Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Навчання

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

Перший рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Хореографія). Фітнес»

Спеціальність 014 Середня освіта (Хореографія):

Цикл професійної підготовки

 • Мистецтво балетмейстера;
 • Теорія і методика класичного танцю;
 • Теорія і методика народно-сценічного танцю;
 • Теорія і методика історико-побутового та сучасного бального танцю;
 • Теорія і методика роботи з хореографічним колективом;
 • Сучасні фітнес технології. Дитячий фітнес.
 • Теорія і методика сучасного танцю та сучасного бального танцю.
 • Теорія і методика сучасного сценічного танцю.
 • Композиція і постановка танцю.
 • Шкільний курс хореографії. Фітнес в ЗЗСО.

Практики:

 • Навчальна в закладах позашкільної освіти (безвідривна);
 • Виробнича в ЗЗСО;
 • Виробнича в закладах освіти..

 

Освітньо-професійна програма «Хореографія»

Спеціальність 024 Хореографія:

Цикл професійної підготовки

 • Мистецтво балетмейстера;
 • Теорія і методика класичного танцю;
 • Теорія і методика народно-сценічного танцю;
 • Теорія і методика історико-побутового та сучасного бального танцю;
 • Теорія і методика сучасного сценічного танцю;
 • Теорія і методика роботи з хореографічним колективом;
 • Основи теорії музики та аналіз музичних творів;
 • Дихання в хореографії. Балетна гімнастика;
 • Зразки та критика балетмейстерських постановок;
 • Танцювальна терапія. Контактна та безконтактна імпровізація;
 • Теорія та історія мистецтв. Історія хореографічного мистецтва;
 • Народознавство та хореографічний фольклор України.

Практики:

 • Навчальна практика в ХК (безвідривна);
 • Виробнича практика в ХК;
 • Переддипломна (виконавська, балетмейстерська).

 

Освітньо-професійна програма «Хореографія. Фітнес»

Спеціальність 024 Хореографія:

Цикл професійної підготовки

 • Мистецтво балетмейстера;
 • Теорія і методика класичного танцю;
 • Теорія і методика народно-сценічного танцю;
 • Теорія і методика історико-побутового та сучасного бального танцю;
 • Теорія і методика сучасного танцю;
 • Теорія і методика роботи з хореографічним колективом.

Практики:

 • Навчальна практика в ДХК;
 • Виробнича практика в ДХК;
 • Виробнича практика в ХК.

 

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова)

Спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Цикл професійної підготовки

 • Теорія і методика музичної освіти;
 • Інтегрований курс “Мистецтво” з методикою навчання в школі;
 • Практикум вокально-хорової підготовки (постановка голосу, хорове диригування, хоровий клас);
 • Практикум інструментально-виконавської підготовки (основний музичний інструмент, додатковий музичний інструмент, оркестровий клас);
 • Теорія музики та сольфеджіо;
 • Гармонія;
 • Аналіз музичних творів;
 • Історія музики.
 • Хорознавство;
 • Практикум шкільного репертуару;
 • Теорія та методика роботи з дитячим хоровим колективом;

Практики:

 • Навчальна практика;
 • Виробнича практика в ЗЗСО.

 

Другий рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Хореографія)»

Спеціальність 014 Середня освіта (Хореографія):

Цикл професійної підготовки:

 • Теорія і методика неокласичного танцю;
 • Теорія і методика викладання класичного танцю;
 • Теорія і практика виконання народно-сценічного танцю;
 • Історія і теорія сучасного театрального танцю;
 • Режисура театру народно-сценічного танцю;
 • Режисура сучасного танцтеатру;
 • Методика викладання сучасного сценічного танцю у ЗВО з практикумом;
 • Методика викладання народно-сценічного танцю у ЗВО з практикумом;
 • Практикум роботи з хореографічним ансамблем сучасного танцю;
 • Практикум роботи з хореографічним ансамблем народного танцю;
 • Теорія і методика викладання дисциплін кваліфікації;
 • Мистецтво балетмейстера.

Практика:

 • Асистентська практика;
 • Переддипломна практика.

 

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (музичне мистецтво та художня культура)»

Спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво):

Цикл професійної підготовки:

 • Музична психологія;
 • Музична педагогіка;
 • Теорія і методика викладання музично-теоретичних дисциплін у педагогічних закладах освіти;
 • Виконавський практикум (основний музичний інструмент, хорове диригування, постановка голосу);
 • Історія світової художньої культури;
 • Теорія і методика викладання художньої культури;
 • Сучасне музичне мистецтво;
 • Комп’ютерні технології в музичному мистецтві
 • Історія інструментально-виконавського мистецтва;
 • Теорія і методика викладання музичного інструменту;
 • Історія хорового мистецтва;
 • Теорія і методика викладання хорового диригування;
 • Практикум за кваліфікацією;

Практики:

 • Виробнича практика (асистентська);
 • Виробнича практика в ЗЗСО.