Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Навчання

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

Спеціальність 014 Середня освіта (Хореографія)

 • Мистецтво балетмейстера;
 • Теорія і методика класичного танцю;
 • Теорія і методика народно-сценічного танцю;
 • Теорія і методика українського народного танцю;
 • Теорія і методика історико-побутового танцю;
 • Теорія і методика сучасного танцю;
 • Теорія і методика сучасного бального танцю;
 • Теорія і методика роботи з хореографічним колективом;
 • Теорія і методика викладання класичного танцю;
 • Теорія і методика викладання народно-сценічного танцю;
 • Теорія і методика викладання українського народного танцю;
 • Методика викладання народно-сценічного танцю у ВНЗ з практикумом;
 • Методика викладання сучасного танцю у ВНЗ з практикумом;
 • Основи теорії музики;
 • Історія музики;
 • Гра на музичному інструменті;
 • Аналіз музики в хореографії;
 • Дуетно-сценічний танок;
 • Гімнастика;
 • Партерна гімнастика;
 • Сучасна пластика;
 • Сучасні напрямки хореографії;
 • Сучасні підходи до класичного танцю;
 • Сучасні підходи до народно-сценічного танцю;
 • Шкільний курс з хореографії та методика викладання;
 • Ритміка та музичний рух;
 • Віртуозні рухи в хореографії;
 • Методика викладання віртуозних рухів;
 • Народознавство та хореографічний фольклор України;
 • Основи акторської майстерності;
 • Режисура театралізованих заходів;
 • Основи хореографічної критики;
 • Хореографічне оформлення вокальних номерів;
 • Біомеханіка фізичних рухів в хореографії;
 • Зразки та критика народно-сценічного танцю;
 • Зразки та критика сучасного танцю;
 • Психологія танцю;
 • Сценічний костюм та грим;
 • Танцювальна терапія.

Спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

 • Хоровий клас
 • Оркестровий клас
 • Основний музичний інструмент
 • Хорове диригування
 • Постановка голосу
 • Практикум інструментально-виконавської підготовки (основний музичний інструмент, додатковий музичний інструмент, оркестровий клас)
 • Практикум вокально-хорової підготовки (постановка голосу, хорове диригування, хоровий клас)
 • Музична інформатика
 • Теорія музики та сольфеджіо
 • Гармонія
 • Теорія і методика музичної освіти
 • Поліфонія
 • Хорознавство та хорове аранжування
 • Аналіз музичних творів
 • Інструментознавство
 • Історія музики
 • Музично-педагогічне вдосконалення
 • Концертмейстерський клас
 • Методика музичного виховання
 • Методика роботи з дитячим хоровим колективом
 • Методика викладання художньої культури
 • Музична педагогіка
 • Народознавство та музичний фольклор України
 • Дитяча музична література
 • Режисура, постановка та оформлення культурно-дозвіллєвих заходів у школі
 • Практикум з фахових дисциплін
 • Практикум шкільного репертуару
 • Історія фортепіанного мистецтва
 • Історія інструментально-виконавського мистецтва
 • Історія хорового мистецтва
 • Історія світової художньої культури
 • Методика викладання музичних дисциплін у ВНЗ
 • Сучасне музичне мистецтво
 • Музична психологія
 • Методика викладання мистецьких дисциплін у ВНЗ

Мартиненко О.В. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом : навчальний посібник/ Олена Володимирівна Мартиненко. –Донецьк :  ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 232 с.

У посібнику розриваються провідні теми курсу “Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом”, який входить до нормативної частини циклу професійної підготовки студентів спеціальності 6.020202 Хореографія.

Автор визначає соціальні та художні функції дитячого хореографічного колективу, моделі хореографічного навчання, вимоги до керівника колективу, розглядає методичні аспекти роботи з дітьми молодшого шкільного віку, пропонує приклади навчальної програми колективу початкового рівня, конспекти різних видів хореографічних занять, зміст репертуарного плану, ескізи костюмів. Під час викладу матеріалу спирається на багаторічний досвід хореографічної роботи з дітьми і рекомендує навчально-методичний матеріал, який пройшов неодноразову апробацію на практиці.

Навчальний посібник призначено для викладачів та студентів навчальних закладів педагогіко-хореографічного напрямку, керівників дитячих хореографічних колективів та гуртків, а також усіх зацікавлених проблемами танцювального мистецтва. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11 – 4817 від 10.04.2012 р.)

Мартиненко О. В. Хороводи : [навч.-метод. посіб. з дисципліни «Мистецтво балетмейстера» для студентів напряму підготовки6.020202 Хореографія] / ОленаВолодимирівнаМартиненко. – Бердянськ :Видавець Ткачук О. В., 2013. – 116 с.

У посібнику розривається одна з провідних тем курсу «Мистецтво балетмейстера», який входить до нормативної частини циклу професійної підготовки студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*.

Автор розкриває історію виникнення та розвитку хороводу, як жанру народної творчості, на основі аналізу літератури визначає різні підходи до класифікації хороводів, розкриває їх тематику та зміст, надає характеристику танцювальній символіки хороводів, розглядає лексичний діапазон та композиційну основу хороводів та хороводних танців, особливості музичного супроводу, наводить зразки постановок хороводів (дитячих, природознавчого циклу, побутових хороводів, орнаментальних та хороводів на трудову тематику).

Наскрізна програма практики студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*, спеціальностей 7.02020201, 8.02020201 Хореографія* (за видами) / за заг. ред. О.В.Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014. – 252 с.

Збірник включає програми практик для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*, спеціальностей 7.02020201, 8.02020201 Хореографія* (за видами). Програми складено згідно з навчальними планами спеціальності, освітньо-кваліфікаційними характеристикамита освітньо-професійними програмами підготовки фахівцівз урахуванням основних принципів, окреслених у законі України «Про вищу освіту», Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України(наказ № 161 МОН України від 02 червня 1993 р.). Програма кожної практики містить вступ, мету і завдання практики, її інформаційний обсяг та зміст, вимоги до звіту про практику, форму підведення підсумків практики, літературу.

Мартыненко Е.В. Танец длиною в четверть века / Елена Мартыненко // 25-летию Народного ансамбля эстрадного танца «МарЛен» посвящается. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2013. – 138 с.

Книга посвящается истории и современности Народного ансамбля эстрадного танца «Марлен», творческому коллективу педагогов, участникам, воспитанникам, выпускникам и родителям.

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі»  (нова редакція). У 2 ч. Ч ІІ. Від тьох до шести (семи) років / Аксьонова О.П., Артемова Л.В., Мартиненко О.В. та ін.; наук.кер. О. Л. Кононко. – Київ : ТОВ «МЦФЕР Україна», 2014. – 452 с. (Освітня лінія «Хореографія» С. 332-342, 357-371, 443-449.
Сердюк Т.І. Теорія та методика історико-побутового танцю: [навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*] / Тетяна Іванівна сердюк. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014 . – 192 с.

У навчально-методичному посібнику розкриваються провідні теми курсу «Теорія і методика історико-побутового танцю», який входить до нормативної частини циклу професійної підготовки студентів спеціальності Хореографія.

Автор посібника характеризує танцювальну культуру різних епох, розкриває найважливіші відомості про особливості стилю та манери виконання історико-побутових танців XIII – XIX століть, вплив костюму на характер і техніку виконання старовинних танців. В посібнику подано описи дванадцяти танцювальних композицій різних епох з методикою виконання рухів, а також нотний матеріал для їх супроводу. Навчальний матеріал викладений у хронологічній послідовності, гармонійно доповнюється ілюстраціями.

Посібник призначено для викладачів і студентів навчальних закладів художньо-педагогічного напрямку, балетмейстерів і керівників хореографічних колективів, а також усіх зацікавлених проблемами хореографічного мистецтва.

Мартиненко О.В.Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом (дошкільний вік): навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія* / Олена Володимирівна Мартиненко. – Бердянськ : Видавець БДПУ, 2014. – 301 с.

Навчальний посібник висвітлює частину нормативної дисципліни «Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом», яка розкриває специфіку хореографічної роботи з дітьми дошкільного віку. У посібнику автор розглядає психофізіологічні особливості розвитку дітей дошкільного віку, завдання, зміст та показники компетентностей (знання, уміння, базові якості) хореографічного навчання, методику організації та проведення хореографічних занять, вимоги до танцювального репертуару, надає зразки конспектів різних видів хореографічних занять, репертуарні плани, опис танців, фотоматеріали. Посібник призначено для викладачів та студентів спеціальності «Хореографія», керівників дитячих хореографічних колективів, хореографів та музичних керівників дошкільних установ.

Ємельянова О.Ю.Музичне оформлення уроку класичного танцю : [навч. посібник для студентів першого-другого курсів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*] / Олена Юріївна Ємельянова. – Бердянськ : Видавець БДПУ, 2015. – 74 с.

У посібнику пропонуються нотні зразки музичних творів, словники хореографічних та музичних термінів, які може використовувати в своїй практичній діяльності концертмейстери, педагоги-початківці, а також студенти хореографи для самостійної роботи.

Автор розкриває вимоги до музичного супроводу вправ екзерсису класичного танцю біля палки та на середині зали. Надані музичні приклади можуть служити зразками для підбору інших творів, відповідних до навчального матеріалу змісту уроку класичного танцю.

Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія / За редакцією О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 288 с.

Засоби діагностики навчальних досягнень студентів включають тестові завдання закритої та відкритої форм з фахових дисциплін хореографічного циклу, що складені згідно з Галузевими державними стандартами вищої педагогічної освіти та за вимогами кредитно-трансферної системи навчання.В зміст збірки включено програми двох державних екзаменів: комплексного кваліфікаційного випробування з фаху та державного випробування «Теорія і методика викладання хореографічних дисциплін»

Збірник програм нормативних навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки студентів напряму 6.020202 Хореографія* / за заг. ред. О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 308 с.

 

Збірник включає навчальні програми професійно-орієнтованих дисциплін напряму підготовки 6.020202 Хореографія*. Усі програми складено згідно з галузевими стандартами вищої освіти за кредитно-трансферною системою. Програма кожної дисципліни містить вступну частину, мету і завдання навчальної дисципліни, її інформаційний обсяг, рекомендовану літературу, форму підсумкового контролю успішності та засоби діагностики навчання.

Павленко Р.В. Теорія та методика народно-сценічного танцю: [Навчально-методичний посібник для студентів першого курсу напрямку підготовки 6.020202 Хореографія] / Руслан Валентинович Павленко. – Бердянськ, 2015. – 109 с.

Процесформування висококваліфікованих керівників дитячих хореографічних колективів передбачає глибоке знання спеціальних дисциплін, серед яких одне з провідних місць належить народно-сценічному танцю.

У навчально-методичному посібнику викладено теоретичні засади методики народно-сценічного танцю та надані методичні рекомендації щодо виконання вправ біля опори на уроці народно-сценічного танцю для студентів перших курсів вищих педагогічних навчальних закладів.

Теорія і методика роботи з хореографічним колективом: навчальний посібник для студентів спеціальності 024 Хореографія / Олена Володимирівна Мартиненко. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2016 – 392 с.

ISBN 978-617-7291-91-8

Сучасне музичне мистецтво навчальний посібник / Ольга Вікторівна Матвєєва .- Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015 р.- 312 с.

Навчальний посібник містить навчальну програму з дисципліни «Сучасне музичне мистецтво», зміст лекційного курсу, плани практичних занять, тематику самостійної роботи, тестові завдання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.02020401 «Музичне мистецтво».

Сергієнко Світлана. Концертмейстерський клас : навчальний посібник для викладачів і студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Світлана Сергієнко, – 95 с.

Навчальний посібник містить модульну програму курсу «Концертмейстерський клас» і методику роботи з підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва в концертмейстерському класі для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7,02020401 Музичне мистецтво*.

Курсові та магістерські роботи для студентів спеціальності «музичне мистецтво»: навчальний посібник / І.В. Дубінець,- Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 96 с.

У посібнику з’ясовуються особливості організації науково-дослідної роботи студентів спеціальності «Музичне мистецтво». Зокрема, висвітлено основні етапи наукового пошуку, розкрито методику виконання основних форм і видів науково-дослідної роботи майбутнього фахівця, викладено орієнтовану тематику курсових і магістерських робіт, подано вимоги до їх технічного оформлення, захисту та оцінювання.

Самостійна робота студентів над удосконаленням виконавської підготовки в процесі навчання гри на баяні / Юрій Смаковський. – Бердянськ, 2015. – 136 с.

Навчально-методичний посібник відтворює ефективні форми і методи організації самостійної роботи майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі освоєння основного музичного інструмента,  формування концертмейстерських навичок, підбору супроводу до творів шкільного репертуару на слух.

Вікторія Григор’єва, Анетта Омельченко: Хорове диригування: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Вікторія Вікторівна Григор’єва, Анетта Іванівна Омельченко. – Бердянськ: Видавець БДПУ, 2015.- 218 с.

Навчальний посібник містить навчальну програму з дисципліни «Хорове диригування», зміст практичного курсу, теоретичний матеріал з техніки диригування та постановки диригентського апарату; методичні рекомендації щодо написання анотації на хоровий твір; тестові завдання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напрямку підготовки 6.020204 Музичне мистецтво

Матвєєва О.В. Методика підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-сценічної діяльності: навчально-методичний посібник / Ольга Вікторівна Матвєєва – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2016 р. – 112 с.
Бурпназова В. В. Історія світової художньої культури: навч. посіб. [для підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти (магістерського) вищ. пед. навч. закладів спеціальності 014 Середня освіта, предметна спеціалізація 014.13 Музичне мистецтво] / Віра Володимирівна Бурназова. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні 2017. – 352 с.

Навчальний посібник відбиває логіку розвитку світової художньої культури, її роль у прогресі людства, а також специфіку людини як продукту біологічної та культурної еволюції. Побудований відповідно до спрямованості лекційного курсу матеріал посібника дає змогу опанувати рух культуротворення від доісторичних періодів до складних суперечливих процесів художньої культури ХХІ століття. Для студентів вищих педагогічних закладів освіти, викладачів, учителів.

Сторінками музичної вітальні / упоряд. Галина Юріївна Гайнетдінова. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 144 с.

Пропоноване видання є узагальненням багаторічної роботи Музичної вітальні як однією із форм поза аудиторної роботи зі студентами мистецьких спеціальностей Бердянського державного педагогічного університету.

Книга наповнена цінними фотодокументами, сценаріями, програмами концертних виступів. Важливе місце займають короткі інформаційні відомості про безпосередніх учасників різноманітних мистецько-педагогічних заходів.