Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Вертипорох Дмитро Якович

старший викладач кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій факультету фізико-математичної, комп’ютерної і технологічної освіти БДПУ

кандидат педагогічних наук

Грамота від голови м. Бердянська 2016 рік
Грамота ректора БДПУ 2016 рік
Грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації 2015 рік
Грамота ректора БДПУ 2013 рік
Наукометрика

ORCID iD

0000000322835378

Google Scholar

ILjwwsQAAAAJ&hl

Researcher iD

F19732019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Дата та місце народження: 28.05.1984 р., м. Бердянськ, Запорізької обл., Україна.

У 2007 році закінчив Бердянський державний педагогічний університет зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання (технічна і обслуговуюча праця)» та отримав кваліфікацію вчитель трудового навчання, механізації сільського господарства, креслення та безпеки життєдіяльності (диплом АР №32375992).

У 2008 році закінчив магістратуру Бердянського державного педагогічного університету зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та отримав кваліфікацію магістр педагогічної освіти, викладач технічних дисциплін (диплом АР №34850113).

У 2011 році закінчив аспірантуру Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

З 2008 року асистент кафедри професійної підготовки інженерної та комп’ютерної графіки інституту фізико-математичної та технологічної освіти БДПУ.

З 2012 року старший викладач кафедри технічних дисциплін факультету фізико-математичної та технологічної освіти БДПУ.

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Підготовка майбутніх учителів технологій за профілем «Автосправа» засобами інформаційних технологій» за спеціальністю 13.00.04. – теорія та методика професійної освіти. (Спеціалізована вчена рада Д79.053.02 у Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т Г. Шевченка).

Наукова діяльність

  1. Вертипорох Д. Я. Будова та експлуатація автомобілів: навч.-метод. Комплекс / Дмитро Вертипорох. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – 183 с.
  2. Вертипорох Д. Я. Застосування ІКТ в викладанні дисциплін циклу машинознавства під час підготовки майбутніх учителів технології / Д. Я. Вертипорох // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – В. 1. – С. 252-257.
  3. Вертипорох Д. Я. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для ефективності викладання дисциплін циклу машинознавства / Д. Я. Вертипорох // Проблеми трудової і професійної підготовки в контексті національної стратегії розвитку освіти України : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Слов’янськ : ДДПУ, 2015. – С. 104-105.
  4. Вертипорох Д. Я. Креативне освітнє середовище з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці вчителя / Ю. Ю. Бєлова, Д. Я. Вертипорох, С. В. Онищенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 137 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2016. – С. 3–6.

 

Наукові інтереси

Підготовка майбутніх учителів технологій за профілем «Автосправа» засобами інформаційних технологій.

Контакти

E-mail викладача: dy_vertyporokh@bdpu.org.ua