Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Сергієнко Світлана Михайлівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики навчання мистецьких дисциплін

Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2014)
Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Народилася 23 липня 1963 року в місті Златоуст Челябінської області.

По закінченні школи в 1980 році вступила до Міаського державного музичного училища на денну форму навчання. У 1984 році отримала диплом за спеціальністю «Фортепіано» та кваліфікацію – викладач ДМШ, концертмейстер.

З 1990 року працювала концертмейстером кафедри теорії музики та музичних інструментів Бердянського державного педагогічного інституту.

У 1993 році закінчила Бердянський державний педагогічний інститут імені П. Д. Осипенко й отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання і музика» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів і музики.

З 1998 по 2002 рік навчалася в аспірантурі БДПУ за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

З 2002 року – викладач кафедри музичного виховання Бердянського державного педагогічного університету, з 2005 року – старший викладач вищезазначеної кафедри.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію «Виховання культури дозвілля підлітків у позаурочний час засобами педагогічної анімації» (керівник – Ю. М. Жданович, старший науковий співробітник Інституту проблем виховання) та отримала диплом кандидата педагогічних наук.

Викладає дисципліни: «Актуальні проблеми освітньої галузі «Музичне мистецтво», «Дитяча музична література», «Концертмейстерський клас», «Практикум шкільного репертуару», «Історія театрального мистецтва». Керівник педагогічної практики студентів. З 2015 року – доцент кафедри музичного виховання.

Є автором понад 15 наукових публікацій та методичних рекомендацій, співавтором колективної монографії «Розвиток художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін на основі інтегративного підходу» (2014).

 

Наукові публікації

2012

Сергієнко С.М. Сучасний стан культури дозвілля підлітків. Зб. наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки.  Бердянськ : БДПУ, 2012.  № 1.  С. 271 – 275.

Сергієнко С.М. Основний музичний інструмент. /  Збірник навчальних програм професійно-орієнтованих дисциплін напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво».  Бердянськ : БДПУ, 2012.  С. 308 – 343.

2013

Сергієнко С.М. Педагогічна анімація  у вихованні культури дозвілля підлітків. Зб. наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки, спеціальний випуск.  Бердянськ : Видавець Ткачук О В. , 2013.   С. 139 – 147.

Сергієнко С.М. Виховання культури дозвілля підлітків у позаурочний та позашкільний час засобами педагогічної анімації : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 .  Бердянськ, 2013.  19с.

Сергієнко С.М. Виховання культури дозвілля підлітків у позаурочний та позашкільний час засобами педагогічної анімації : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 /  Бердянськ :  БДПУ, 2013.   229с.

2014

Сергієнко С.М. Дитяча музична література. Режисура, постановка та художнє оформлення культурно-дозвільних заходів у загальноосвітній школі /  Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.020204 Музичне мистецтво / За. ред. канд. пед. наук, доц. І.В. Дубінець.  Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014.  С.183 – 190; 196 – 199.

Сергієнко С.М. Розвиток світогляду підлітків засобами педагогічної анімації / Розвиток художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін на основі інтегративного підходу : монографія / О. М. Отич, С. О. Соломаха, І. В. Дубінець та ін.  Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014. С.195 – 204.

2015

Сергієнко Світлана. Концертмейстерський клас : навч. посіб. Мелітополь : ПП Скребейко П.В., 2015. – 95 с.

2016

Сергієнко С.М. Навички імпровізації у структурі професійної підготовки майбутнього вчителя музичного  мистецтва. Зб. наук. праць за ред. С. П. Архипової.  Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького,  2017.  С. 275-280.

Сергієнко С.М. Інструментально-виконавська підготовка майбутнього учителя музичного мистецтва в умовах сучасного музикування. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки.  Черкаси, 2017.  № 3.  С. 106-111.

Сергієнко С.М. Особенности концертмейстерской подготовки будущего учителя  музыкального искусства / Міжнародна науково-практична конференція «Современная наука, бизнес и образование». Болгария, г. Добрич, 03-04 июля 2017 р..  Издательство на ВУМ, 2017. С.250-257.

2017

Педагогіка і методика музичного виховання (питання і відповіді) та практичні поради щодо підготовки студентів до державної атестації: навч.-метод. посіб. / Сергієнко С.М. та ін.; / за ред. І.В. Дубінець.  Мелітополь: ПП Скребейко П.В., 2017.  С.302 – 320.

2018

Сергієнко С.М. Музичне виховання школярів засобами музичної літератури. ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки : науковий журнал / за заг.ред. М.А. Голденблат. – Вінниця : ГО «Європейська наукова платформа», 2018.  №1.   С. 107-110.

Сергієнко С.М.  Концертмейстерська компетентність майбутніх вчителів музичного мистецтва.  Молодий вчений.  Херсон, 2018. №12 (64).  С. 453-456.

2019

Сергієнко С.М. Особливості концертмейстерської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців мистецьких дисциплін  як фактор їх професійної самореалізації : колективна монографія / Мартиненко О. В. та ін. ; за ред. А. І. Омельченко. Мелітополь : Видавець ПП Скребейко П. В., 2019. 361 с. С 136-149.

Сергієнко С.М.  Концертмейстерська компетентність майбутніх вчителів музичного мистецтва.  Молодий вчений.  Херсон, 2018. №12 (64).  С. 453-456.