Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Перегудова Валентина Іванівна

доцент кафедри трудового навчання та технологій факультету фізико-математичної, комп’ютерної і технологічної освіти БДПУ

кандидат педагогічних наук

Відзнака Міністерства освіти і науки України «Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» 2015 рік.
Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (наказ МОН № 228-а від 18.05.2011) 2011 рік
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (№ 127109) 2009 рік
Почесна грамота Запорізької облдержадміністрації (розпорядження №178-к від 06.10.2006) 2006 рік
Наукометрика

ORCID iD

0000000279659494

Google Scholar

Researcher iD

E96772019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Перегудова Валентина Іванівна народилася у м. Бердянськ Запорізької області 17 жовтня 1961 року.

З 1985 по 1990 рік навчалась у Бердянському державному педагогічному інституті на факультеті загальнотехнічних дисциплін. Має диплом з відзнакою за спеціальністю «Загально технічні дисципліни з додатковою спеціальністю механізація сільського господарства» та кваліфікацію вчителя загально технічних сільськогосподарських дисциплін та трудового навчання.

З 1990 р. по 1993 р. Перегудова В.І. працювала старшим лаборантом кафедри загальнотехнічних дисциплін Бердянського державного педагогічного інституту, з 1993 р. по 1994 р. – асистентом кафедри загальнотехнічних дисциплін.

З 1994 р. по 1998 р. навчалася в аспірантурі Бердянського державного педагогічного інституту за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика трудового навчання.

З 1999 р. по 2000 р. працювала в Бердянській загальноосвітній школі №2 вчителем трудового навчання.

У 2000 році успішно захистила кандидатську дисертацію за темою «Застосування конструкторсько-технологічної системи на уроках з обробки тканин в 5–7 класах загальноосвітньої школи» у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (диплом ДК № 009225).

З 2000 р. по 2001 р. працювала в Бердянському інституті підприємництва старшим викладачем кафедри маркетингу.

З 2001 року і по сьогодні працює в Бердянському державному педагогічному університеті.

19.10.2005 року отримала диплом доцента кафедри машинознавства (атестат 02 ДЦ № 014932).

У 2011 році закінчила магістратуру Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Професійне навчання. Економіка підприємств, маркетинг і менеджмент» і отримала диплом з відзнакою з кваліфікацією економіста-педагога-менеджера.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ПІ-ІУ рівня акредитації більше 20 років, у тому числі в Бердянському державному педагогічному університеті.

 

Наукова діяльність

 

  1. Перегудова В.І. Розвиток умінь самоосвітньої діяльності майбутніх вчителів технологій / В.І. Перегудова // Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Херсон: ХДПУ, 2013. – №64.
  2. Перегудова В.І. Формування фахової компетентності майбутнього вчителя технологій в умовах кредитно-трансферної системи навчання / В.І. Перегудова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – Бердянськ, 2014. – №2. – С. 186–190.
  3. Перегудова В.І. Використання Macromedia Flash у розв’язанні задач з теоретичної механіки / В.І. Перегудова // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» – Режим доступу: http://confscience@webnode.ru.
  4. Перегудова В.І. Стандартизація, управління якістю і сертифікація [навчальний посібник] / В.І. Перегудова – Бердянськ: БДПУ, 2015. –250 с. (лист МОН України № 1/11 – 5247 від 17.04.12р.)
  5. Перегудова В.І. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Начально-методичний комплекс: навч. посіб., / Валентина Перегудова. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 316 с.
  6. Перегудова В.І. Стандартизація, управління якістю і сертифікація. Начально-методичний комплекс: навч. посіб., / Валентина Перегудова. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 308 с.

Наукові інтереси

Удосконалення процесу підготовки вчителів трудового навчання та технологій.

E-mail викладача: vi_peregudova@bdpu.org.ua