Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Тараненко Юлія Петрівна

старший викладач кафедри теорії і методики навчання мистецьких дисциплін

Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 11 квітня 1985 року у м. Бердянську Запорізької області.

У червні 2002 року здобула повну загальну середню освіту, закінчивши школу, була нагороджена срібною медаллю «За успіхи в навчанні».

З 2002-2007 р. – навчалась у Бердянському державному педагогічному університеті і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хореографія. Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію вчителя хореографії, етики та естетики; вчителя дітей дошкільного віку (диплом з відзнакою).

У 2008 році закінчила магістратуру Бердянського державного педагогічного університету, отримала диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію балетмейстера-викладача методики роботи з дитячим хореографічним колективом, вчителя хореографії.

По закінченні навчання була прийнята на посаду викладача на кафедру музичного виховання і хореографії БДПУ. Протягом шести років викладає такі дисципліни, як: «Партерна гімнастика», «Теорія і методика сучасного танцю», «Сучасна пластика» та «Сучасні напрямки хореографії». Упродовж 11 років викладає дисципліни «Теорія і методика сучасного танцю», «Теорія і методика навчання сучасного танцю», «Методика викладання  сучасного танцю у закладах освіти з практикумом», «Контактна та безконтактна імпровізація» та ін.

Постійно підвищує свою хореографічну підготовку, відвідуючи майстер-класи провідних хореографів України та зарубіжжя. У жовтні 2007 року отримала сертифікат, прослухавши курс майстер-класів ДжеральдінАрмстронг (Англія-Франція) з джаз-танцю – FreeStyleJazz у місті Київ. У 2009 році отримала сертифікат, взявши участь у семінарі-практикумі з сучасного танцю О.Будницької в місті Дніпропетровськ. У листопаді 2010 року вона  взяла участь у ІІ Міжнародному науково-методичному семінарі «Тенденції розвитку сучасної хореографії» на базі Луганського державного інституту культури і мистецтв. У 2013 році успішно пройшла курс практичних і теоретичних занять з інтенсивної методики вивчення сучасної хореографії у м. Запоріжжі. За 2016-2019 роки відвідала майстер-класи з сучасного танцю видатних танцівників та хореографів України та зарубіжжя: Костянтина Кейхеля, Олексія Разторгуєва, Тетяни Тарабанової, Раду Поклітару, Олени Павленко, Олени Шабаліної, Наталі Лігай та ін.

Має досвід роботи з дитячим хореографічним колективом. З 2003 року працює у Бердянському Центрі дитячої та юнацької творчості на посаді педагога-хореографа Народного ансамблю естрадного танцю «МарЛен». Стаж педагогічної роботи складає понад 15 років. У 2009 році вона провела майстер-клас для керівників хореографічних колективів та студентів з теми: «Сюжетні хореографічні заняття з малятами (2010 рік). Була у складі журі на міському фестивалі вчительської самодіяльності (2009 році). У травні 2012 року Тараненко Ю. П. отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації за фахом «Керівники гуртків позашкільних закладів». З 2012 року активно бере участь у складі журі міських та всеукраїнських фестивалів і конкурсів хореографічного мистецтва. У 2016 році пройшла атестацію та отримала звання «педагог-методист» у Центрі дитячо-юнацької творчості ім. Є. Руднєвої м. Бердянськ.

Юлія Петрівна бере активну участь у різних заходах, які відбуваються в інституті та в університеті. Вона неодноразово нагороджувалася почесними грамотами проректора з навчальної роботи Бердянського державного педагогічного університету, міським відділом освіти та культури м. Бердянська, міським головою.

У кінці 2017 року Тараненко Ю.П. закінчила навчанням в аспірантурі у Бердянському державному педагогічному університеті на спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».

28 грудня 2017 року у спеціалізованій  Вченій раді К 18.092.01 в Бердянському державному педагогічному університеті захистила кандидатську  дисертацію на тему «Підготовка майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Л.В. Коваль).

1 лютого 2018 року Юлії Тараненко присуджено науковий ступень «Кандидат педагогічних наук».

Юлія Петрівна має більше 25 наукових публікацій у фахових виданнях та методичні рекомендації для керівників хореографічних гуртків.

 

Наукові публікації

2012

 1. Тараненко Ю. П. Особливості міжособистісних стосунків у групі першокурсників // Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління // Матеріали міжвузівських психолого-педагогічних Демиденківських читань (Бердянськ, 23-24 квітня). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С.29 – 32.
 2. Тараненко Ю. П. Прогнозування розвитку хореографічних здібностей дітей у танцювальному колективі // Методичні рекомендації для керівників хореографічних колективів. – Бердянськ : БЦДЮТ, 2012. – 27 с.

2014

 1. Тараненко Ю. П. Проблема підготовки майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей учнів молодших класів у психолого-педагогічній літературі // Освіта та розвиток обдарованої особистості : [науково-методичний журнал]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України. – 2014. – №5 (24). – С. 16–19.
 2. Тараненко Ю. П. Розвиток творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку на хореографічних заняттях // Проблеми сучасної педагогічної освіти : [збірник статей]. Серія : Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 44. – Ч. 4. – С. 203–208.

2015

 1. Тараненко Ю. П. Інноваційний аспект формування позитивної мотивації у майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів // Проблеми підготовки сучасного вчителя : [збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини] / [ред. Безлюдний О.І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – Випуск 12, Ч.2. – С. 106–113.
 2. Тараненко Ю. П. Теорія і методика сучасного танцю // Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія / За ред. О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 288 с.  – С.112-120.
 3. Тараненко Ю. П. Модель підготовки майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : [збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини] / [ред. Безлюдний О.І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – Вип. 53. – С. 63–71.
 4. Taranenko J. Psychological-Pedagogical Foundations of Training Future Teachers of Choreography for the Development of Artistic-Creative Abilities of Primary School Pupils // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Vol. ІІІ (25). – Budapest, 2015. – Р. 21–25.
 5. Тараненко Ю. П. Формування мотивації майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва : [матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції] ; (Херсон, 27 березня 2015 р.). – Херсон : МПП «Издательство ІТ», 2015. – С. 236–243.
 6. Тараненко Ю. П. Теорія і методика сучасного танцю // Збірник програм нормативних навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки студентів напряму 6.020202 Хореографія* / [ред. О. В. Мартиненко]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 103–118.
 7. Тараненко Ю. П. Розвиток художньо-творчих здібностей молодших школярів на заняттях із джаз-модерн танцю // Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] ; (Київ, 2–3 жовтня 2015 р.). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2015. – С. 35–38.

2016

 1. Тараненко Ю. П. Структурні компоненти художньо-творчих здібностей молодших школярів // Педагогічні науки : [збірник наукових праць]. – Херсон : Видавничій дім «Гельветика», 2016. – Вип. LXX. Том 1. – С.59–64.
 2. Тараненко Ю. П. Підготовка майбутніх учителів хореографії до роботи з дітьми молодшого шкільного віку // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти : [матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції] ; (Херсон, 25 березня 2016 р.). – Херсон. : МПП «Издательство «ІТ», 2016. – С. 180–192.
 3. Тараненко Ю. П. Креативний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : [матеріали ХХVІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції] ; (Переяслав-Хмельницький, 17 листопада 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 27. – С. 326–328.
 4. Тараненко Ю. П. Компетентнісний підхід у процесі професійної підготовки майбутніх учителів хореографії // Наука і молодь в ХХІ сторіччі : [матеріали міжнародної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції] ; (Полтава, 1–2 грудня 2016 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2016. – ч.2. – С. 197–199.
 5. Тараненко Ю. П. Роль гри в розвитку творчих здібностей молодших школярів на хореографічних заняттях // Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді : [матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених] ; (Мелітополь, 2 грудня 2016 р.) ; [ред. д. філос. н., проф. Р. Олексенка]. – Мелітополь : Видавництво Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 2016. – С. 242–244.

2017

 1. Тараненко Ю. П. Структурні компоненти творчої компетентності майбутніх учителів хореографії // Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти : [матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції] ; (Умань, 16 березня 2017 р.). – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – С. 135–139.
 2. Тараненко Ю. П. Професійна підготовка майбутніх учителів хореографії в контексті розвитку мистецької педагогіки // Наукові записи Бердянського державного педагогічного університету : [зб. наук. праць]. Серія : Педагогічні науки : – Вип.1. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – С. 215–221.
 3. Тараненко Ю. П. Використання особистого прикладу викладача педагогічного ВНЗ у підготовці майбутніх учителів хореографії // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : [матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції] (Бердянськ, 20–21 квітня 2017 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч.2. – С. 182–184.
 4. Тараненко Ю. П. Особистісно-орієнтований підхід у процесі професійної підготовки майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів // Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 29-31 бер. 2017 р., Полтава / [упоряд. М.М. Погребняк]. – Полтава : Видавництво «Симон», 2017. – 228 с. – С. 180-182.
 5. Тараненко Ю. П. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. – Бердянськ, 2017. – 480 с. – С. 403-408.
 6. Тараненко Ю. П. Розвиток художньо-творчих здібностей молодших школярів у процесі хореографічної діяльності : [навчально-методичний посібник]. – Мелітополь : ПП Скребейко П.В., 2017. – 84 с.

2018

 1. Тараненко Ю. П., Ярошенко Ю. В. Танцювальні перформанси у сучасному хореографічному мистецтві // Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : [матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2018 року)] : збірник тез. – Бердянськ: БДПУ, 2018. – Ч. 1.– 333 с. – С.100-102.
 2. Коваль Л. В., Тараненко Ю. П. Мистецько-педагогічний феномен підготовки майбутніх учителів хореографії // Мистецько-педагогічний феномен підготовки майбутніх учителів хореографії [Монографія]. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. 249 с.
 3. Тараненко Ю. П. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. Бердянськ, 2018. С.242-246.
 4. Тараненко Ю. П. Розвиток творчої індивідуальності молодших школярів на хореографічних заняттях // Формальна і неформальна освіта у вимірах педагогіки добра Івана Зязюна – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2018. – 133 с. – С. 104-106.
 5. Тараненко Ю. П. Використання засобів естетотерапії на хореографічних заняттях // Позашкільна освіта : стратегія, перспективи розвитку, сучасні практики : матеріали Обласної науково-практичної конференції. – Суми, 2018. – 405 с. – С. 98-103.
 6. Тараненко Ю. П. Теорія і методика сучасного танцю // Теорія і методика хореографії у питаннях і відповідях : навчальний посібник для студентів спеціальності Хореографія / колектив авторів за заг. ред. О.В. Мартиненко : О. В. Мартиненко, Т. І. Сердюк, Т. І. Фурманова, Р. В. Павленко, Ю. П. Тараненко – Мелітополь : ПП Скребейко П.В., 2018. – 344 с.

2018

 1. Тараненко  Ю.П. Інноваційні методи навчання сучасному танцю в системі позашкільної освіти. Сучасний рух науки: тези доп. V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (7-8 лютого 2019 р., м. Дніпро) Дніпро, 2019. 864 с.  С.695-700.
 2.  Тараненко Ю.П., Кривунь В.Р. Ефективні методи танцювальної терапії в хореографічній освітній практиці. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2019р., м. Бердянськ): збірник тез. Бердянськ: БДПУ, 2019. 290 с.  С.134-136.
 3.  Тараненко Ю.П. Педагогічні умови активізації творчої діяльності дітей на уроках сучасного танцю. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (18 вересня 2019 року, м. Бердянськ). Бердянськ: БДПУ, 2019. 331 с. С. 306-309.