Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Лук'янчиков Максим Ігорович

кандидат пед. наук, доцент

Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Лук’янчиков Максим Ігорович – викладач кафедри теорії і метдики навчання мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного університету.

У 2002-2005 рр. навчався в Харківському музичному училищі імені Б. М. Лятошинського. Отримав диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю «Музичне мистецтво» і здобув кваліфікацію концертмейстера, артиста ансамблю, викладача. Спеціалізація: фортепіано.

У 2005-2009 рр. навчався в Харківському державному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського. Отримав диплом бакалавра за напрямом підготовки «Мистецтво» і здобув кваліфікацію концертмейстера, викладача (фортепіано, орган). У 2005-2009 рр. працював у дитячій музичній школі №10 м. Харкова концертмейстером та викладачем по класу фортепіано.

У 2010 р. закінчив Бердянський державний педагогічний університет. Отримав диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика» і здобув кваліфікацію вчителя музики, вчителя художньої культури. У 2011 році закінчив магістратуру Бердянського державного педагогічного університету з відзнакою і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика» та здобув кваліфікацію викладача музичного інструменту (фортепіано), вчителя музики.

Брав участь у міжнародних музичних фестивалях та конкурсах:призер Х Міжнародного фестивалю слов’янської фортепіанної музики (м. Мелітополь, 2009);дипломант ІІІ Міжнародного фортепіанного конкурсу серед студентів педагогічних навчальних закладів «Art – Klavier» (м. Київ, 2010); лауреат ХІ Міжнародного фестивалю слов’янської фортепіанної музики (м. Мелітополь, 2010); лауреат ІІ премії Х Міжнародного фестивалю-конкурсу молодих виконавців «Кримська весна» (м. Ялта, 2011); дипломант фестивалю польської класичної музики (м. Бердянськ, 2011).

З 2010 р. працював концертмейстером кафедри музичного виховання. У 2015 році закінчив аспірантуру Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 31 травня 2017 р. у  спеціалізованій Вченій раді К 18.092.01 в Бердянському державному педагогічному університеті захистив кандидатську  дисертацію на тему «Формування проектувальних умінь у майбутнього вчителя музики в процесі фахової підготовки» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Л. І. Зайцева). З 2018 року – викладач кафедри теорії і метдики навчання мистецьких дисциплін.

 

Наукові публікації

2012

 1. Лук’янчиков М.І. Сутність та структура виконавської інтонаційної культури майбутнього вчителя музики / М. І. Лук’янчиков // Педагогіка і психологія професійної освіти // Науково-методичний журнал. – Львів : «Львівська політехніка», 2012. – №3. – С. 33 – 40.
 2. Лук’янчиков М. І. Проблема виконавського інтонування майбутнього вчителя музики в процесі фахової підготовки / М. І. Лук’янчиков // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Вип. 6. – Ч 2. – С. 154–160.
 3. Лукьянчиков М. И. Одухотворение музыкального произведения как условие развития инструментально-испольнительского интонирования будущего учителя музыки / М. И. Лукьянчиков // Психология и педагогика : методика и проблемы практического применения : сборник материалов XXV Международной научно-практической конференции : в 2-х частях. Часть 2 / Под общ. ред. С. С. Чернова. – Новосибирск : Издательство НГТУ, 2012. – С. 68–62.

2013

 1. Лук’янчиковМ. І. Проблема задачного підходу в професійній підготовці майбутнього вчителя музики / М. І. Лук’янчиков // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) / гол. ред. І. Т. Богданов. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – № 3. – С. 65–70.
 2. Лук’янчиков М.І. Проблема формування проектувальних умінь у майбутнього вчителя музики в процесі професійної підготовки / М. І. Лук’янчиков // Інформаційно-освітній простір : технологічні концепти формування і розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, 29-30 жовтня 2013 р.) / – К. : Праймдрук, 2013. – С. 104–107.

2014

 1. Лук’янчиковМ. І. Проблема проектування навчальної діяльності майбутнім учителем у процесі фахової підготовки / М. І. Лук’янчиков // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 3. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 175–180.

2015

 1. Лук’янчиков М. І. Сутність та структура проектувальної діяльності майбутнього вчителя М. І. Лук’янчиков // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць. – Вип. 18(23). – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – С. 185–189.

2016

 1. Лук’янчиковМ. І. Теоретичні основи впровадження педагогічного проектування у професійну підготовку майбутнього вчителя музики / М. І. Лук’янчиков // Педагогічна освіта : теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільский національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В. М.]. – Вип. 20 (1-2016). – Ч. 2. – Камянець-Подільський, 2016. – С. 75–80.
 2. Лук’янчиковМ. І. Проектувальні уміння майбутнього педагога як умова успішної організації навчально-пізнавальної діяльності дітей у полікультурному просторі / М. І. Лук’янчиков // Молодь і ринок : наук.-пед. журнал. – Дрогобич : Коло, 2016. – № 5(136). – С. 169–173.
 3. Лук’янчиковМ. І. Методика дослідження проектувальних умінь майбутнього вчителя музики / М. І. Лук’янчиков М. І. // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Випуск 6(113). – Серія : Педагогіка. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2016. – С. 97–105.
 4. Лук’янчиков М.І. Проектувальні уміння – важлива складова професійної підготовки майбутнього вчителя музики // Science and Education a New Dimension : Pedagogy and Psychology , ІV (41), Issue 86. – Budapest, 2016. – Р. 59–64.
 5. Лук’янчиков М.І. Роль проектувальних умінь майбутнього вчителя музики у навчально-пізнавальній діяльності / М. І. Лук’янчиков // Педагогіка та психологія : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 травня 2016 року). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. – С. 59–61.
 6. Лук’янчиков М.І. Основи проектувальної діяльності майбутнього вчителя музики : Навч.-метод. посібник / Максим Ігорович Лук’янчиков. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 298 с.

2019

 1. Лук’янчиков М. І. Педагогічні умови формування проектувальних умінь у майбутнього вчителя музики. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. Вип. 26.Збірник наукових праць. Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Київ. Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова. 2019. С. 97–103.