Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Наука

Науково-дослідна робота:

  • Кафедра професійної освіти, трудового навчання та технологій здійснює підготовку кандидатів та докторів наук, рецензування посібників, монографій. Члени кафедри постійно надсилають відгуки на автореферати кандидатських та докторських дисертацій.
  • Викладачі кафедри проводять педагогічні експерименти та впроваджують результати своїх науково-дослідних робіт.

  • Кафедра спільно зі студентами 1-7 курсів організовує педагогічні дослідження, що пов’язані з моніторингом якості освіти на факультеті фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Бердянського державного педагогічного університету.

  • Фахівцями кафедри проводяться майстер класи з декоративно-прикладного мистецтва та креативного дизайна.

  • Викладачі здійснюють керівництво студентами, які займають призові місця у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Технологічна освіта».  У 2014 році  студент 52 групи Шептій Ярослав – 1 почесне місце  на Всеукраїнському конкурсі  студентської молоді з декоративно-прикладної творчості (м. Умань),  у 2015 році студент 52 групи Приходько Юрій  – 3 почесне  місце (м. Умань),  у 2016 році студентка 62 групи Сичова Діана  – 3 почесне  місце (м. Умань), у 2017 році студентка 62 групи Варваровська Наталя – 3 почесне місце (м. Умань).

На базі кафедри діє наукова-дослідна лабораторія, чотири гуртка та одна проблемна група:

Проблемна група «Управління якістю»

Керівник: к.п.н., доцент  Перегудова В.І.

Анотація діяльності: Розглядаються основні досягнення теорії та практики в області менеджменту якості, застосовування статистичних методів управління якістю в операційній діяльності у процесі забезпечення якості виконання технологічних операцій.

Наукова-дослідна лабораторія «Прикладні проблеми технологічної освіти учнів загальноосвітньої школи»

Керівник: к.п.н., доцент Даннік Л.А.

Анотація діяльності: Робота лабораторії спрямована на поглиблення навчання та самоосвіти в галузі проблем трудового навчання майбутніх вчителів технологій, на формування  професійної компетентності.

Науковий гурток «Історія розвитку науки і техніки»

Керівник: к.п.н., доцент Бєлова Ю.Ю.

Анотація діяльності: студенти виконують науково-пошукову роботу з питань вивчення закономірностей та особливостей розвитку науки і техніки, готуються до майбутньої професійної діяльності, яка пов’язана з інженерним проектуванням технічних об’єктів.

Науковий гурток «Автосправа»

Керівник: к.п.н., старший викладач Вертипорох Д.Я.

Анотація діяльності: Науковий гурток спрямований на вивчення будови автомобіля, ремонту та обслуговування його вузлів та агрегатів сучасними засобами діагностування та ремонту.

Науково-дослідна робота студентів спрямована на підвищення якості професійної підготовки з орієнтацією її на державні стандарти, підготовку фахівця з високим рівнем творчого потенціалу і якісно новою інноваційною культурою, здатного соціально адаптуватися в будь-яких умовах, до потреб місцевого ринку праці.

Науковий гурток «Підготовка компетентного фахівця»

Керівник: к.п.н., доцент Чернєга О.А.

Науковий гурток «Економічні ігрові методики та їх використання у навчальному процесі»

Керівник: к.п.н., доцент Хоменко С.В.

Робота наукових гуртків спрямована на підвищення якості професійної підготовки з орієнтацією її на державні стандарти, підготовку фахівця з високим рівнем творчого потенціалу і якісно новою інноваційною культурою, здатного соціально адаптуватися в будь-яких умовах, до потреб місцевого ринку праці. У навчальному процесі особливе місце в розвитку пізнавальної активності студентів відводиться економічним ігровим методикам.