Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кафедра трудового навчання та технологій


Історія кафедри

Кафедра трудового навчання та технологій  заснована в 2016 році у зв’язку з об’єднанням двох кафедр:  кафедри технічних дисциплін і   кафедри теорії та методики технологічної та професійної освіти.

Очолює кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Перегудова Валентина Іванівна.

Кафедра є випускаючою зі спеціальностей:

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Професійна кваліфікація:

 • Вчитель трудового навчання та технології
 • Методист позашкільного закладу
 • Вчитель профільного навчання (Автосправа)
 • Вчитель економіки
 • Вчитель профільного навчання (Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів)
 • Автоматизація технічних об’єктів

Перелік навчальних дисциплін кафедри:

 • Актуальні питання матеріалознавства
 • Аналіз і синтез механізмів
 • Вибрані питання технічної механіки
 • Виробництво та обробка конструкційних матеріалів
 • Вступ до фаху
 • Вступ до фаху
 • Дидактичне проектування
 • Дизайн інтер’єра
 • Дизайн одягу
 • Електротехніка
 • Енергетичні машини
 • Енергетичні та інформаційні машини
 • Ергономіка в структурі перетворювальної діяльності
 • Інноваційні технології в навчанні
 • Інноваційні технології в освіті
 • Історія науки і техніки
 • Комп’ютерне моделювання технічних об’єктів
 • Ландшафтний дизайн
 • Менеджмент якості
 • Методика активізації технічного мислення
 • Методика викладання автосправи
 • Методика викладання основ дизайну
 • Методика викладання технологій в старшій школі
 • Методика і організація наукових та педагогічних досліджень
 • Методика навчання креслення
 • Методика навчання технології
 • Методика організації навчально-виховного процесу позашкільної освіти
 • Методика організації науково-дослідної роботи учнів
 • Методологія наукового дослідження
 • Метрологія, ОС та КЯ
 • Нарисна геометрія та креслення
 • Народні ремесла і промисли
 • Наукова організація праці вчителя технологій
 • Наукові засади теорії та методики навчання технологій
 • Організація проектної діяльності учнів
 • Організація та методика позанавчальної роботи
 • Організація управлінням ремонтно-обслуговуючим виробництвом
 • Основи виробництва та матеріалознавство
 • Основи дизайну
 • Основи електротехніки
 • Основи наукових досліджень
 • Основи правил дорожнього руху
 • Основи проектування і моделювання
 • Основи теорії автомобільних двигунів
 • Основи теорії різання
 • Основи теорії технологічної освіти
 • Основи художнього проектування
 • Основи художнього проектування предметного середовища
 • Практикум з електротехнічних робіт
 • Практикум у навчальних майстернях
 • Проектування складових одиниць механізмів машинобудування
 • Ремонт та експлуатація машинного парку
 • Стандартизація, управління якістю і сертифікація
 • Теорія і методика позашкільної освіти
 • Теорія і методика профорієнтаційної роботи
 • Теорія та практика освіти
 • Технічна механіка
 • Технічна творчість учнів
 • Технологічний практикум
 • Технологія декорування і креативний дизайн
 • Технологія машинобудування
 • Чинники успішного працевлаштування за фахом

Комплексна тема кафедри трудового навчання та технологій:

«Теоретико-методичні засади підготовки фахівців-педагогів фізико-математичного та технологічного профілю в умовах освітнього інформаційного середовища».

Керівник: професор, доктор педагогічних наук Богданов Ігор Тимофійович.

Виконавці: к. п. н., доцент Перегудова В. І., к. п. н., к. п. н., доцент Рогозіна О.В., к. п. н., доцент Даннік Л.А., к. п. н., доцент Пелагейченко М.Л., доцент Христіанінов О.М., к. п. н., доцент Лола В.Г., к. п. н., доцент Бєлова Ю.Ю., к. п. н., доцент Буянов П.Г., к. п. н., ст. викладач Вертипорох Д.Я., ст. викладач Савицька О.С., асистент Шурденко М.М.

На основі виконуваної викладачами кафедри наукової роботи в розрізі даної теми було опубліковано близько 200 публікацій у фахових виданнях України, проводилась наукова робота зі студентами. Під час вирішення поставлених завдань, викладачі кафедри планують опублікувати за матеріалами проведених досліджень статті у фахових виданнях.

 


Науково-дослідна робота

 • Кафедра трудового навчання та технологій здійснює підготовку кандидатів та  докторів наук, рецензування посібників, монографій. Члени кафедри  постійно надсилають відгуки на автореферати кандидатських та докторських дисертацій.
 • Викладачі кафедри проводять педагогічні експерименти та впроваджують результати своїх науково-дослідних робіт:
 • Кафедра спільно зі студентами 1-6 курсів організовує педагогічні дослідження, що пов’язані з моніторингом якості освіти на факультеті фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Бердянського державного педагогічного університету.
 • Фахівцями кафедри проводяться майстер класи з декоративно-прикладного мистецтва та креативного дизайна.

 

 

 • Викладачі здійснюють керівництво студентами, які займають призові місця у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Технологічна освіта».  У 2012 році   студентка 63 групи Лопатнюк Кристина зайняла  3 почесне місце (м. Полтава), у 2013 році студент 53 групи Зінюк Олексій  – 2 почесне  місце (м. Полтава),  у 2014 році  студент 52 групи Шептій Ярослав – 1 почесне місце  на Всеукраїнському конкурсі  студентської молоді з декоративно-прикладної творчості (м. Умань),  у 2015 році студент 52 групи Приходько Юрій  – 3 почесне  місце (м. Умань),  у 2016 році м. студентка 62 групи Сичова Діана  – 3 почесне  місце (м. Умань).

На базі кафедри діє наукова-дослідна лабораторія, два гуртка та одна проблемна група:

Назва: проблемна група «Управління якістю».

Керівник: к.п.н., доцент  Перегудова В.І.

Анотація діяльності: Розглядаються основні досягнення теорії та практики в області менеджменту якості, застосовування статистичних методів управління якістю в операційній діяльності у процесі забезпечення якості виконання технологічних операцій.

Назва: наукова-дослідна лабораторія «Прикладні проблеми технологічної освіти учнів загальноосвітньої школи»,

Керівник: к.п.н., доцент Даннік Л.А.

Анотація діяльності: Робота лабораторії спрямована на поглиблення навчання та самоосвіти в галузі проблем трудового навчання майбутніх вчителів технологій, на формування  професійної компетентності.

Назва: науковий гурток  «Історія розвитку науки і техніки»

Керівник: к.п.н., доцент Бєлова Ю.Ю.

Анотація діяльності: студенти виконують науково-пошукову роботу з питань вивчення закономірностей та особливостей розвитку науки і техніки, готуються до майбутньої професійної діяльності, яка пов’язана з інженерним проектуванням технічних об’єктів.

Назва: науковий гурток «Автосправа»

Керівник: к.п.н., Вертипорох Д.Я.

Анотація діяльності: Науковий гурток спрямований на вивчення будови автомобіля, ремонту та обслуговування його вузлів та агрегатів сучасними засобами діагностування та ремонту.

Науково-дослідна робота студентів  спрямована на підвищення якості професійної підготовки з орієнтацією її на державні стандарти, підготовку фахівця з високим рівнем творчого потенціалу і якісно новою інноваційною культурою, здатного соціально адаптуватися в будь-яких умовах, до потреб місцевого ринку праці.

Контактна інформація:

вул. Університетська, 25

м. Бердянськ, Запорізька обл.

Україна, 71100

e-mail: kaf_mvtd@mail.ru