Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

План роботи факультету

ПЛАН

роботи вченої ради факультету

фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти

на 2018-2019 н.р.

Бердянськ – 2018

Факультет фізико-математичної комп’ютерної та технологічної освіти

№ з/п Зміст роботи Відповідальні Термін

виконання

1 2 3 4
1 Засідання 1

1.     Про результати вступної кампанії на спеціальності ФФМКТО БДПУ.

 

2.     Основні завдання щодо перспектив розвитку факультету.

 

3.     Затвердження навчальних програм з дисциплін на 2018/2019 навчальний рік.

 

4.     Закріплення кураторів за академічними групами.

 

5.     Про заходи щодо усунення зауважень за звітами голів Підсумкових атестаційних комісій

6.     Різне.

 

 

Декан  факультету

 

 

Декан  факультету

 

 

Заступник декана з навчальної роботи

 

 

 

Заступник декана з виховної роботи

 

Завідувачі кафедр

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпень 2018

2 Засідання 2

 

1.      Затвердження індивідуальних графіків навчання (студентів і аспірантів).

 

2.      Затвердження тем, виконавців та наукових керівників дипломних і магістерських робіт на 2018/2019 навчальний рік.

 

3.      Шляхи оптимізації індивідуальної та самостійної роботи студентів в умовах сучасної освітнього простору.

 

4.      Про стан матеріально-технічного забезпечення напрямів підготовки студентів на факультеті.

 

5.      Про організацію та проведення профорієнтаційної роботи кафедрами ФФМТО БДПУ.

 

6.      Про поселення в гуртожиток студентів факультету.

 

7.      Про студентів пільгових категорій на факультеті та призначення їм соціальних стипендій.

 

8.      Різне

 

 

Заступник декана з навчальної роботи та завідувачі кафедр

 

Заступник декана з навчальної роботи

 

 

 

Завідувачі кафедр,

 

 

Завідувачі кафедр.

 

 

 

 

Завідувачі кафедр.

 

 

Заступник декана з виховної роботи

 

Заступник декана з виховної роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень 2018

3 Засідання 3

 

1. Про роботу Методичної Ради факультету та про підготовку НМК

 

2. Про оновлення веб-сторінок кафедр щодо розташування навчальних матеріалів викладачів.

 

3. Про вдосконалення організації всіх видів  практик за напрямами підготовки факультету.

 

 

4. Про затвердження переліку програм навчальних дисциплін за вибором студентів на 2019-2020 н.р.

 

5. Про стан роботи з першокурсниками

 

6.     Про стан відвідування аудиторних занять

 

7.     Різне

 

 

К.п.н.,доц..

Кравченко Н.В.

 

К.п.н., доц. Овсянніков О.С.

 

Завідувачі кафедр

К.п.н., доц.Чуприна Г.П., К.п.н.,доц.Павленко Л.В

 

Заступник декана з навчальної роботи

 

 

Куратори 1курсу

 

К.п.н.,доц..

Панова С.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень 2018

4 Засідання 4

1. Про результати навчальних досягнень студентів за результатами виконання ректорських контрольних робіт.

2. Про підготовку до проведення олімпіад з фізики, математики, інформатики, трудового навчання та профосвіти.

 

3. Про посилення міжнародної співпраці й участі в грантових програмах.

 

4. Звіт ради Молодих вчених факультету.

 

5. Про готовність до зимової екзаменаційно-залікової сесії 2018-19 н.р.

 

6. Про стан виконання та результати попереднього захисту магістерських робіт.

 

7. Затвердження програм державних екзаменів.

 

 

 

8. Різне

 

 

 

Заступник декана з навчальної роботи.

 

 

Завідувачі кафедр

 

 

 

Заступник декана з наукової роботи

 

 

К.п.н.,доц.

Онищенко С.В.

 

Заступник декана з навчальної роботи.

 

 

Завідувачі кафедр

 

 

 

Заступник декана з навчальної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад 2018

5 Засідання 5

 

1. Про матеріально-побутові проблеми у гуртожитку.

 

2. Про стан виховної роботи зі студентами.

 

3. Про затвердження індивідуальних планів аспірантів старших курсів.

 

4. Звіт про роботу Студентської ради факультету за 1 півріччя.

 

5. Звіт голови Підсумкової Атестаційної комісії (магістранти)

 

6. Різне.

 

 

К.п.н.,доц.

Пелагейченко М.Л.

 

 

Заступник декана з виховної роботи

 

Завідувачі кафедр

 

 

Голова студентської Ради

 

Голова Підсумкової Атестаційної Комісії

 

 

 

 

 

 

Грудень

2018

6 Засідання 6
1. Підсумки навчальних досягнень студентів факультету за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії (аналіз результатів).2. Про затвердження та подовження графіків індивідуального навчання студентів на друге півріччя 2018/2019 навчального року.

 

3. Про роботу Методичної Ради факультету та про підготовку НМК на 2 семестр 2018-19 н.р.

 

4. Про затвердження плану профорієнтаційної роботи на факультеті.

 

5. Різне

 

 

 

Заступник декана з навчальної роботи.

 

 

 

Заступник декана з навчальної роботи.

 

 

 

К.п.н.,доц..

Кравченко Н.В.

 

 

К.п.н.,доц..

Алексєєва Г.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий

2019

7 Засідання 7
1. Затвердження робочих навчальних планів на 2019-2020 н.р. 

2. Про стан підготовки монографій, підручників та навчальних посібників.

 

3. Звіт про роботу креативної групи факультету.

 

4. Затвердження програм вступних іспитів.

 

5. Різне.

 

 

Заступник декана з навчальної роботи.

 

Заступник декана з наукової роботи.

 

К.п.н., доц. Овсянніков О.С.

 

Завідувачі кафедр

 

 

 

 

 

 

Березень 2019

8 Засідання 8
1. Про підготовку до проведення Днів науки на ФФМТО БДПУ. 

2. Про результати проведення тижня фізико-математичної, комп’ютерної, технологічної та професійної освіти.

 

3. Про стан міжнародного співробітництва.

 

4. Про результати навчальних досягнень студентів за результатами виконання ректорських контрольних робіт.

 

5. Затвердження програм державних екзаменів.

 

6 .Про затвердження звітів аспірантів

 

7. Різне

 

 

Завідувачі кафедр

 

 

Завідувачі кафедр

 

 

Заступник декана з наукової роботи.

 

Заступник декана з навчальної роботи.

 

 

Заступник декана з навчальної роботи.

 

Завідувачі кафедр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень 2019

9 Засідання 9
1. Про стан виконання та результати попереднього захисту дипломних робіт. 

2. Про результати участі у предметних всеукраїнських олімпіадах.

 

3 .Про стан роботи наукових семінарів на кафедрах факультету.

 

4. Про готовність до літньої заліково-екзаменаційної сесії.

 

5. Затвердження плану роботи вченої ради факультету на 2019-2020 н.р.

 

6. Про роботу Студентської Ради у ІІ семестрі.

 

7 .Різне.

 

Завідувачі кафедр

 

 

 

Завідувачі кафедр

 

 

Завідувачі кафедр

 

 

Заступник декана з навчальної роботи.

 

 

Декан  факультету

 

Голова Студентської Ради

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень 2018

10 Засідання 10
1. Про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії.
 

2. Про результати проведення Підсумкової Атестації.

 

3. Затвердження плану виховної роботи на 2019-20 н.р.

 

4. Затвердження планів роботи кафедр на 2019/2020 навчальний рік.

 

 

Заступник декана з навчальної роботи.

 

Голови Атестаційних Комісій

 

Заступник декана з виховної роботи.

 

Завідувачі кафедр

 

 

 

 

 

 

 

Червень 2018

 

 

Декан факультету                                                                        В.І. Жигірь