Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Жигірь Вікторія Іванівна

декан факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти

доктор педагогічних наук, професор

Наукометрика

ORCID iD

000000021501905X

Google Scholar

ti6flsUAAAAJ&hl

Researcher iD

F75562019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Жигірь Вікторія Іванівна народилася 9 січня. У 1992 році закінчила Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря за спеціальністю «Електричні машини», у 1996 році – Бердянський державний педагогічний інститут ім. П.Д. Осипенко за спеціальністю «Трудове навчання» У 1997 році – Бердянський інститут підприємництва за спеціальністю «Економіка підприємства».

Кандидат педагогічних наук з 2001 р. Доцент кафедри професійної педагогіки та методики трудового навчання з 2005 року.

Доктор педагогічних наук з 2015 р. Професор кафедри професійної освіти з 2016 р.

Працювала асистентом кафедри загальнотехнічних дисциплін Бердянського державного педагогічного інституту; старшим викладачем кафедри машинознавства та обслуговуючої праці Бердянського державного педагогічного інституту; доцентом кафедри машинознавства та обслуговуючої праці БДПУ; завідувачем кафедр професійної педагогіки та методики трудового навчання, професійної педагогіки та методики професійного навчання, професійної освіти БДПУ.

З 2016 року декан факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти.

Основні навчальні курси:  «Методологічні засади професійної освіти», «Дидактичні основи професійної освіти».

Учений секретар спеціалізованої вченої ради К 18.092.01 в Бердянському державному педагогічному університеті із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальностей: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика); 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Член Національної спілки журналістів України (липень 2010 р.) Членський квіток № 23775.

Нагороджена грамотами ректора Бердянського державного педагогічного університету, Управління освіти і науки України Запорізької облдержадміністрації (2011 р.), Міністерства освіти і науки України (2014 р.).

Має біля 150 публікацій

 

Наукова діяльність

 

  1. Жигірь В.І. Професійна педагогіка : навчальний посібник / В.І. Жигірь, О.А. Чернєга. – К. : Кондор, 2012. – 336 с. (Гриф МОНМС лист № 1/11–2762 від 02.04.2010 р.)
  2. Дидактичні основи професійної освіти : [навчальний посібник] / В.І. Жигірь. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 201 с.
  3. Методологічні засади професійної освіти : [навчальний посібник] / В.І. Жигірь. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 143 с.
  4. Жигірь В.І. Професійно-педагогічна компетентність менеджера освіти : теоретичні та методичні аспекти : [монографія] / В.І. Жигірь. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014. – 624 с.
  5. Жигірь В.І. Методологічні підходи як основа науково-педагогічних досліджень у професійній освіті / В.І. Жигірь // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : [зб. наук. пр.] / [ред. Т.І. Сущенко та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – Вип. 48 (101). – С. 107–115. Фахове видання.
  6. Жигірь В.І. Дидактичні особливості формування кар’єрної компетентності майбутніх фахівців в процесі їх професійної підготовки / В.І. Жигірь // Молодь і ринок : [науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2016. – № 6(137). – С. 18–22. Фахове видання.
  7. Жигірь В.І. Особливості науково-дослідної роботи магістрантів професійної освіти у ВНЗ / В.І. Жигірь // Молодь і ринок : [науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2016. – № 7(138). – С. 15–22. Фахове видання.
  8. Жигірь В.І. Про деякі умови професійної підготовки конкурентоспро-можного вчителя У ВНЗ / В.І. Жигірь // Наукові праці ДонНТУ : [зб. наук. праць]. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». – – № 1 (20). – С. 34–39. Фахове видання.
  9. Жигірь В.І. Розробка навчально-методичних комплексів відповідно до вимог державних освітніх стандартів нового покоління / В.І. Жигірь // Молодь і ринок : [науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2017. – № 5(148). – С. 20–24. Фахове видання.
  10. Жигірь В.І. Оцінювання професійної компетентності як результату навчання майбутніх учителів / В.І. Жигірь // Молодь і ринок : [науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2017. – № 7(150). – С. 16–19. Фахове видання.

 

Наукові інтереси

Освітній і педагогічний менеджмент; проблема підготовки майбутніх менеджерів освіти у ВНЗ; різні аспекти магістерської підготовки майбутніх педагогів.