Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Історія

Витоки технологічної освіти в БДПУ сягають 1972 р., коли у зв’язку з відкриттям спеціальності «Учитель загальнотехнічних дисциплін та праці» було створено кафедру загальнотехнічних дисциплін».

Сучасна кафедра професійної освіти, трудового навчання та технологій заснована в 2017 році у зв’язку з об’єднанням двох кафедр: кафедри трудового навчання та технологій та кафедри професійної освіти.

Очолює кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Перегудова Валентина Іванівна.

Кафедра є випускаючою зі спеціальностей:

 • 014Середняосвіта (Трудове навчання та технології);
 • 015Професійнаосвіта. Енергетика.

При кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

 

Перелік навчальних дисциплін кафедри:

 1. Альтернативна енергетика
 2. Андрагогіка
 3. Викладання у вищій школі: розробка курсів
 4. Вступ до спеціальності
 5. Вступ до фаху
 6. Гідравлічні та аеродинамічні машини
 7. Дидактичні основи професійної освіти
 8. Дизайн одягу
 9. Дизайн рекламних технологій
 10. Електричні системи та мережі
 11. Електротехніка
 12. Електротехніка з практикумом
 13. Електротехнічні матеріали
 14. Енергетичні та інформаційні машини
 15. Енергоефективність та енергозбереження в технологічних процесах та установках
 16. Енергоефективність та енергозбереження
 17. Енергозбереження в теплопостачанні
 18. Ергономіка в структурі перетворювальної діяльності людини
 19. Забезпечення безпеки виробничого обладнання
 20. Забезпечення безпеки корпоративних ресурсів в енергетиці
 21. Інклюзивна професійна освіта
 22. Інноваційна діяльність у професійній освіті
 23. Історія науки та техніки
 24. Комунікативні процеси в освіті
 25. Конструювання й розрахунок технічних об’єктів
 26. Креативні технології навчання
 27. Креслення
 28. Методика викладання енергетичних дисциплін
 29. Методика викладання фінансово-економічних дисциплін
 30. Методика організації освітнього процесу закладу позашкільної освіти
 31. Методика професійного навчання
 32. Методологічні засади професійної освіти
 33. Методологія і методи наукових досліджень
 34. Методологія наукового дослідження
 35. Моделювання енергетичних об’єктів
 36. Монтаж та експлуатація електрообладнання СЕП
 37. МПН: основи лекторської майстерності
 38. Народні ремесла та промисли
 39. Науковий семінар
 40. Нетрадиційна енергетика України
 41. Облік та керування електроспоживанням
 42. Організація та управління освітнім процесом у ЗВО
 43. Основи використання електричної енергії
 44. Основи виробництва та матеріалознавство
 45. Основи дизайну
 46. Основи наукових досліджень
 47. Основи правил дорожнього руху
 48. Основи проектування електричних станцій
 49. Основи теорії різання
 50. Основи художнього проектування предметного середовища
 51. Основне електрообладнання, електроапарати та струмоведучі частини в енергооб’єктах
 52. Основні принципи виробництва, розподілу та використання енергії
 53. Охорона праці
 54. Охорона праці в галузі
 55. Охорона праці та безпека життєдіяльності
 56. Педагогіка професійної освіти
 57. Перехідні процеси в енергосистемах
 58. Практикум з профільного навчання
 59. Практикум у навчальних майстернях
 60. Промислова електроніка
 61. Професійна діяльність викладачів практичного навчання у ПТНЗ
 62. Професійна орієнтація та методика профорієнтаційної роботи
 63. Стандартизація, управління якістю та сертифікація
 64. Сучасні аспекти розвитку професійної освіти
 65. Теорія автоматичного керування
 66. Теорія і методика профорієнтаційної роботи
 67. Теорія і методика технологічної освіти
 68. Теорія і практика дизайну
 69. Теорія та методика виховної роботи в ПТНЗ
 70. Теорія та методика навчання технологій в старшій школі
 71. Теорія та методика позашкільної освіти
 72. Теорія та методика трудового навчання
 73. Теорія та розрахунок параметрів режимів систем електропостачання
 74. Теорія цифрової обробки сигналів
 75. Технічна механіка
 76. Технічна творчість учнів
 77. Технологічний практикум
 78. Технологічні машини
 79. Технологія декорування та креативний дизайн
 80. Технологія конструкційних матеріалів
 81. Технологія машинобудування
 82. Турбіни та парогазові установки

 

Комплексна тема кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій:

«Підвищення якості підготовки фахівців-педагогів системи професійної та технологічної освіти в умовах сучасності»

Керівник: к.п.н., доцент Перегудова Валентина Іванівна.

Виконавці: доктори пед. наук, професораБогданов І.Т., Жигірь В.І.,доктор пед. наук, кандидат пед. наук Кривильова О.А., кандидати пед. наук, доценти Бєлова Ю.Ю., Рогозіна О.В., Даннік Л.А., Лола В.Г., Пелагейченко М.Л., Хоменко С.В., Чернєга О.А., Єфименко Ю.О., Сичікова Я.О., Буянов П.Г., Онищенко С.В., кандидат пед. наук, старші викладачі Вертипорох Д.Я., Черемісіна Т.О.,асистент Савицька О.С., зав. майстернями Полосін А.Я., майстри виробничого навчання Засипко А.А., Мальований О.А., Чикірякін В.М., завідувач лабораторією Валентирова Л.М., старші лаборанти Курило О.Ю., Могильовцева В.В., аспіранти Логвиненко А.О., Шурденко М.М.

 

Науково-дослідна робота

Кафедра професійної освіти, трудового навчання та технологій здійснює підготовку кандидатів та докторів наук, рецензування посібників, монографій. Члени кафедри постійно надсилають відгуки на автореферати кандидатських та докторських дисертацій.

Викладачі кафедри проводять педагогічні експерименти та впроваджують результати своїх науково-дослідних робіт.

Кафедра спільно зі студентами 1-7 курсів організовує педагогічні дослідження, що пов’язані з моніторингом якості освіти на факультеті фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Бердянського державного педагогічного університету.

Фахівцями кафедри проводяться майстер класи з декоративно-прикладного мистецтва та креативного дизайна.

Викладачі здійснюють керівництво студентами, які займають призові місця у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Технологічна освіта».  У 2014 році  студент 52 групи Шептій Ярослав – 1 почесне місце  на Всеукраїнському конкурсі  студентської молоді з декоративно-прикладної творчості (м. Умань),  у 2015 році студент 52 групи Приходько Юрій  – 3 почесне  місце (м. Умань),  у 2016 році студентка 62 групи Сичова Діана  – 3 почесне  місце (м. Умань), у 2017 році студентка 62 групи Варваровська Наталя – 3 почесне місце (м. Умань).

На базі кафедри діє наукова-дослідна лабораторія, чотири гуртка та одна проблемна група:

Назва: проблемна група «Управління якістю»

Керівник: к.п.н., доцент  Перегудова В.І.

Розглядаються основні досягнення теорії та практики в області менеджменту якості, застосовування статистичних методів управління якістю в операційній діяльності у процес забезпечення якості виконання технологічних операцій.

 

Назва: проблемна група «Психолого-педагогічний супровід студентів у період професійного становлення в умовах закладу вищої освіти»

Керівник: д.п.н., доцент Кривильова О.А.

Актуальність створення проблемної групи зумовлено низкою нормативно-правових документів (закон «Про освіту» 2017 р., закон «Про вищу освіту» 2014 р., Указі Президента про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 р.), які визначають основні напрями, пріоритети, завдання і механізми реалізації державної політики в галузі освіти. Зокрема, важливості виховання людини інноваційного типу мислення та культури, проектування акмеологічного освітнього простору з урахуванням інноваційного розвитку освіти, запитів особистості, потреб суспільства й держави. Досягнення означеної мети потребує підвищення якості освіти на інноваційній основі та створення сучасного психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу. Психолого-педагогічний супровід студентів у період професійного становлення в умовах закладу вищої освіти реалізується завдяки моніторингу та своєчасної корекції професійно-важливих якостей майбутніх фахівців-педагогів. Результати досліджень висвітлюються у формі звітів на основі циклу дисциплін професійної та практичної підготовки.

 

Назва: наукова-дослідна лабораторія «Прикладні проблеми технологічної освіти учнів загальноосвітньої школи»

Керівник: к.п.н., доцент Даннік Л.А.

Анотація діяльності: Робота лабораторії спрямована на поглиблення навчання та самоосвіти в галузі проблем трудового навчання майбутніх вчителів технологій, на формування  професійної компетентності.

 

Назва: науковий гурток «Історія розвитку науки і техніки»

Керівник: к.п.н., доцент Бєлова Ю.Ю.

Анотація діяльності: студенти займаються науково-пошукою роботою з питань вивчення закономірностей та особливостей розвитку науки і техніки, готуються до майбутньої професійної діяльності, яка пов’язана з інженерним проектуванням технічних об’єктів.

 

Назва: проблемна группа «Пошук нових дидактичних прийомів»

Керівник: к.п.н., доцент Пелагейченко М.Л.

При зміні підходів до навчання у сучасній освіті нагальною проблемою стає створення нових дидактичних прийомів. Майбутній учитель повинен не тільки вміти використовувати зразки найвідоміших дидактичних конструкцій уроку, однак важливо допомогти йому навчитися створювати зовсім інший педагогічний простір, інструментом якого є дидактичні прийоми.

 

Назва: науковий гурток «Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутнього інженера-педагога»

Керівник: к.п.н., доцент Чернєга О.А.

Знайомство з провідними ідеями компетентністного підходу в професійній освіті, а також підготовка інженера-педагога нового типу, який здатен створювати умови для отримання якісної професійної освіти.

 

Назва: науковий гурток «Економічні ігрові методики та їх використання у навчальному процесі»

Керівник: к.п.н., доцент Хоменко С.В.

Робота наукових гуртків спрямована на підвищення якості професійної підготовки з орієнтацією її на державні стандарти, підготовку фахівця з високим рівнем творчого потенціалу і якісно новою інноваційною культурою, здатного соціально адаптуватися в будь-яких умовах, до потреб місцевого ринку праці. У навчальному процесі особливе місце в розвитку пізнавальної активності студентів відводиться економічним ігровим методикам.

 

Назва: науковий гурток «Проектування та моделювання технічних об’єктів»

Керівник: к.п.н., доцент Онищенко С.В.

Науковий гурток спрямований на розв’язання задач проектування технічних об’єктів, розрахунків, а також моделювання та побудови технічних об’єктів.

 

Назва: науковий гурток «Механотроніка в машинобудуванні»

Керівник: к.п.н., доцент Онищенко С.В.

Науковий гурток спрямований на розв’язання задач з пневматики, гідравліки, пневматики та гідравліки з контролерами, проектування та збирання схем пневматики та гідравліки.

 

Назва: проблемна група «Взаємодія формальної і неформальної освіти»

Керівник: к.п.н., доцент Буянов П.Г.

Створення сучасних, ефективних і конкурентоспроможних суспільства і держави неможливо вирішити без оновлення системи освіти, в якій формальна та неформальна освіта мають стати важливими і невід’ємними складовими.

Формальна та неформальна освіта є двома незамінними явищами різнобічної освіти людини протягом всього життя. Кожна з двох систем навчання має свої переваги та недоліки. Головне, щоб як формальна, так і неформальна освіта цілком вас захоплювали. Тільки тоді навчання стає ефективним.

 

Назва: науковий гурток «Комп’ютерне моделювання при аналізі режимів роботи електричних мереж»

Керівник: к.п.н., доцент Єфименко Ю.О.

Під час занять гуртка розглядаються методи комп’ютерного моделювання, які застосовуються при аналізі параметрів режимів роботи систем електропостачання. Використовуються такі системи як MathCADта NI Multisim, які дозволяють змоделювати усталені та перехідні режими електричних кіл з активно-реактивними навантаженнями, обчислювати основні параметри режимів роботи електричних мереж, такі як частота, напруга тощо.

 

Назва: науковий гурток «Автосправа»

Керівник: к.п.н., старший викладач Вертипорох Д.Я.

Анотація діяльності: Науковий гурток спрямований на вивчення будови автомобіля, ремонту та обслуговування його вузлів та агрегатів сучасними засобами діагностування та ремонту.

Науково-дослідна робота студентів спрямована на підвищення якості професійної підготовки з орієнтацією її на державні стандарти, підготовку фахівця з високим рівнем творчого потенціалу і якісно новою інноваційною культурою, здатного соціально адаптуватися в будь-яких умовах, до потреб місцевого ринку праці.

 

Назва: проблемна група: «Практичні реалізації дизайну»

Керівник: к.п.н, ст.викладач Черемісіна Т.О.

Науковий гурток спрямований на підготовку творчо активної особистості майбутнього вчителя трудового навчання та технологій, який відзначається високим рівнем дизайнерської культури, володіє системою художньо-технологічних знань та вмінь. Науково-дослідна робота студентів спрямована на підвищення якості професійної підготовки, розробку та реалізацію дизайн-проектів з декоративно-ужиткового мистецтва.

 

Контактна інформація:

вул. Університетська, 25

м. Бердянськ, Запорізька обл.

Україна, 71100

e-mail: kaftnt@ukr.net