Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Онищенко Сергій Вікторович

доцент кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти БДПУ

кандидат педагогічних наук

Грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (Наказ Департаменту № 0366 від 12.05.2016)
Грамота Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України (Постанова президії №П-33-4 від 11.09.2018)
Подяка Міністерства освіти і науки України (2019)
Наукометрика

ORCID iD

000000031015839X

Google Scholar

6jwJEwAAAAJ&hl

Researcher iD

E87602019

Scopus iD

57194697155

ResearchGate iD

Sergii_Onyshchenko

Біографія

Наодився 24 квітня 1985 р., с. Миколаївка, Бердянського р-ну, Запорізької обл.

У 2003 році закінчив Вище професійне училище №9 м. Бердянськ за спеціальністю «Продавець продовольчих товарів; продавець непродовольчих товарів» (диплом АР №22479729).

У 2008 році закінчив з відзнакою Бердянський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання (технічна і обслуговуюча праця)» та здобув кваліфікацію вчителя трудового навчання, основ підприємництва, креслення та безпеки життєдіяльності (диплом АР №34850576).

У 2009 році закінчив з відзнакою магістратуру Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача технічних дисциплін (диплом АР №36760650).

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації – 10 років, у тому числі в Бердянському державному педагогічному університеті – 10 років.

Має понад 100 наукових публікацій, серед яких: 4 монографії, 12 навчальних посібника, 1 навчально-методичний комплекс, 3 нагороди.

У 2012 році призначено академічну стипендію Кабінету Міністрів України аспірантам на 2012/2013 навчальний рік.

У 2013 році закінчив аспірантуру Бердянського державного педагогічного університету зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

У 2017 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій в процесі вивчення дисциплін циклу машинознавства», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти й одержав диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У 2018 році призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених на 2018-2020 роки.

У 2019 році присвоєно вчене звання доцента кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій (АД №001804 від 05 березня 2019 року).

Наукова діяльність

  1. Onishchenko S.V. Estimation of economic efficiency of innovative renewable energy projects as a basis for sustainable development of the country / S.O. Vambol, Y.O. Suchikova, N.V. Deyneko, S.V. Onishchenko // Transformation in Contemporary Society: Economic Aspects. Monograph [edited by O. Nestorenko, T. Pokusa]. – Opole: Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – 348 p. / Р. 224–231.
  2. Онищенко С.В. Теоретико-методологічні основи формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій в процесі вивчення дисциплін циклу машинознавства [монографія]. – Бердянськ : «БДПУ», 2018. – 166 с.
  3. Онищенко С.В. Модель формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі вивчення фахових дисциплін / Ю. Бєлова, Д. Кільдеров, С. Онищенко // Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій в процесі вивчення фахових дисциплін : [монографія] // за заг. ред. Д.Е. Кільдерова. – К. : ФОП Маслаков, 2018. – 157 с. / С. 49–100.
  4. Бєлова Ю.Ю. Формування професійної компетентності майбутніх учителів трудового навчання та технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій / авт. кол. : Ю.Ю. Бєлова, П.Г. Буянов, Л.А. Даннік, С.В. Онищенко [та ін.] // Теоретико-методичні засади підготовки фахівців педагогів технологічного профілю в умовах освітньо інформаційного середовища : [колективна монографія] // за заг. ред. С. В. Онищенка. – К. : ВД Освіта України, 2019. – 257 с. / С. 119–151.
  5. Onishchenko S. Research into regularities of pore formation on the surface of semiconductors / S. Vambol, I. Bogdanov, V. Vambol, Y. Suchikova, O. Kondratenko, S. Onishchenko, O. Hurenko // EasternEuropean Journal of Eenterprise Technologies. – 2017. – № 3/5 (87) – Р. 37–44.
  6. Onishchenko S. Morphologies and Photoluminescence Properties of Porous n-InP / Y. Suchikova, I. Bogdanov, S. Vambol, V. Vambol, O. Kondratenko, S. Onishchenko // Proceedings of the 2017 IEEE 7th International Conference on Nanomaterials : Applications and Properties (NAP-2017) (10–15 Sept. 2017). – 2017. – pp. 80–84 (01PCSI17-1).
  7. Onishchenko S. Photoluminescence of Porous Indium Phosphide: Evolution of Spectra During Air Storage / Y. Suchikova, I. Bogdanov, S. Vambol, V. Vambol, O. Kondratenko, S. Onishchenko // Proceedings of the 2017 IEEE 7th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties (NAP-2017) (10–15 Sept. 2017). – 2017. – pp. 138–141 (01PCSI30-4).
  8. Onishchenko S. Formation of Filamentary Structures of Oxide on the Surface of Monocrystalline Gallium Arsenide / S. Vambol, I. Bohdanov, V. Vambol, Y. Suchikova, O. Kondratenko, T.P. Nestorenko, S. Onishchenko // Journal Of Nano- And Electronic Physics. – 2017. – Vol. 9. – № 6. – 06016(4pp).
  9. Onishchenko S. Improvement of electrochemical supercapacitors by using nanostructured semiconductors / S. Vambol, I. Bogdanov, V. Vambol, Y. Suchikova, O. Kondratenko, T. Nestorenko, S. Onishchenko // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2018. – Vol. 10. – № 4. – рр. 04020-1–04020-6.

 

Наукові інтереси

Професійна підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій в процесі вивчення дисциплін циклу машинознавства.

E-mail: sv_onishenko@bdpu.org.ua