Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кривильова Олена Анатоліївна

доцент кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій Бердянського державного педагогічного університету

доктор педагогічних наук

Наукометрика

Google Scholar

NLHzhHMAAAAJ&hl

Researcher iD

E18662019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 19.11.1975 р. у м. Бердянську Запорізької обл.

У 1998 р. закінчила Бердянський державний педагогічний інститут імені П.Д. Осипенко за спеціальністю: “Фізика та інформатика”, кваліфікація – “Вчитель фізики та інформатики”.

З 2003 по 2006 роки навчалася в денній аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету на кафедрі педагогіки та працювала вчителем фізики у Бердянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 12 (за сумісництвом).

9 листопада 2006 р. захистила дисертацію “Формування у майбутніх вчителів готовності до самостійної творчої діяльності” за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти у спеціалізованій вченій раді 23.053.02 Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук (ДК №040852, Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 10 травня 2007 року, протокол №36-06/5).

З листопада 2006 р. працює на кафедрі професійної педагогіки та методики професійного навчання (зараз – професійної освіти, трудового навчання та технологій).

19 січня 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри професійної педагогіки та методики професійного навчання (Протокол №1/02-Д, 12ДЦ №029827)

16 травня 2018 р. захистила дисертацію “Проектування психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів” за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти у спеціалізованій вченій раді Д 70.145.01 Хмельницької гуманітарно-педагогічній академії та здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук (ДД №007804, Рішення атестаційної колегії від 23 жовтня 2018 року).

 

Навчальна діяльність

Кривильова О.А. викладає такі дисципліни:

Основи наукових досліджень

Педагогіка професійної освіти

Методологія і методи наукових досліджень

Сучасні аспекти розвитку професійної освіти

Викладання у вищій школі: розробка курсів

Науковий семінар

 

Публікації:

 1. Кривильова О. А. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх викладачів ПТНЗ: теоретичний та методичний аспекти: [моногр.]. Бердянськ: БДПУ, 2017. 305 с.
 2. Кривильова О. А. Педагогічна акмеологія: навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2016. 187 с.
 3. Кривильова О. А. Педагогічна діяльність викладачів ПТНЗ: навч. посіб. Бердянськ: БДПУ, 2016. 228 с.
 4. Кривильова О. А. Особливості психолого-педагогічної діяльності викладачів ПТНЗ. Молодь і ринок: щомісячн. наук.-пед. журн. Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. 2014. № 5 (112). С. 49–52.
 5. Кривильова О. А. Проектування як чинник удосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів ПТНЗ. Молодь і ринок: щомісячн. наук.-пед. журн. Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. 2014. № 12 (119). С. 92–95.
 6. Кривильова О. А. Компоненти психолого-педагогічної діяльності майбутніх викладачів ПТНЗ. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2015. Вип. 43 (96). С. 170–175.
 7. Кривильова О. А. Стан психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів ПТНЗ в умовах вищого навчального закладу. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2015. Вип. 41 (94). С. 530–537.
 8. Кривильова О. А. Особистісні вектори професійного становлення майбутніх викладачів ПТНЗ. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: наук. журн. Сер.: Педагогіка. Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. № 2 (17). С. 115–119.
 9. Кривильова О. Особливості виховної діяльності викладачів ПТНЗ. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського: зб. наук. праць. Сер.: Педагогічні науки. Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. № 1 (52). С. 182–186.
 10. Кривильова О. А. Вихідні положення проектування психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів ПТНЗ. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: зб. наук. праць. Сер.: Педагогічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2016. Вип. 2. С. 116–121.
 11. Кривильова О. А. Навчальний посібник як засіб формування професійної компетентності майбутніх викладачів ПТНЗ. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. Київ: Педагогічна думка, 2016. Вип. 17. С. 216–224.
 12. Кривилева Е. А. Концептуальные подходы и принципы проектирования психолого-педагогической подготовки будущих преподавателей профессионально-технических учебных заведений. Вестник МГИРО: науч.-метод. журн. Минск: ГУО «Минский городской институт развития образования», 2017. № 1 (29). С. 7–12.
 13. Кривилева Е. А. Психолого-педагогическая подготовка будущих преподавателей профессионально-технических учебных заведений как система. Педагогика и психология: науч.-метод. журн. Алматы: КазНПУ им.Абая, 2017. № 2 (31). С. 130–137.
 14. Кривилева Е. А. Содержание психолого-педагогической подготовки будущих преподавателей профессионально-технических учебных заведений. Вестник Международного университета Кыргызстана: науч. журн. Сер.: Гуманитарные науки. Бишкек: Учебно-научно-производственный комплекс «Международный университет Кыргызстана», 2017. № 2 (32). С. 48–56.
 15. Кривилева Е. А. Сущность и структура психолого-педагогической компетентности будущих преподавателей профессионально-технических учебных заведений. Инновационные образовательные технологии: науч.-теорет. и науч.-практ. журн. Минск: Минский инновационный университет, 2017. № 1 (49). С. 3–8.
 16. Кривильова О. А. Організаційно-педагогічні умови психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів ПТНЗ. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: зб. наук. праць. Сер. : Педагогічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. 3. С. 184–192.
 17. Кривильова О. А. Особливості використання методів проблемного навчання у психолого-педагогічній підготовці майбутніх викладачів ПТНЗ. ScienceRise: наук. журн. Pedagogical Education. Харків: НВППП «Технологічний центр», 2017. № 3 (11). С. 20–26.

Наукові інтереси

Психолого-педагогічна підготовка фахівців-педагогів закладів професійно-технічної освіти