвіти в галузі проблем трудового навчання майбутніх вчителів технологій, на формування  професійної компетентності.

Назва: науковий гурток «Історія розвитку науки і техніки»

Керівник: к.п.н., доцент Бєлова Ю.Ю.

Анотація діяльності: студенти виконують науково-пошукову роботу з питань вивчення закономірностей та особливостей розвитку науки і техніки, готуються до майбутньої професійної діяльності, яка пов’язана з інженерним проектуванням технічних об’єктів.

Назва: науковий гурток «Автосправа»

Керівник: к.п.н., старший викладач Вертипорох Д.Я.

Анотація діяльності: Науковий гурток спрямований на вивчення будови автомобіля, ремонту та обслуговування його вузлів та агрегатів сучасними засобами діагностування та ремонту.

Науково-дослідна робота студентів спрямована на підвищення якості професійної підготовки з орієнтацією її на державні стандарти, підготовку фахівця з високим рівнем творчого потенціалу і якісно новою інноваційною культурою, здатного соціально адаптуватися в будь-яких умовах, до потреб місцевого ринку праці.

Назва: науковий гурток «Підготовка компетентного фахівця»

Керівник: к.п.н., доцент Чернєга О.А.

Назва: науковий гурток «Економічні ігрові методики та їх використання у навчальному процесі»

Керівник: к.п.н., доцент Хоменко С.В.

Робота наукових гуртків спрямована на підвищення якості професійної підготовки з орієнтацією її на державні стандарти, підготовку фахівця з високим рівнем творчого потенціалу і якісно новою інноваційною культурою, здатного соціально адаптуватися в будь-яких умовах, до потреб місцевого ринку праці. У навчальному процесі особливе місце в розвитку пізнавальної активності студентів відводиться економічним ігровим методикам.

 

Контактна інформація:

вул. Університетська, 25

м. Бердянськ, Запорізька обл.

Україна, 71100

e-mail:  fmkto.profosv@bdpu.org.ua