Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Онищенко Сергій Вікторович

асистент кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти БДПУ

кандидат педагогічних наук

Наукометрика

ORCID iD

000000031015839X

Google Scholar

6jwJEwAAAAJ&hl

Researcher iD

E87602019

Scopus iD

57194697155

ResearchGate iD

Sergii_Onyshchenko

Біографія

Наодився 24.04.1985 р., с. Миколаївка, Бердянського р-ну, Запорізької обл., Україна.

У 2003 році закінчив Вище професійне училище №9 м. Бердянськ за спеціальністю «Продавець продовольчих товарів; продавець непродовольчих товарів» (диплом АР №22479729).

У 2008 році закінчив з відзнакою Бердянський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання (технічна і обслуговуюча праця)» та здобув кваліфікацію вчителя трудового навчання, основ підприємництва, креслення та безпеки життєдіяльності (диплом АР №34850576).

У 2009 році закінчив з відзнакою магістратуру Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача технічних дисциплін (диплом АР №36760650).

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації – 8 років, у тому числі в Бердянському державному педагогічному університеті – 8 років.

Має понад 60 наукових публікацій, 5 навчальних посібників, 1 навчально-методичний комплекс, 3 нагороди.

У 2012 році призначено академічну стипендію Кабінету Міністрів України аспірантам на 2012/2013 навчальний рік.

У 2013 році закінчив аспірантуру Бердянського державного педагогічного університету зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

У 2017 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій в процесі вивчення дисциплін циклу машинознавства», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти й одержав диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Наукова діяльність

  1. Онищенко С.В. ІКТ-грамотність як умова розвитку ІКТ-компетентності сучасного вчителя технології / С.В. Онищенко // Актуальні проблеми технологічної та професійної освіти : [матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції] (Умань, 2015 р.) / [ред. С.І. Ткачука]. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. – С. 34–36.
  2. Онищенко С.В. Застосування інформаційних технологій у навчально-виховному процесі майбутніх учителів технології / С.В. Онищенко // Інформаційні технології – 2015 : [матеріали ІІ Всеукраїнської конференції молодих науковців] (Київ, 28–29 травня 2015 р.). – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 48–50.
  3. Онищенко С.В. Використання ІКТ в педагогічній діяльності вчителя-предметника / С.В. Онищенко // Неперервна освіта нового сторіччя : досягнення та перспективи : [матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції] (18–25 квітня 2016 р.). – Запоріжжя : ЗОІППО. – No 2 (24). – 2016. – С.74–78.
  4. Онищенко С.В. ИКТ в преподавании дисциплин цикла машиноведения / С. В. Онищенко // Управление в социальных и экономических системах : [материалы ХХV международной научно-практической конференции] :(Минск, Беларусь, 12 мая 2016 г.). – Минск : Минский инновационный университет, 2016. – С. 76–77.
  5. Онищенко С.В. Використання компас-3D у навчанні вчителів технологій / С.В. Онищенко // Інформаційні технології – 2016 : [матеріали ІІІ Всеукраїнської конференції молодих науковців] : (Київ, 19 травня 2016 р.). – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 76–77.
  6. Бєлова Ю.Ю. Енергетичні машини : [навч. посіб.] / Юлія Бєлова, Сергій Онищенко. – Бердянськ :БДПУ, 2016. – 320 с.
  7. Онищенко С. В. Енергетичні машини. Лабораторний практикум :[навч. посіб.] / Сергій Онищенко. – М. : Нобель Пресс, 2015. – 105 с.
  8. Онищенко С. В. Проектування складових одиниць механізмів в машинобудуванні : [навч. посіб.] / Сергій Онищенко. – М. : Нобель Пресс, 2015. – 240 с.

 

Наукові інтереси

Професійна підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій в процесі вивчення дисциплін циклу машинознавства.