Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Павленко Руслан Валентинович

викладач кафедри теорії і методики навчання мистецьких дисциплін

Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народився 12 серпня 1988 року в місті Марганець, Дніпропетровської області.

У 2004 році здобув базову загальну середню освіту, закінчивши  ЗОШ № 10 м. Марганець, Дніпропетровської області.

У 2008 році закінчив Дніпропетровське училище культури отримавши атестат про повну загальну середню освіту, диплом молодшого спеціаліста з присвоєнням кваліфікації – керівника аматорського танцювального колективу, артиста ансамблю народного танцю. У цьому ж році розпочав свою трудову діяльність хореографом-репетитором з класичного та народно-сценічного танцю в зразковому хореографічному ансамблі «Браво» міста Марганець (керівники Тетяна та Володимир Беліч).

У 2012 році закінчив Бердянський державний педагогічний університет отримавши базову вищу освіту, диплом бакалавра з присвоєнням кваліфікації – вчителя хореографії.

У 2013 році закінчив Бердянський державний педагогічний університет отримавши повну вишу освіту, диплом з «відзнакою» з присвоєнням кваліфікації – вчителя хореографії та художньої культури. У цьому ж році вступив до магістратури Бердянського державного педагогічного університету.

Будучи студентом шостого курсу, прийнятий на посаду викладача кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання в Бердянський державний педагогічний університет.

У 2014 році закінчив магістратуру Бердянського державного педагогічного університету отримавши повну вищу освіту, диплом «з відзнакою» з присвоєнням кваліфікації – викладача народно-сценічного танцю, вчителя хореографії. Успішно захистив магістерську роботу з теми «Вербальний компонент як складова підготовки майбутнього вчителя хореографії».

Павленко Руслан Валентинович викладає наступні дисципліни хореографічного циклу: «Теорія та методика народно-сценічного танцю», «Сучасні підходи до народно-сценічного танцю», «Дуетно-сценічний танець», «Практикум за кваліфікацією», «Віртуозні техніки в хореографії».

Другий рік він плідно керує студентським ансамбле мнародного танцю «Калина», який має звання «Народний аматорський колектив профспілок України» і є учасником Міжнародних та Всеукраїнським конкурсів та фестивалів, міських та обласних концертних заходів. Також він керує творчо-пошуковою групою «Лабораторія народного танцю», досліджує питання танцювальних культур різних народів світу, причини та шляхи осучаснення народної хореографії тощо.

 

Наукові публікації

2013

Павленко Р.В. Роль народного танцю у національному вихованні сучасної молоді // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Феномен «Черемошу»: Традиції Франкового університету на царині національного та культурно-освітнього виховання молоді. Львівський національний університет ім. І. Франка. Факультет культури та мистецтв. Кафедра режисури та хореографії (11-12 листопада 2013).

Павленко Р.В. Місце народної хореографії у розвитку культури спілкування студентів-хореографів // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Тенденції розвитку світового хореографічного і музичного мистецтва». Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. Кафедра хореографії психолого-педагогічного факультету (19-20 листопада 2013).

Павленко Р.В. Народна хореографія як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів-хореографів у ВНЗ // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку сучасного хореографічного мистецтва та шляхи їх вирішення». Луганська державна академія культури і мистецтв (5-6 грудня 2013).

2014

Павленко Р.В. Танець – як особливий вид знакової естетичної діяльності людини // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Творчі пошуки в галузі мистецтва та художньої освіти: сучасність та перспективи». Луганській національний університет імені Тараса Шевченка Інститут культури та мистецтв кафедра хореографії (20 березня 2014).

Павленко Р.В. Самопідготовка – як одна зі складових частин в організації підготовки майбутнього фахівця з народно-сценічного танцю // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва». Херсонський державний університет Факультет культури і мистецтв (28 березня 2014).

Павленко Р.В. Розвиток культури спілкування майбутнього вчителя хореографії // Збірник тез наукових доповідей Бердянського державного педагогічного університету. Бердянський державний педагогічний університет (15 травня 2014).

2015

Павленко Р.В. Принципи використання виразних засобів танцю в процесі фахової підготовки майбутнього вчителя з народно-сценічного танцю // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва». Херсонський державний університет Факультет культури і мистецтв (27 березня 2015).

Павленко Р.В. Стилізація як засіб руйнування національної хореографічної культури України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Динаміка розвитку вищої хореографічної освіти як складової художньої культури України (до 45-річчя заснування кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв». Київський національний університет культури і мистецтв, Інститут мистецтв, Факультет хореографічного мистецтва (17-18 квітня 2015).

Павленко Р.В. Теорія та методика народно-сценічного танцю: [Навчально-методичний посібник для студентів першого курсу напрямку підготовки 6.020202 Хореографія] / Руслан Валентинович Павленко. – Бердянськ, 2015. – 109 с.

Павленко Р.В. Вербальний компонент як складова професійної підготовки майбутнього вчителя хореографії // Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх вчителів хореографії на основі інтегративного підходу: колективна монографія / за заг. ред. О.В.Мартиненко. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – 141-155 с.

Павленко Р.В. Теорія та методика народно-сценічного танцю // Збірник програм нормативних навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки студентів напряму 6.020202 Хореографія / за заг. ред. О.В.Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 47-75 с.

Павленко Р.В. Теорія та методика народно-сценічного танцю // Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія / за заг. ред. О.В. Мартиненко. –  Бердянськ: Видавець Ткучук О.В., 2015 – 77-97 с.

2016

Павленко Р.В. Вплив народно-сценічної хореографії на художньо-естетичний розвиток молоді // Матеріали конференції «Творчі пошуки в галузі мистецтва та художньої освіти: традиції, сучасність та перспективи». Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут культури і мистецтв, Кафедра хореографії (22 квітня 2016).

Павленко Р.В. Залучення студентів педагогічних вузів до здорового способу життя засобами хореографії // International Scientific and Practical Internet-Conference «Modern problems of improve living standards in a globalized world». Opole, Berdyansk, Slavyansk, 2016. –  287-291c.

Павленко Р.В. Етапи професійного становлення студентів-хореографів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Становлення і розвиток педагогіки» (м. Івано-Франківськ, 23-24 грудня 2016). – Херсон: Видавничій дім «Гельветика», 2016. – 99-102 с.

2017

Павленко Р.В. Основні способи стилізації народного танцю // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти». Бердянський державний педагогічний університет (14 вересня 2017 року).

Павленко Р.В. Формування педагогічної майстерності майбутніх керівників колективів народного танцю в процесі фахової підготовки хореографів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва» (3 листопада 2017).

Павленко Р.В. Розвиток пізнавальної активності студентів-першокурсників на заняттях з народно-сценічного танцю // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності» (м. Полтава, 29-31 березня, 2017). – Полтава: Видавництво «Симон», 2017. – 174-177 с.

Павленко Р.В. «Теорія і методика народно-сценічного танцю» як засіб формування професійних компетенцій майбутнього вчителя хореографії у ВНЗ // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку». Бердянський державний педагогічний університет ( 20-21 квітня 2017).

Павленко Р.В. Теорія і методика народно-сценічного танцю: [Навчально-методичний посібник для студентів першого курсу напрямку підготовки 6.020202 Хореографія] / Руслан Валентинович Павленко. – Бердянськ, 2017. –148 с.

2018

Павленко Р.В., Отришко К. Роль видатних діячів хореографічного мистецтва України у національно-патріотичному вихованні сучасної молоді // Матеріали Збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету (17 травня 2018).

Павленко Р.В. Вирішення виховних завдань у роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку засобами хореографії // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі». Сумський державний педагогічний університет (29-30 березня 2018).

Павленко Р.В. Характерні особливості форм російського народно-сценічного таецю // Матеріали  ІV Міжнародної науково-практичної конференції: «Проблеми та перспективи розвитку освіти». Південноукраїнський національний педагогічний університет (22-23 червня 2018).

Теорія і методика хореографії у питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів спеціальності Хореографія / колектив авторів за заг. ред. О.В. Мартиненко: Р.В. Павленко – Мелітополь: ПП Скребейко П.В., 2018. – 170-180 с.

Павленко Р.В. Розвиток пізнавальної активності майбутніх учителів хореографії на заняттях з народно-сценічного танцю // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти». Бердянський державний педагогічний університет, 2018. – 239-242 с.