Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Омельченко Анетта Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики навчання мистецьких дисциплін

Подяка Міністерства освіти і науки України (2015)
Медаль«За вагомий внесок у розвиток міста Бердянська» (2014),
Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2011)
Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Народилася 24 серпня 1970 року в місті Бердянську Запорізької області. З 1984 по 1988 роки навчалася в Запорізькому музичному училищі. Вищу освіту здобула в Бердянському державному педагогічному інституті імені П. Д. Осипенко за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання. Музика» (1994).

З 1994 року працює в Бердянському державному педагогічному університеті. Викладає дисципліни: «Історія зарубіжної музики», «Історія української музики», «Хорове диригування» «Музична педагогіка», «Методика навчання у ВНЗ освітньої галузі «Музичне мистецтво». Керівник педагогічної практики з художньої культури та науково-дослідної практики магістрів, здійснює керування науковою роботою студентів.

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію «Музично-естетичне виховання в українській педагогіці XVI – XVIII ст.» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник АПН України Л. М. Масол). У 2004 р. отримала звання доцента. З 2010 року – провідний фахівець з виховної роботи університету, член вченої ради.

Автор понад 30 наукових публікацій. Співавтор колективних монографій «Сучасна професійна підготовка вчителя до викладання мистецьких дисциплін у загальноосвітній школі: проблеми, пошуки, знахідки» (2010), «Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності» (2013), «Розвиток художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін на основі інтегративного підходу» (2014), навчального посібника «Хорове диригування» (2015).

 

Нагороди

Грамота за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2019 р.)

Почесний орден “За вагомий особистий внесок у розвиток міста Бердянськ” (2019 р.)

Орден “Патріот українського народу (2019 р.)

Наукові публікації 

2012

 1. Анотація на хоровий твір: зміст, структура та рекомендації щодо написання / Вікторія Вікторівна Григор’єва, Анетта Іванівна Омельченко. Бердянськ : БДПУ, 2012. 120с.
 2. Збірник навчальних програм професійно-орієнтованих дисциплін напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво». Бердянськ : БДПУ, 2012. С. 6 – 32; 250 – 261.

2013

 1. Омельченко А. І. Формування художньо-естетичного світогляду старшокласників на уроках художньої культури / А. І. Омельченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія та методика мистецької освіти : зб. наук. праць. – К. : НПУ, 2013. – С.194–199.
 2. Омельченко А. І. Українська музично-педагогічна спадщина як складова національної культури та мистецької освіти // Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності : монографія / І. А. Зязюн, Г. Г. Філіпчук, О. М. Отич та ін.; за наук. ред., передм. і післямова О. М. Отич. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – С. 202 – 213.

2014

 1. Омельченко А. І. Історія української музики / Анетта Омельченко // Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.020204 Музичне мистецтво / за. ред. І. В. Дубінець. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2014. – С. 111–131.
 2. Омельченко А. І. Формування художньо-естетичного світогляду підлітків на уроках художньої культури / Анетта Омельченко // Розвиток художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін на основі інтегративного підходу : монографія / О. М. Отич, С. О. Соломаха, І. В. Дубінець та ін. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2014. – С. 177–184.

2015

 1. Омельченко А.І., Григор’єва В.В. Хорове диригування: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.І. Омельченко, В.В. Григор’єва. – Бердянськ : Видавець БДПУ, 2015. – 218 с.

2016

 1. Омельченко А.І. Поліхудожній потенціал в програмах з музичного мистецтва в загальноосвітній школі / А.І. Омельченко // Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та перспективи: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 року. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016 . – С.27 – 31.
 2. Омельченко А.І. Зміст методичної роботи викладачів, орієнтованих на формування їх професійної мобільності / А.І. Омельченко // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Стан, проблеми і перспективи педагогічної науки»: Вища школа Данубіуса., 2016. – С.133 – 136.

2017

 1. Омельченко А.І. Зміст загальної мистецької освіти в сучасній навчальній програмі «Музичне мистецтво» / А.І. Омельченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти» ((м. Кропивницький, 13-14 грудня 2017 р.). – С.112-118.
 2. Anetta Omelchenko, Victoriya Grigoryeva. Integration in Education as a Factor оf Polyartistic Upbringing of the Individual / The British Journal for the Philosophy of Science, Issue 4 (2), (December), Volume 69. Oxford University Press, 2018. – Pages 1300 – 1439. – р. 1427-1437. (Databases Scopus and Web of Science).

2018

 1. Омельченко А.І. Використання проблемно-евристичних технологій на уроках мистецтва. Актуальні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки : Збірник наукових робіт ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Бердянськ, Україна, 7-8 липня 2018 року). .Бердянськ: ГО “Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів”, 2018. . С. 101-106.
 2. Омельченко А.І. Проблема естетичного сприйняття в сучасному мистецтві. Троянди й виноград : феномен естетичного і практичного в літературі  та культури  :  Збірник наукових робіт Міжнародної наукової конференції (м. Бердянськ, Україна, 27-28 вересня 2018 року), 2018. С. 28 – 32.

2019

 1. Омельченко А. І. Теоретико-методологічні засади формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів мистецької освіти. Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців мистецьких дисциплін як фактор їх професійної самореалізації : колективна монографія / Мартиненко О. В. та ін. ; за ред. А. І. Омельченко. Мелітополь : Видавець ПП Скребейко П. В., 2019. С 61-71.
 2. Омельченко А.І. Застосування мультимедійних технологій у підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика інноваційного розвитку сучасної освіти в контексті її реформування» (21 березня 2019 року, м. Дніпро). С.36-41.