Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Бурназова Віра Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики навчання мистецьких дисциплін

Подяка Міністерства освіти і науки України (2015)
Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2011)
Почесна грамота Бердянського державного педагогічного університету (2011)
Грамота міського голови м. Бердянська (2010)
Наукометрика

Google Scholar

VN_5wOYAAAAJ&

Researcher iD

F-1885-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Vera_Burnazova

Біографія

Народилася 31 травня 1968 року в м. Козелець Чернігівської області.

Після закінчення Чернігівського музичного училища ім. Л. М. Ревуцького за спеціалізацією «Фортепіано» (клас викладача Л. В. Євтушенко) з 1986 року по 1990 рік працювала в Козелецькій дитячій музичній школі викладачем по класу фортепіано.

У 1990 році вступила до Бердянського державного педагогічного інституту імені П. Д. Осипенко за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання. Музика», який закінчила в 1995 році.

Свій трудовий шлях у Бердянському державному педагогічному університеті Бурназова Віра Володимирівна пройшла від концертмейстера до доцента кафедри музичного виховання, заступника директора факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв з навчально-методичної роботи.

У 2002 – 2006 роках навчалася в аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію «Методичні засади розвитку виконавської самостійності студентів музично-педагогічних факультетів у процесі інструментальної підготовки» (науковий керівник – Д. Г. Юник, доктор педагогічних наук, професор КНУКіМ).

Бурназова В. В. успішно займається науково-дослідною роботою. Є автором близько 40 наукових праць. Постійно бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, здійснює наукове керівництво дослідженнями магістрантів та аспірантів. У 2012 році видала одноосібну монографію «Виконавська самостійність музикантів-інструменталістів: зміст, структура і методика розвитку».  Є співавтором колективних монографій: «Сучасна професійна підготовка вчителя до викладання мистецьких дисциплін у загальноосвітній школі: проблеми, пошуки, знахідки» (2010), «Розвиток художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін на основі інтегративного підходу» (2014).

Викладає навчальні дисципліни: «Сольфеджіо», «Теорія мистецтва», «Історія світової художньої культури», «Основний музичний інструмент (фортепіано)», «Чинники успішного працевлаштування за фахом».

 

Наукові публікації

2012

 1. Виконавська самостійність музикантів-інструменталістів: зміст, структура і методика розвитку : монографія / Віра Володимирівна Бурназова. – Бердянськ : Видавець БДПУ, 2012. – 187 с.
 2. Аналіз музичних творів. // Методичні рекомендації до самостійної роботи. – Бердянськ : Видавець БДПУ, 2012. – 100 с.
 3. Збірник навчальних програм професійноорієнтованих дисциплін напряму підготовки 6.020204 “Музичне мистецтво” / Бузова О.Д., Бурназова В.В., Григор’єва В.В., Дубінець І.В. та ін. – Бердянськ : Видавець БДПУ, 2012. – 394 с.С.32-70
 4. Професійна компетентність музиканта-інструменталіста: зміст, структура, методи розвитку // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – №3. – 294с. – С. 16-22. – (Педагогічні науки).
 5. Корекція мотиваційної сили як засіб розвитку виконавської майстерності музикантів-інструменталістів // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. “Виконавська майстерність музикантів-інструменталістів: історія, теорія та методика формування”. – К. : КНУКіМ, 2012. – С. 92-101.
 6. Інноваційні тенденції формування педагогічного артистизму майбутнього вчителя мистецьких дисциплін // Матер. Міжнар. наук. конф. “Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи”. – Мелітополь : МДПУ імені Б.Хмельницького, 2012. – С. 15-22

2013

 1. Інноваційна методика розвитку виконавської самостійності студентів мистецьких факультетів у процесі інструментальної підготовки // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – №1. – 316 с. – С. 50-56. – (Педагогічні науки).
 2. Педагогічні умови розвитку виконавської самостійності студентів мистецьких факультетів під час інструментальної підготовки // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – з6. статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип.38. – Ч.2. – 288 с. – С. 106-112
 3. Інноваційні методи та прийоми розвитку виконавської самостійності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі інструментальної підготовки // Педагогічна освіта: теорія і практика. зб. наук. праць. – Випуск 13 / Кам’янець-Подільський національний університет ім. І.Огієнка; гол. Ред. Каньоса П.С. – Кам’янець-Подільський, 2013. – 352с. – С. 270-275
 4. Діяльність Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету (2012) / [відп. ред. Л.В.Коваль, О.А.Халабузар]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013 – 412. – С.323-406
 5. Розвиток навичок інструментальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в початковій школі // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні технології реалізації освітньо-професійної програми підготовки фахівців з початкової освіти” – К., НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – 239 с. – С. 33-41.
 6. Особливості підготовки майбутніх фахівців початкової освіти до викладання дисциплін мистецького циклу // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Реалізація компетентнісного підходу в системі професійної освіти педагога” – Євпаторія, 2013. – 223 с. – С. 27-35.
 7. Перспективи формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі інструментальної підготовки // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Ідеї К.Д.Ушинського в розвитку вітчизняної освіти”. Чернігів, 2013. – 196 с. – С. 51-59.
 8. Сучасна мистецька освіта України: проблеми, пошуки, перспективи // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. “Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців мистецької освіти” – Бердянськ : БДПУ, 2013. – 244 с. – С. 44-51.
 9. Інноваційні методи професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. “Інноваційні вектори сучасної початкової освіти” – Одеса, 2013. – 215 с. – С. 14-21.
 10. Мистецька освіта як складова сучасного культурного простору України. / В.В. Бурназова // ХІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької на тему „Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії” / НАПН України Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ, 2014. – 216 с. – С. 16-23.

2014

 1. Формування виконавських компетентностей майбутніх учителів початкової освіти у процесі інструментальної підготовки. / В.В.  Бурназова // Матер. Міжнар. наук.-практ. конференції “Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті педагогічних ідей Фрідріха Фребеля” – Херсон, 2014. – 245 с. – С. 23-30.
 2. Методика розвитку тембро-динамічного слуху майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вивчення поліфонічних творів // Мистецтвота освіта : наук.- метод. журн. / Міністерство освіти України, Академія педагогічних наук України, Київська дитяча академія мистецтв; гол. ред. Л. Масол. – К. : Педагогічна думка. – 2014 – №3 – с.45-49
 3. Постановка голосу: самостійна робота студентів : навчально-методичний посібник для викладачів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів / За загальною редакцією Матвєєвої О.В. – Бердянськ. ФО-П Ткачук О.В. 2014 – 224 с. – с.87-95.
 4. Сольфеджіо / Віра Бурназова // Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.020204 Музичне мистецтво / О.Д.Бузова, В.В.Бурназова, І.В.Дубінець // За ред. І.В.Дубінець – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014 – С.48-70.
 5. Методика розвитку виконавської самостійності студентів як чинника художньо-естетичного світогляду майбутніх учителів музичного мистецтва. / В.В. Бурназова // Розвиток художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін на основі інтегративного підходу : монографія / О.М.Отич, С.О.Соломаха, І.В.Дубінець та ін. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014 – с. 205-222.
 1. Збірник навчальних програм професійноорієнтованих дисциплін спеціалності 7.020204 “Музичне мистецтво” / Бузова О.Д., Бурназова В.В., Григор’єва В.В., Дубінець І.В. та ін. – Бердянськ : Видавець БДПУ, 2014. – 245 с.С.32-70

2015

 1. Інноваційні методи формування професійних компетентностей майбутнього учителя музичного мистецтва в процесі музично-теоретичної підготовки / Бурназова В.В. // Матер. Міжнар. наук.-практ. конференції «Найновите научни постижения – 2015», Том 10. Педагогічні науки. Фізична культура і спорт., Софія. «Бял ГРАД-БГ» ООД – – 80 стр.– с. 25-29.
 2. Професійна мобільність виускників ВНЗ педагогічного профілю як показник якості професійної освіти / Бурназова В.В. // Materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń Europy – 2015» Volume 13. Pedagogiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia – 96 str. – с.22-24.
 3. Академічна мобільність майбутніх учителів музичного мистецтва як показник інтеграції в Європейський освітній простір. / Бурназова В.В. // Materials of the XI International scientific and practical conference, «Trends of modern science», – 2015. Volume Economic science. Governance. Sheffield. Science and education LTD – 72 стр. – с. 14-17.
 4. Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв. Бібліографія / Віра Бурназова // Відпов. ред. Л.В.Коваль, О.І.Попова, – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015 – 314с. – с.241-247.

2016

 1. Інноваційний потенціал медіаосвіти у системі професійної підготовки майбутнього учителя музичного мистецтва. / Бурназова В.В. // Матер. Міжнар. наук.-практ. конференції “Модернізація педагогічної освіти: виклики ХХІ століття” (28 січня 2016 року) – Київ: НПУ ім. Драгоманова, 2016. – с.46-51.
 2. Теорія і практика мистецької освіти в початковій школі: вітчизняний та зарубіжний досвід. / Бурназова В.В. // Матер. Міжнар. наук.-практ. конференції “Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової української школи” (2 грудня 2016 року) – Київ: НПУ ім. Драгоманова, 2016. – с.56-62.
 3. Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва в контексті сучасних світових тенденцій освіти. / В.В. Бурназова // XIV Міжнародні мистецько-педагогічні читання пам’яті О.П. Рудницької «Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії» / Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (1-2 грудня 2016 року)  – Київ, 2016. 15-19.
 4. Розвиток артистизму і творчого потенціалу молодших школярів як домінанта професійної майстерності вчителя мистецьких дисциплін. / В.В.Бурназова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 2. – Бердянськ: БДПУ, 2016. – 270 с. – С. 85-92. – (Педагогічні науки).
 5. Артистизм як один з чинників виконавської самостійності майбутнього вчителя музичного мистецтва. / В.В.Бурназова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 3. – Бердянськ: БДПУ, 2016. – 210 с. – С. 90-95. – (Педагогічні науки).

2017

 1. Історія світової художньої культури: навч. посіб. [для підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти (магістерського) вищ. пед. навч. закладів спеціальності 014 Середня освіта, предметна спеціалізація 014.13 Музичне мистецтво] / Віра Володимирівна Бурназова. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні – 352 с.
 2. Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів ІІ (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 13 Середня освіта (Музичне мистецтво) / Віра Володимирівна Бурназова. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні 2017. – 70 с.
 3. Формування готовності студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти до інструментально-виконавської діяльності у процесі проходження практики в ЗОШ. – Міжнародна науково-практична конференція «Формування особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи», Уманський державний педагогічний університет  імені Павла Тичини, м.Умань. – 27-28 вересня 2017 р. – с. 23-27.
 4. Удосконалення інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва на засадах компетентнісного підходу в умовах магістратури. ІX Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді», Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, м. Одеса – 6–7 грудня 2017 року – с. 11-14.
 5. Удосконалення фахових компетентностей студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти в процесі інструментально-виконавської підготовки. ХV Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької з проблеми «Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії», Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, м. Київ, – 6-7 грудня 2017 р. – с. 31-44.
 6. Мистецька освіта в контексті сучасних європейських педагогічних тенденцій. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція, присвячена 85-річчю заснування Бердянського державного педагогічного університету. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти, м. Бердянськ, – 14 вересня 2017 року – с.17-22.
 7. Формування готовності студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти до інструментально-виконавської діяльності у процесі проходження практики в ЗОШ. – Міжнародна науково-практична конференція «Формування особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи», Уманський державний педагогічний університет  імені Павла Тичини, м.Умань. – 27-28 вересня 2017 р. – с.33-37.
 8. Формування готовності молодших школярів  до ознайомлення з інструментальними творами українських композиторів на уроках музичного мистецтва. – Міжвузівський науковий семінар-практикум до 60 річчя факультету початкового навчання. Інтегрований контекст навчання: теорія і практика, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів – 20 жовтня  2017 року.– с. 13-18.
 9. Удосконалення інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва на засадах компетентнісного підходу в умовах магістратури. ІX Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді», Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, м. Одеса – 6–7 грудня 2017 року.– с. 41-45.
 10. Удосконалення фахових компетентностей студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти в процесі інструментально-виконавської підготовки. ХV Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької з проблеми «Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії», Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, м. Київ, – 6-7 грудня 2017 р. – с. 16-19.

2018

 1. Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до формування в молодших школярів з особливими освітніми потребами сприймати музичні твори. Всеукраїнська з міжнародною участю науково-практична конференція “Підготовка сучасного педагога дошкільної та початкової освіти в умовах розбудови нової української школи, м. Херсон, 19-20 квітня 2018р –148-151с
 1. Підготовка майбутнього учителя музичного мистецтва до реалізації інтегрованого підхіду у процесі навчання освітньої галузі “Мистецтво” в початковій школі. Регіональна науково-практична конференція. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені к. Д. Ушинського, м. Одеса, – 14-15 травня 2018 р.–с. 15-20.
 2. Формування в молодших школярів творчої компетентності засобами музичного мистецтва. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція “Нові стратегії розвитку початкової освіти в умовах Євроінтеграції”. Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, м. Івано-Франківськ, 16 травня 2018р.– с.22-27.
 3. Культура як визначний чинник у формуванні національної еліти. Всеукраїнська науково-практична конференція. “Ідеї просвітництва в освіті України (ХІХ-ХХ ст.)”. До 100-річчя В.О.Сухомлинського., м. Бердянськ, – 17-18 травня 2018р. – с. 24–28.
 4. Практика застосування музикотерапевтичних технологій на уроках музичного мистецтва в початковій школі. Всеукраїнська науково-практична конференція. «Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення». Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, м Полтава, – 23-24 травня 2018 р.– с. 29-33.
 5. Лінгвізація як дієвий засіб формування конкурентноспроможного викладача мистецьких дисциплін. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. Бердянськ, 2018. 251 с. – с. 247-250.
 6. Модернізація мистецької освіти у процесі євроінтеграції: пошуки та знахідки. Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасна мистецька освіта в Україні: проблеми і перспективи. Київ, 11-12 жовтня 2018. 211 с. – с.45-48
 7. Popova, O., Koval, L., Horetska, O., Serdiuk, N., & Burnazova, V. (2018). Theoretical and Practical Aspects of Psychological and Pedagogical Support for Children and Adolescents Temporarily Displaced from the Territories of Permanent Residence. Journal of History Culture and Art Research, 7(2), 177-183. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1481
 8. Yunyk, D., Yunyk, I., Yunyk, T., Burnazova, V., & Kotova, L. (2018). Memory of Subjects of Communication: The Structural and Functional Components. Journal of History Culture and Art Research, 7(3), 469-479. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i3.1707

2019

 1. Burnazova, V., Yunyk, D., Yunyk, I., Yunyk, T. & Kotova, L. (2019). Complex Abilities of Communicators and Specificity of Their Formation. Journal of History Culture and Art Research, 8(2), 136-145. doi:http://dx.doi.org/ 10.7596/taksad.v8i2.2072
 2. Burnazova, V. Yunyk, D., () Topical issues of higher and secondary education [Collective monograph]. Saarbrucken, Deutschland / Germany: LAP LAMBERT. Academic Publiching, 277, [2] р.
 3. Modern problems of art education and upbringing: history, theory, experience // Collective monograph / Author section «Psychological basis of functioning of the structural components of recipients’ memory».  Р.255-267. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. 347, [3] р.
 4. Burnazova. Performance Reliability of Instrumentalists as a Phenomenon of Musical Art // Collective monograph / Author section «Actual issues of contemporary art history».   P. 77-96. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. 210, [3] р.
 5. Бурназова В.В. Виконавська самостійність у системі формування професійної компетентності майбутніх фахівців музичного мистецтва. Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців мистецьких дисциплін як фактор їх професійної самореалізації : колективна монографія / Мартиненко О. В. та ін. ; за ред. А. І. Омельченко. Мелітополь : Видавець ПП Скребейко П. В., 2019. 361 с. С 72-87.