Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Мартиненко Олена Володимирівна

завідувач кафедри теорії і методики навчання мистецьких дисциплін

кандидат педагогічних наук, доцент

Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Народилася 9 червня 1968 р. у місті Бердянську Запорізької області. У 1987 році закінчила Сумське культурно-освітнє училище і отримала кваліфікацію «Керівник самодіяльного хореографічного колективу». У 1992 році закінчила факультет дошкільного виховання Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко й одержала диплом з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і психологія дошкільна».

З 1992 р. прийнята у Бердянський державний педагогічний інститут на посаду асистента кафедри теорії та методики дошкільного виховання. З 1995 р. переведена на посаду старшого викладача цієї кафедри.

Біографія

З 1996 р. по 1999 р. перебувала в цільовій аспірантурі при Бердянському державному педагогічному інституті. Після її закінченняприйнята на посаду старшого викладача кафедри теорії та методики дошкільного виховання Бердянського державного педагогічного інституту, а з 2003 р. працювала старшим викладачем кафедри музичного виховання та хореографії. У 2004 році закінчила Бердянський державний педагогічний університет й отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хореографія».

У 2005 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему:«Педагогічні умови формування хореографічних умінь дітей 5-6 років у дошкільних закладах» в Інституті проблем виховання АПН України й одержала диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Дошкільна педагогіка» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Е.С.Вільчковський). У 2009 році О. В. Мартиненко присвоєне вчене звання доцента кафедри музичного виховання і хореографії. Має стаж педагогічної роботи 19 років.

З 2010 року призначена завідувачкою кафедри хореографії Інституту естетичного і фізичного виховання БДПУ, яка після реорганізації ввійшла до складу Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв.

За період роботи у Бердянському державному педагогічному університеті розробила та викладала на високому науково-методичному рівні такі навчальні курси: «Мистецтво балетмейстера», «Теорія і методика сучасного танцю», «Методика роботи з дитячим хореографічним колективом», «Методика викладання дисциплін кваліфікації», «Практикум за кваліфікацією», «Танцювальна терапія».

З 1987 року Олена Володимирівна керує Народним ансамблем естрадного танцю «МарЛен» Центру дитячої та юнацької творчості, який налічує понад 180 дітей та є базою для проходження хореографічних практик студентами. Крім того, під її керівництвом функціонує студентський ансамбль естрадного танцю «МарЛен». У 2010 році ансамблю надано почесне звання «Народний аматорський колектив профспілок України» (наказ федерації професійних спілок України №751 від 16.09.2010 р.), а в 2014 році – почесне звання «Зразковий художній колектив» (наказ Міністерства освіти і науки України № 87 від 30.01.2014 р.). Ансамбль естрадного танцю «МарЛен» є неодноразовим лауреатом та дипломантом всеукраїнських та міжнародних конкурсів та фестивалів (Туреччина, Болгарія, Польща, Росія, Україна).

Доцент Мартиненко керує студентським науковим гуртком, який  працює над науковою проблемою «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в дитячих хореографічних колективах». За результатами роботи, студенти друкують наукові тези та статті, виступають на наукових конференціях. Мартиненко О. В. постійно керує курсовими, випускними кваліфікаційними та магістерськими роботами з хореографії.

Олена Володимирівна береактивну участь у різних заходах, що відбуваються на факультеті та в університеті. Вона неодноразово проводила майстер-класи для керівників хореографічних колективів та студентів. Є постійним членом журі обласних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів дитячої та юнацької творчості.

Неодноразово її робота відзначалася почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Запорізької обласної державної адміністрації, управлінням освіти і науки Запорізької області, Президією Запорізької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, ректоратом Бердянського державного педагогічного університету, міським відділом освіти та культури м. Бердянська, міським головою, народним депутатом України. Вона має медаль «За вагомий внесок у розвиток міста» та почесний орден за вагомий особистий внесок у розвиток міста Бердянськ. У 2015 році наказом президента їй присвоєно почесне звання Заслужений працівник культури України.

 

Публікації 

 

2012

 1. Мартиненко О.В. Впровадження засобів творчої імпровізації в систему хореографічних занять початкової школи / Олена Мартиненко // Початкова школа. – 2012. – № 2. – С. 36-39.
 2. Мартиненко О.В. Впровадження засобів творчої імпровізації в систему хореографічних занять початкової школи / Олена Мартиненко // Початкова школа. – 2012. – № 3. – С. 31-32.
 3. Мартиненко О.В. Впровадження засобів творчої імпровізації в систему хореографічних занять початкової школи / Олена Мартиненко // Початкова школа. – 2012. – № 6. – С. 24-28.
 4. Мартиненко О.В. Підготовка спеціалістів до викладання шкільного курсу хореографії в системі початкової освіти // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки – Випуск №3 (216): Черкаси: ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2012. – С. 70-74.
 5. Мартиненко О.В. Засоби популяризації регіональних особливостей танцювального фольклору в практику роботи дитячих хореографічних колективів // Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка», № 2 (70): Рівне : РГПУ, 2012. – С. 201-205.
 6. Бєрєснєв О., Мартиненко О. Патріотичне виховання дітей засобами українського народного танцю // Педагогіка та психологія: Традиції та інновації: Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень» 2012. – С. 6-7.
 7. Мартиненко О.В. Сучасні підходи до проведення хореографічних занять з дітьми дошкільного віку // Міжнародні педагогічні ситуації : проблеми довкілля в сучасному світі // Збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет; укладач І.Г.Улюкаєва. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – С.171-176.
 8. Мартиненко О.В. Побудова взаємовідносин між дітьми і батьками засобами хореографії // Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління : матеріали Міжвузівських психолого-педагогічних Демиденківських читань. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С.43-46.
 9. Мартиненко О.В. Навчальна гра як засіб розвитку здібностей майбутніх вчителів хореографії // Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції та Всеукраїнського семінару з сучасної хореографії. Львів, 19 – 21 жовтня 2012 року / Упорядник О.А. Плахотнюк. – Львів : ЦТДЮГ, 2012. – С. 107-112.
 10. Мартиненко О.В. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом : навчальний посібник / Олена Володимирівна Мартиненко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 232 с. (лист №1/11 – 4817 від 10.04.2012 р.)
 11. Мартиненко О.В. Засоби активізації виховного процесу в практиці роботи дитячих хореографічних колективів // Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка». – Рівне: РДРУ. – № 4 (72), 2012. – С.125-129.

2013

 1. Мартиненко О.В. Формування дружніх взаємовідношень між дітьми молодшого шкільного віку засобами хореографічного мистецтва / Олена Мартиненко // Початкова школа. – 2013. – № 2. – С. 19-23
 2. Мартиненко О.В., Данилова О.Є. Українська забавлянка. Програма хореографічного навчання для дітей молодшого шкільного віку / О. В. Мартиненко, О.Є. Данилова // Позашкілля. – 2013. – № 4 (76). – С. 2-7.
 3. Мартиненко О.В. Розробки занять в Народному ансамблі естрадного танцю «МарЛен» // Позашкілля. – 2013. – № 4 (76). – С. 8-28
 4. Мартиненко О.В. Психотерапевтичні можливості джаз-модерн танцю // Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління : матеріали Всеукраїнських психолого-педагогічних Демиденківських читань (м. Бердянськ, 23-24 квітня 2013 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С.86-89.
 5. Мартиненко О.В. Професійна підготовка майбутнього вчителя хореографії до роботи в дитячому танцювальному колективі // Вісник Луганського національного університету: Педагогічні науки, № 10 (269), травень, 2013, частина ІІ. – Луганськ: ЛНУ ім.Т.Шевченка, 2013. – С.105-111.
 6. Мартыненко Е.В. Танец длиною в четверть века / Елена Мартыненко // 25-летию Народного ансамбля эстрадного танца «МарЛен» посвящается. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2013. – 138 с.
 7. Мартиненко О.В. Хороводи : [навч.-метод. посіб. з дисципліни «Мистецтво балетмейстера» для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія] / Олена Володимирівна Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – 116 с.
 8. Діяльність відділення хореографії кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ (2012-2013 навчальний рік) / [відп. ред. О.В. Мартиненко, Н.С. Аветіс’янц]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – 124 с.
 9. Мартиненко О.В. Інноваційні підходи до соціалізації дітей в умовах позашкільної освіти // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки, спеціальний випуск). – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2013. – С.88-97.
 10. Мартыненко Е.В. Инновационные подходы к проведению уроков хореографии в системе начального образования // Преемственность между дошкольным и начальным общим образованием в условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта: материалы Международной научно-практической конференции (6-7 февраля 2013) / отв.ред. М.А.Пуйлова. – Таганрог, 2013. – С. 114-118.
 11. Мартиненко О.В. Методичні рекомендації до написання та захисту курсової роботи з дисципліни «Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом» для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія* / Олена Мартиненко. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – 30 с.
 12. Мартиненко О.В. Методичні рекомендації до написання магістерських робіт з хореографії для студентів спеціальності 8.02020201 Хореографія* / Олена Мартиненко. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – 40 с.
 13. Мартиненко О.В. Контактна імпровізація з предметами як засіб розвитку творчої активності молодших школярів // Проблеми розвитку сучасного хореографічного мистецтва та шляхи їх вирішення : матеріали ІІІ Всеукр. наук-практ. конф. (Луганськ, 5-6 грудня 2013 р.). – Луганськ : Вид-во ЛДАКМ, 2013. – С. 40-45.

2014

 1. Наскрізна програма практики студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*, спеціальностей 7.02020201, 8.02020201 Хореографія* (за видами) / за заг. ред. О.В.Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014. – 252 с.
 2. Мартиненко О.В. Особливості застосування партерних комплексів у роботі дитячих хореографічних колективів // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – Зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип.44. – Ч. 4. – С. 127-134.
 3. Мартиненко О.В. Засоби адоптації першокурсників до хореографічного навчання у ВНЗ // Тенденції і перспективи розвитку світового хореографічного і музичного мистецтв: матеріали ІІІ Всеукр. наук-практ. конф., 18-19 листопада 2013 р., Полтава / [упоряд. М.М.Погребняк]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2014. – С. 107-110.
 4. Мартиненко О.В. Концертний репертуар як основа навчально-виховної та художньо-мистецької роботи дитячого хореографічного колективу // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва : Матеріали Всеукр. наук-практ. конф., 28 березня 2014 р., Херсон / [під ред. В.В.Чуби]. – Херсон : МПП «Издательство ІТ», 2014. – С. 59-63.
 5. Мартиненко О.В. Шляхи підготовки майбутніх учителів хореографії до успішного працевлаштування // Творчі пошуки в галузі мистецтва та художньої освіти: традиції, сучасність та перспективи : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 березня 2014 року). – Луганськ : ДЗ «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка», 2014. – С. 143-149.
 6. Мартиненко О.В. Виховна робота в дитячих хореографічних колективах // Мистецтво та освіта – № 2 (72), 2014. – С. 38-44.
 7. Мартиненко О.В. Виховання національної свідомості молодших школярів засобами української хореографії // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Випуск 14. – Л.: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2014. – С. 255-261.
 8. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» (нова редакція). У 2 ч. Ч ІІ. Від тьох до шести (семи) років / Аксьонова О.П., Артемова Л.В., Мартиненко О.В. та ін.; наук. кер. О. Л. Кононко. – Київ : ТОВ «МЦФЕР Україна», 2014. – 452 с. (Освітня лінія «Хореографія» С. 332-342, 357-371, 443-449.
 9. Мартиненко О.В. Особливості хореографічної роботи з дітьми 6-7 років в умовах дошкільного навчального закладу // Стан та перспективи розвитку педагогічних та психологічних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 3 жовтня 2014 року). – К. : «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2014. – С. 80-83.
 10. Мартиненко О. В. Сучасний танець як засіб соціалізації особистості // Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва: тенденції та перспективи розвитку: методичний посібник / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – С. 4-13.
 11. Богданов С.Р., Мартыненко Е.В. Школьный курс хореографии в системе начального образования // Научная мысль: традиции и инновации: Сборник научных трудов с международным участием. Выпуск 3 / отв. Ред. С.С. Ведиканова, Н. Ф. Гансен. [Электронный ресурс. – Электронный текст. дан. (1,5 Mb). – Краснодар, 2014. – С. 35-40.
 12. Мартиненко О.В. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом (дошкільний вік): навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія* / Олена Володимирівна Мартиненко. – Бердянськ : Видавець БДПУ, 2014. – 301 с.

2015

 1. Мартиненко О.В., Кулигіна М.В. Застосування реквізиту в хореографічних інтерпретаціях українських народних ігор // Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук : Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції : (м. Харків, Україна, 3-14 лютого 2015 року). – Харків: У 2 частинах. Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень, 2015. – Частина І. – С. 27-30.
 2. Мартиненко О.В. Професійно-орієнтовані технології навчання у фаховій підготовці майбутнього вчителя хореографії // Наукові записки / ред. колегія В.Радул, В.Кушнір та ін. – Випуск 139. – Серія : Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2015. С. 90-94.
 3. Мартиненко О.В., Максименюк М.С. Виховання почуття патріотизму на уроках хореографії засобами української народної гри // Український психолого-педагогічний науковий збірник: науковий журнал / редактор Р. П. Новацький. – 2015. – № 4 (04). – С. 81-83
 4. Мартиненко О.В. Засоби хореографічної інтерпретації українських народних ігор в роботі дитячих хореографічних колективів Всеукраїнська науково-практична конференція // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., 27 березня 2015 р., Херсон / [під ред. В.В.Чуби]. – Херсон : МПП «Издательство ІТ», 2015. – С. 130-138.
 5. Мартыненко Е.В. Педагогические условия формирования педагогических умений детей 5-6 летнего возраста в дошкольных учреждениях: [монография] / Елена Владимировна Мартыненко. – Германия: Lambert Academic Publishing, 2015. – 213 с.
 6. Мартиненко О. В. Методика проведення хореографічних занять в дитячому танцювальному колективі: методична розробка для педагогів-хореографів позашкільних навчальних закладів / Олена Мартиненко. – Бердянськ: ЦДЮТ, 2015. – 149 с.
 7. Діяльність кафедри хореографії Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ (2014-2015 навчальний рік) / [Відп. ред. О.В. Мартиненко]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 128 с.
 8. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія / За редакцією О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 288с.
 9. Мартиненко О. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів хореографії в умовах вищого навчального закладу // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред.кол. : Безлюдний О. І. (гол.ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – Випуск 12, Ч. 2. – 312 с. ( С. 165-174).
 10. Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх вчителів хореографії на основі інтегративного підходу : колективна монографія / за заг. ред. О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 299 с. (С. 6-49)
 11. Збірник програм нормативних навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки студентів напряму 6.020202 Хореографія* / за заг. ред. О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 376 с. (С.11-38, 179-216).
 12. Мартиненко О. В. Варіативність підходів до класифікаційних характеристик хороводів // Вісник Львівського університету. Серія мистецтво. – Ч.І. – Випуск 16. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2015. – С. 209-216.

2016

 1. Мартиненко О.В., Кулигіна М.В. Розвиток танцювальної творчості дошкільників засобами української народної казки // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 5-6 лютого 2016 року). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. – 148 с. (С. 103-105).
 2. Мартиненко О.В. Використання потішок у хореографічній роботі з дітьми дошкільного віку // Київський науково-педагогічний вісник. – К. : Київська наукова організація педагогіки та психології. – # 7 (07) 2016. – 213 с. (С. 127-131).
 3. Мартиненко О.В. Гімнастична палиця як допоміжний засіб формування правильної постави у дітей на уроках хореографії //Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті : метод. посіб / упоряд. О. А. Плахотнюк // О. Плахотнюк, О. Мартиненко, Т. Сердюк та ін. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 180 с. (С. 74-82).
 4. Мартиненко О. В. Проблема підготовки майбутніх учителів хореографії до роботи з дітьми дошкільного віку // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – Випуск 135. – Серія : Педагогічні науки /гол. ред. М. О. Носко. – Чернігів : ЧНПУ, 2016.– 284 с. (С. 108-112).
 5. Мартиненко О. В. Застосування інноваційних навчальних технологій під час викладання дисципліни «Теорія і методика роботи в дитячому хореографічному колективі» // Хореографія ХХІ століття : мистецький та освітній потенціал : зб. маатеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. [упор. А. М. Підлипська, ред. Ю. В. Трач], м. Київ, 15-16 квітня 2016 Р. – Київ : КНУКіМ, 2016. – 304 с. (С. 253-258).
 6. Літопис освіти і науки України /Голов. редкол. : Ю. А. Шеремета (голов. ред.) та ін. – К. : Альфа-Віта, 2015. – 170 с. (С. 84).
 7. Мартиненко О. В. Сучасні стратегії підготовки вчителя до викладання хореографії у початковій школі // Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти : матеріали ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 25 червня 2016 року ) / ред. кол. : Л. М. Андрощук (гол. ред.), Л. П. Ятло, С. В. Куценко. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 123 с. (С. 49-54).
 8. Мартиненко О. В. Особливості роботи керівника дитячого хореографічного колективу з батьками // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, Україна, 2-3 жовтня 2016 року). – Х. : МПП «Видавництво ІТ», 2016. – 220 с. (С. 77-90). (нефахове видання).
 9. Olena Professional Training of Future Teachers of Choreography  in Practical Use of Folklore //Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 7. – Сontemporary issues of culture and ARTWydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2016. – 332с. (С. 288-299).
 10. Олена Мартиненко. Інноваційні підходи до соціалізації дітей засобами хореографії в умовах позашкільної освіти // InternationalScientific-Practical: ConferenceActualquestionsandproblemofdevelopmentofsocialsciencesConference Proceedings, June28-30, Kielce: Holy Cross Uneversity. 200 pages (Р. 195-198).
 11. Мартиненко О. В. Підготовка майбутнього вчителя хореографії до роботи з фольклорним матеріалом // Творчі пошуки в галузі мистецтва та художньої освіти: сучасність та перспективи: Збірник матеріалів XI регіональної науково-практичної конференції (22 квітня 2016 року). – Збірник наукових праць викладачів, студентів та магістрантів. – Луганськ : ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2016. –  126 с.  (С. 27-36).
 12. МартиненкоО., Педан А. Вклад видатного балетмейстера бердянщини А К. Саркісянц у розвиток самодіяльного хореографічного мистецтва // матеріали ХХVІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 26. ‒ 328 с. (С. 87-88).
 13. Мартиненко О. В. Сучасні орієнтири організації хореографічної роботи з дітьми в умовах дошкільного навчального закладу // Дошкільна освіта в персоналіях (до ювілею професора К.Й. Щербакової). Наукове видання [упоряд. О. Г. Брежнєва, Л. В. Макаренко]. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2016. – 248 с. (С. 183-192).
 14. Олена Мартиненко. Сучасні підходи до застосування хореографії в практиці дошкільних установ // Vzdelávanie a spoločnosť medzinárodný nekonferenčný zborník. – Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2016. – 509 pages (Р. 457-458).
 15. Мартиненко О.В. Українські народні ігри в хореографічній інтерпретації / Олена Мартиненко // Початкова школа. – 2016. – № 1. – С. 39-45.
 16. Теорія і методика роботи з хореографічним колективом для студентів: навчальний посібник для магістрів спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія)/024 Хореографія / Олена Мартиненко. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В.., 2016. – 392 с.

2017

 1. Мартиненко О. В. Історико-педагогічні й сучасні підходи до дитячої танцювальної діяльності //Вісник Львівського університету. – Серія мистецтво. – 2016. – Вип. 17. – С. 246–254.
 2. Мартиненко О. В. Компоненти професійно-творчої підготовки майбутнього вчителя хореографії // Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 16 березня 2017 р.) / ред.кол: Л.М.Андрощук, І.Г.Терешко, С.В.Куценко. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017. – 184 с. (С. 83-86).
 3. Мартиненко О. В. Підготовка майбутніх учителів хореографії до проектування здоров’язберігаючого навчального процесу в майбутній професійній діяльності // Художні практики та мистецька освіта у крос культурному просторі сучасності: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 29-31 бер.2017 р., Полтава / упоряд. М.М. Погребняк. – Полтава : Видавництво «Симон», 2017. – 228 с.
 4. Мартиненко О. В. Заняття «Чарівна осінь» з хореографії у 2-му класі» // каталог «Відкритий крок: розробки, технології, досвід». – № 01/2017 (березень 2017).
 5. Мартиненко О.В. Пошуки інновацій до проведення уроків хореографії в початковій школі // Стратегії підвищення якості мистецької освіти в контексті змін сучасного соціокультурного простору : Матеріали і тези І Міжнародно-практичної конференції (Одеса 13-14 жовтня 2017 р.) – Одеса: ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 2017. – 91 с. (С. 51-55).
 6. Мартиненко О. В. Підвищення якості здоров’язберігаючого освітнього середовища під час професійної підготовки студентів-хореографів // Наукові записки / ред. кол. В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 157. – Серія : Педагогічні науки. – Кропивницький : ВЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – 300 с (С. 92-96). Скопус
 7. Мартиненко О. В. Творча спрямованість професійної підготовки майбутнього вчителя хореографії // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : Матеріали Всеукраїнської Науково-практичної онлайн-конференції (Бердянськ, 14 вересня 2017 року). – Бердянськ : БДПУ, 2017. – с. (С.370-375).
 8. Мартиненко О. В. Танцювальний репертуар як основа національного виховання учнів у системі позашкільної освіти // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки: зб. наук. робіт ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, 29-30 листопада 2017 року). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2017. – С. 162-167.
 9. Мартиненко О. В. Професійно-творча підготовка студента-хореографа в умовах педагогічного ВНЗ / О.В.Мартиненко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Вип 2. – Бердянськ: БДПУ, 2017. – 336 с. (С. 266-271).

2018

 1. Мартиненко О. В. Алгоритм формування науково-дослідної компетентості майбутнього вчителя хореографії // Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 20 березня 2018 року) /ред. кол. : Л.М. Андрощук (гол. ред), І. Г. Терешко, С. В. Куценко (відпов. ред.). – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 102 с. (С. 56-59).
 2. Мартиненко О. В. Досвід застосування гімнастичної палиці на початковому етапі засвоєння екзерсису класичного танцю // Позашкільна освіта: стратегія, перспективи розвитку, сучасні практики: [матеріали І Обласної науково-практичної інтернет-конференції, м. Суми, 23 березня 2018 р.] / За заг. ред. Л.В. Тихенко, С.О. Сьоми, В.С. Заярної.- Суми: КЗ СОР – ОЦПО та РТМ, 2018. – 245 с. (С.36-41).
 3. Єфименко Д., Мартиненко О. Імпровізація як напрям хореографічного мистецтва» Материалы ХХХV Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки  и  образования в условиях глобализации»: Сб. науч. трудов. ‒ Переяслав-Хмельницкий, 2018. ‒ Вып. 35. ‒ 629 с. (С. 187-189).
 4. Терехова М., Мартиненко О. Особливості гендерного виховання засобами хореографічного мистецтва в системі позашкільної освіти // Материалы ХХХV Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки  и  образования в условиях глобализации»: Сб. науч. трудов. ‒ Переяслав-Хмельницкий, 2018. ‒ Вып. 35. ‒ 629 с. (С. 327-329).
 5. Теорія і методика хореографії у питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів спеціальності Хореографія / колектив авторів за заг.ред. О.В.Мартиненко. – Мелітополь: ПП Скребейко П.В., 2018. – 344с.
 6. Мартиненко О. В. Впровадження методів проблемно-пошукового навчання в роботу дитячих хореографічних колективів // VIRTUS: Scientific Journal / Editor-in-chief M.A.Zhurba – February #21, 2018. – 313 p. (140-145).
 7. Мартиненко О.В. Наукова робота студентів спеціальності «Хореографія» : навчально-методичні рекомендації / Олена Мартиненко. – Бердянськ: Видавець БДПУ, 2018. – 205 с.
 8. Мартиненко О.В. Хореографія як засіб покращення основних компонентів здоров’я молодшого школяра //Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. – Бердянськ, 2018. – 247 с.