Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Навчання

Перелік навчальних дисциплін кафедри:

 1. Альтернативна енергетика
 2. Андрагогіка
 3. Викладання у вищій школі: розробка курсів, методи оцінювання, методична документація
 4. Вступ до спеціальності
 5. Вступ до фаху
 6. Дидактичні основи професійної освіти
 7. Дизайн інтер’єра
 8. Дизайн одягу
 9. Дизайн рекламних технологій
 10. Електричні системи та мережі
 11. Електротехніка
 12. Електротехніка з практикумом
 13. Електротехнічні матеріали
 14. Електротехнічні машини
 15. Енергетичні установки
 16. Енергоефективність та енергозбереження
 17. Енергоефективність та енергозбереження в технологічних процесах та установках
 18. Енергозбереження та енергетичний менеджмент
 19. Ергономіка в структурі перетворювальної діяльності людини
 20. Забезпечення безпеки корпоративних ресурсів в енергетиці
 21. Засоби дизайн-проектування
 22. Інноваційна діяльність у професійній освіті
 23. Інноваційні технології в навчанні
 24. Інноваційні технології в освіті
 25. Інформаційні машини та кібернетичні системи
 26. Історія науки і техніки
 27. Історія технологія
 28. Комп’ютерне програмування та моделювання технічних об’єктів
 29. Комунікативні процеси у педагогічній творчості
 30. Конструювання і розрахунок технічних об’єктів
 31. Креативні технології навчання
 32. Креслення
 33. Ландшафтний дизайн
 34. Методика активізації технічного мислення
 35. Методика викладання автосправи
 36. Методика викладання основ дизайну
 37. Методика навчання креслення
 38. Методика організації науково-дослідної роботи учнів
 39. Методика професійного навчання
 40. Методологічні засади професійної освіти
 41. Методологія і методи наукових досліджень
 42. Методологія наукового дослідження
 43. Метрологія, стандартизація та електричні вимірювання
 44. Метрологія, стандартизація та управління якістю
 45. Монтаж та експлуатація електрообладнання СЕП
 46. МПН: основні технології навчання
 47. Народні ремесла і промисли
 48. Науковий семінар
 49. Науково-педагогічні дослідження у галузі “Професійна освіта”
 50. Організація та управління навчально-виховним процесом у ВНЗ
 51. Організація управлінням ремонтно-обслуговуючим виробництвом
 52. Основи використання електричної енергії
 53. Основи виробництва та матеріалознавства
 54. Основи дизайну та комп’ютерна графіка
 55. Основи інженерно-педагогічної творчості
 56. Основи машинознавства
 57. Основи наукових досліджень
 58. Основи охорони праці
 59. Основи правил дорожнього руху
 60. Основи проектування електричних станцій
 61. Основи проектування і моделювання
 62. Основи теорії автомобільних двигунів
 63. Основи теорії різання
 64. Основи художнього проектування предметного середовища
 65. Основне електрообладнання, електроапарати та струмоведучі частини в енергооб’єктах
 66. Основні принципи виробництва, розподілу та споживання електроенергії
 67. Охорона праці та безпека життєдіяльності
 68. Парогенеруючі та тепломасообмінні агрегати
 69. Перехідні процеси в енергосистемах
 70. Практикум у навчальних майстернях
 71. Психолого-педагогічні засади профільного навчання інформатики
 72. Ремонт та експлуатація машинного парку
 73. Риторика
 74. Сучасні аспекти розвитку професійної освіти
 75. Теоретико-правові основи освіти
 76. Теоретико-правові основи сучасної освіти
 77. Теоретичні основи енергоефективності та енергозбереження
 78. Теоретичні основи теплоенергетики
 79. Теорія та методика навчання технологій в старшій школі
 80. Теорія та методика позашкільної освіти
 81. Теорія та розрахунок параметрів режимів систем електропостачання
 82. Технічна механіка
 83. Технічна творчість учнів
 84. Технологічна практика
 85. Технологічний практикум
 86. Технологічні машини
 87. Технологія машинобудування
 88. Чинники успішного працевлаштування за фахом

Комплексна тема кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій:

«Теоретико-методичні засади підготовки фахівців-педагогів фізико-математичного та технологічного профілю в умовах освітнього інформаційного середовища»

Керівник: к.п.н., доцент Перегудова Валентина Іванівна.

Виконавці: доктори пед. наук, професора Богданов І.Т., Жигірь В.І., кандидати пед. наук, доценти Бєлова Ю.Ю., Рогозіна О.В., Даннік Л.А., Лола В.Г., Пелагейченко М.Л., Хоменко С.В., Чернєга О.А., Єфименко Ю.О., Сичікова Я.О., Буянов П.Г., Кривильова О.А., Онищенко С.В., старший викладач Вертипорох Д.Я., Черемісіна Т.О.,  асистент Савицька О.С., зав. майстернями Полосін А.Я., майстри виробничого навчання Засипко А.А., Мальований О.А., Чикірякін В.М., завідувач лабораторією Валентирова Л.М., старший лаборант Могильовцева В.В., Чубарова Я.В., аспіранти Логвиненко А.О., Шурденко М.М.

На основі виконуваної викладачами кафедри наукової роботи в розрізі даної теми було опубліковано близько 250 публікацій у фахових виданнях України, проводилась наукова робота зі студентами. Під час вирішення поставлених завдань, викладачі кафедри планують опублікувати за матеріалами проведених досліджень статті у фахових виданнях.