Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Даннік Людмила Анатоліївна

доцент кафедри трудового навчання та технологій

кандидат педагогічних наук

Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (№9222 наказ № 366-к  від 11.08.11), 2011 рік
Грамота Уманського державного педагогічного університету ім. П.Тичини за високий рівень підготовки команди до Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Технологічна освіта», 2015 рік
Грамота Уманського державного педагогічного університету ім. П.Тичини за високий рівень підготовки команди до Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Технологічна освіта», 2014 рік
Грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за сумлінну роботу, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність, 2006 рік
Грамота БДПУ з нагоди Дня працівника освіти за вагомий вклад у розвиток вищої освіти України та виховання студентської молоді, 2004 рік
Наукометрика

ORCID iD

000000033550536X

Google Scholar

Researcher iD

F53332019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

У 1993 році закінчила Бердянський державний педагогічний інститут імені П. Д. Осипенко за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни та праця» та отримала кваліфікацію: викладач загальнотехнічних дисциплін та праці.

З 2003 по 2007 рік навчалась в аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методики трудового навчання. У 2010 році успішно захистила кандидатську дисертацію з теми «Формування цілісної системи технічних понять в учнів основної школи на уроках трудового навчання» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, профессор Гусєв В.І.) при Чернігівському національному педагогічному університеті іменіТ.Г.Шевченка й одержала диплом кандидата педагогічних наук (диплом ДК №061007) зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика трудового навчання.

З 2004 року по 2010 рік виконувала обов’язки заступника декана з виховної, наукової та міжнародної роботи факультету технологій, інженерної та комп’ютерної графіки. З 2010 року по 2012 рік у зв’язку з реорганізацією факультетів виконувала обов’язки заступника директора з соціально-виховної роботи інституту фізико-математичної і технологічної освіти.

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри професійної педагогіки та методики трудового навчання (атестат 12ДЦ №031767).

Має загальний стаж педагогічний роботи понад 26 років, 22 з яких у вищому навчальному закладі освіти.

Нагороджувалася Почесними грамотами БДПУ, Міністерства освіти і науки (наказ №1020-к від 29.10.2009 р.). У 2011 році нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (№ 9222  наказ № 366-к  від 11.08.11 р.). У 2017 році нагороджена нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» (№4 наказ № 66-К від 10.02.2017 р.)

 

Наукова діяльність

  1. Даннік Л.А. Теоретико-методичні засади формування технічних понять на уроках трудового навчання: Монографія / Л.А. Даннік. − Бердянськ : БДПУ, 2013. – 200 с.
  2. Даннік Л.А. Застосування активних методів навчання у профільній та професійній підготовці старшокласників / Л.А. Даннік // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб.наук. праць. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – № 46. – С. 91-95. Фахове видання.
  3. Даннік Л.А. Інформаційно-комунікаційні технології як інноваційний засіб фахової підготовки вчителя технологій / Л.А. Даннік // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб.наук. праць. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – Вип. 52. – С. 92-96. Фахове видання.
  4. Даннік Л.А. Методичні рекомендації до випускної  роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації. /Л.А. Даннік. О.В. Рогозіна. – Бердянськ : 2015. –  60 с.
  5. Даннік Л. А. Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес старшої школи / Л. А. Даннік // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 54 : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – С. 56-61. Фахове видання.
  6. Даннік Л.А. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках технологій./ Л.А.Даннік. Трудова підготовка в рідній школі.№4, 2016. С.31-37. Фахове видання.
  7. Даннік Л.А. Методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх фахівців технологічної освіти // Даннік Л.А. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.2. – Бердянськ : БДПУ, 2017.  Фахове видання.
  8. Даннік Л. А. Кваліфікаційна робота: проведення наукового дослідження, підготовка та захист для студентів напряму підготовки 6.010103 «Технологічна освіта» : Навчально-методичний посібник / Л. А. Даннік. Бердянськ : БДПУ, 2017. – 86 с
  9. Даннік Л.А. Магістерська робота: для студентів спеціальності Середня освіта (Трудове навчання та технології). Навчально-методичний посібник / Л. А. Даннік. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – 90 с.

Наукові інтереси

Удосконалення методичної підготовки вчителя трудового навчання та технологій

 

Контакти

E-mail викладача: la_dannik@bdpu.org.ua