Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Історія

Кафедру теорії і методики навчання мистецьких дисциплін створено у 2017 р. у результаті реорганізації кафедр музичного виховання та хореографії.

Науково-педагогічний склад кафедри налічує 11 кандидатів педагогічних наук, доцентів (О.В.Мартиненко, Т.І.Сердюк, В.В.Бурназова, І.В.Дубінець, О.Д.Бузова, В.В.Григор’єва, П.Б.Косенко, А.І.Омельченко, І.М. Пащенко, С.М.Сергієнко, О.В.Матвєєва); 4 старших викладача (Т.І.Фурманова, Ю.П.Тараненко, О.Ю.Ємельянова); 3 викладача (Р.В.Павленко, Р.В.Паленков, М.І.Лук’янчиков); 10 концертмейстерів (О.В.Хохлова, Д.В.Соколовський, О.М.Смолка, О.Ю.Ємельянова, Г.Ю.Гайнетдінова, Н.В.Горлакова, В.А.Бакум, М.І.Лук’янчиков, Ю.В.Махотіна, М.В.Сидоренко); 3 лаборанта: А.О.Юдіна, І.В.Ткаченко, І.О.Дем’янець).

Колектив кафедри очолює кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник культури України Мартиненко Олена Володимирівна.

Кафедра теорії і методики навчання мистецьких дисциплін є не тільки культурно-освітнім, а й науковим центром Північного Приазов’я, який  гарантує високу фахову підготовку вчителів музичного мистецтва та художньої культури, хореографії, викладачів ВНЗ різних рівнів акредитації за освітніми ступенями бакалавр, магістр.

Викладачі кафедри працюють над науковими темами: «Інноваційні технології професійної підготовки майбутнього вчителя хореографії в вищому педагогічному навчальному закладі», «Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах багаторівневої системи освіти», за результатами яких друкують наукової статті та тези, випускають навчально-методичні посібники, беруть участь у конференціях, проводять майстер-класи та семінари для вчителів музичного мистецтва, хореографів регіону.

Упродовж останніх п’яти років було видано підручники та навчально-методичні посібники: Дубінець І. В. Курсові та магістерські роботи для студентів спеціальності «Музичне мистецтво» (2015), «Педагогіка і методика музичного виховання (питання і відповіді) та практичні поради щодо підготовки студентів до державної атестації» (за ред. доц. Дубінець І.В.) (2017), Пащенко І.М., Ткачова Н.П. «Педагогічна практика з музичного мистецтва: зміст, структура» 2015), «Вийди, вийди, сонечко. Пісні для учнів початкової школи у супроводі фортепіано» (2016), Омельченко А.І., Григор’єва В.В. Хорове диригування (2015), Матвєєва О.В. Сучасне музичне мистецтво (2015),  Порівняльна музична педагогіка (2017), «Методика підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-сценічної діяльності» (2017), Косенко П. Б. Теорія і практика особистісно орієнтованого навчання майбутнього вчителя музики – гітариста: монографія (2016), Бурназова В. В. Історія світової художньої культури, методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів ІІ (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) (2017),  Григор’єва В.В. Переддипломна практика магістрів : методичні рекомендації (2017),  «Музична психологія (2018), Мартиненко О.В. «Теорія та методика роботи з хореографічним колективом для студентів спеціальності 8.02020201 Хореографія*» (2014), «Хореографічна робота з дошкільнятами: теорія та практика» (2014), «Наскрізна програма практики студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*, спеціальностей 7.02020201, 8.02020201 Хореографія*» (2014), «Теорія і методика роботи з хореографічним колективом» (2015), Сердюк Т.І. «Теорія і методика історико-побутового танцю» (2015),  Ємельянова О.Ю. «Музичне оформлення уроку класичного танцю» (2015), Павленко Р.В. «Теорія та методика народно-сценічного танцю» ч.1., ч.2 (2015, 2018), «Теорія і методика хореографії у питаннях і відповідях» (за ред. О.В. Мартиненко) (2018), Тараненко Ю.П. «Розвиток художньо-творчих здібностей молодших школярів у процесі хореографічної діяльності» (2018).

Викладачі кафедри є рецензентами навчально-методичних посібників, навчальних програм гуртків позашкільних навчальних закладів (Омельченко А.І., Дубінець І.В., Григор’єва В.В., Бурназова В.В., Мартиненко О.В., Матвєєва О.В., Сердюк Т.І.);  членами журі регіональних та університетських конкурсів (Мартиненко О.В., Павленко Р.В., Тараненко Ю.П., Сердюк Т.І., Григор’єва В.В., Косенко П.Б., Сергієнко С.М., Матвєєва О.В.); членами спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських дисертацій (Бердянський державний педагогічний університет, Херсонський державний університет), розробниками Державного стандарту вищої освіти зі спеціальності «Музичне мистецтво» (Дубінець І.В., Омельченко А.І., Мартиненко О.В., Сердюк Т.І.); авторами публікацій журналів «Мистецтво та освіта», «Рідна школа», «Початкова школа», активними учасниками міжнародних, всеукраїнських і міжвузівських науково-практичних конференцій, присвячених проблемам музичної та хореографічної освіти та професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва.

Своїм теоретичним і практичним досвідом викладачі кафедри діляться зі студентами, організовуючи пошукову роботу в проблемних групах, методичних гуртках, залучають студентів до активної науково-дослідної роботи. При кафедрі активно діють наступні студентські наукові гуртки, проблемні групи: «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в дитячих хореографічних колективах» (керівник – Мартиненко О.В.); «Лабораторія сучасної хореографії» (керівник – Тараненко Ю.П.); «Теоретичні та методичні засади розвитку духовності майбутніх учителів хореографії засобами хореографічного мистецтва» (керівник – Сердюк Т.І.); «Мистецькі грані» (технології інтегрованого викладання мистецьких дисциплін у загальноосвітній школі)» (керівник – Григор’єва В.В.); «Музикант-науковець» (керівники – Дубінець І.В., Омельченко А.І.); «Мистецьке коло» (керівники –  Бурназова В.В., Сергієнко С.М.); «Виховання художньої культури майбутнього вчителя музики засобами народної музики та фольклору» (керівник – Косенко П.Б.); «Хуртовина» (керівник – Пащенко І.М.).

Гордістю кафедри є вокальні й хореографічні колективи: народний ансамбль народного танцю «Калина» (керівник – викладач Павленко Р. В.), народний (зразковий) ансамбль естрадного танцю «МарЛен» (керівник – доцент Мартиненко О. В.), народний (зразковий) фольклорний ансамбль «Хуртовина» (керівник – доцент Пащенко І.М.), народний ансамбль інструментальної музики «Барвисті музики» (керівник – доцент Косенко П.Б.), народний оркестр народних інструментів (керівник – ст.викладач Смаковський Ю.В.).

Творчі колективи є неодноразовими лауреатами та дипломантами міжнародних, всеукраїнських конкурсів та фестивалів:

 • Міжнародний конкурс мистецтв «Ліптовська сніжинка» (Словаччина). Студентка Єгорова У. нагороджена дипломом І ступеня в номінації «Естрадний вокал» (2013).
 • Міжнародний конкурс мистецтв «Ліптовська сніжинка» (Словаччина). Студентка Веренько Г. нагороджена дипломом І ступеня в номінації «Інструментальне виконання» (2013).
 • Міжнародний конкурс мистецтв «Весняні ластівки» (Київ). Студентка Єгорова У. нагороджена дипломом І ступеня в номінації «Академічний вокал».
 • Міжнародний полікультурний фестиваль-конкурс «Золоті обереги вічності». Студентка Єгорова У. нагороджена дипломом І ступеня в номінації «Естрадний вокал».
 • Наукова студентська конференція; Таганрозький державний педагогічний інститут (І місце – студ. Ю. Лесик, тема доповіді: «Теоретические основы обучения музыки слабослышащих детей», науковий керівник – канд.пед.наук, доц. А.І.Омельченко).
 • ІV Міжнародний фестиваль-конкурс «Національне надбання» (Росія). Народний фольклорний ансамбль «Хуртовина» став лауреатом ІІ ступеня (2013, керівник І.М. Пащенко).
 • ІV Міжнародний фестиваль-конкурс «Салют талантів» (Одеса). Народний фольклорний ансамбль «Хуртовина» став лауреатом І ступеня (2013, керівник –   І.М. Пащенко).
 • Міжнародний фестиваль-конкурс «Золота скарбничка» (Запоріжжя). Народний фольклорний ансамбль «Хуртовина» став лауреатом І ступеня (2013, керівник І.М. Пащенко).
 • Міжнародний фестиваль грецької культури «Мега Йорти» (смт Старобєшево). Народний ансамбль інструментальної музики «Барвисті музики» ( керівник П.Б.Косенко).
 • Обласний молодіжний фестиваль естрадного мистецтва «Зорепад – 2014». Народний ансамбль інструментальної музики «Барвисті музики» нагороджений дипломом лауреата в жанрі «Інструментальна музика» (2014, керівник – П.Б.Косенко).
 • V Міжнародний фестиваль вокального естрадного мистецтва «Медовий край» Студентки Матвіїшина О., Отришко О. нагороджені дипломами лауреатів І ступеня (2014, керівник – І.М. Пащенко).
 • Міжнародний пісенний фестиваль «Доля» (під патронатом Благодійного Президентського фонду Л.Д. Кучми). Студентка напряму підготовки 6.020204 Музичне мистецтво* Отришко О. (2 к.) нагороджена дипломом  Лауреата IІ ступеня (2014, керівник – І.М. Пащенко).
 • Міжнародний полікультурний фестиваль-конкурс «Переяславський диво грай – 2015». Студентка Отришко О. нагороджена дипломом лауреата ІІ ступеня в номінації «Народний спів» (2015, керівник – І.М. Пащенко).
 • VІ Міжнародний фестиваль вокального естрадного мистецтва «Медовий край» Студентка Мазалова Л. (3 к.) нагороджена дипломом лауреата (2015, керівник – О.В. Матвєєва).
 • Х Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Зірки пекторалі». Студентка Щедріна О. (4 к.) нагороджена дипломом лауреата І ступеня; інструментальний ансамбль «Барвисті музики» – дипломом лауреата ІІ ступеня (2015, керівник – П.Б. Косенко).
 • Обласний конкурс для обдарованої молоді у галузі «Музичне мистецтво». Інструментальний ансамбль «Барвисті музики» нагороджений дипломом лауреата (2015, керівник – П.Б. Косенко).
 • Міжнародний фестиваль-конкурс «Зірки пекторалі-2016». Студентка Лубенець О. нагороджена дипломом лауреата І ступеня, Хелемендик А. – лауреат ІІ ступеня у номінації «Інструментальне виконавство» (керівник – С.М. Сергієнко).
 • XVI Відкритий Міжнародний фестиваль-конкурс народної творчості «Барвистий віночок» (м. Дніпро). Студентка Каширіна Ю. посіла І місце (керівник – С.М. Сергієнко).
 • XVI обласний творчості патріотичного спрямування «Спадщина – 2017» (м.Бердянськ), номінація «Українська народна пісня» («Барвисті музики – І місце);
 • XIV Загальноболгарський Молодіжний фестиваль «З Болгарією в серці» (Крупін Є.).
 • Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Зіркова хвиля-2016» (м.Львів ВГО «Європейська фестивальна концертна молодіжна ліга») – І, ІІІ місця в номінації «Вокальний жанр».
 • XVI обласний творчості патріотичного спрямування «Спадщина – 2017» (м. Бердянськ). Студентка Отришко О. нагороджена дипломом лауреата І ступеня; Макаренко А. – лауреат ІІ ступеня у номінації «Українська народна пісня», НФА «Хуртовина» (І місце) (2017, керівник – І.М. Пащенко).
 • ІХ Відкритий Міжнародний фестиваль-конкурс «Золотий Орфей». Студентка Отришко О. отримала Гран-Прі; Ілікчієва Д. нагороджена дипломом лауреата І ступеня у номінації «Джазовий вокал» (2017, керівник – І.М. Пащенко).
 • Конкурс молодих балетмейстерів DANCE GENERATION (м. Київ, 2018 р.). Студентки Олійник Людмила (3 к) – 2 місце; Фоменко Єлизавета (4к.) – 3 місце (керівник – Ю.П. Тараненко);
 • Міжнародний кокурс дитячої та юнацької творчості «Алегро Карпат» (м.Яремче, 2018 р.). Народний ансамбль естрадного танцю «МарЛен» – Гран-Прі (керівники – О.В. Мартиненко, Ю.П. Тараненко);
 • ХХ Відкритий Міжнародний фестиваль-конкурс народної творчості «Барвистий віночок» (м.Дніпро, 2018 р.). Студентка Сорокотяга Катерина – лауреат І ступеня в номінації «Інструментальний жанр» (керівник – С.М. Сергієнко);
 • ХХ Відкритий Міжнародний фестиваль-конкурс народної творчості «Барвистий віночок» (м.Дніпро, 2018 р.). Студентка Кисельова Ірина – лауреат ІІ ступеня в номінації «Вокал» (керівник – І.М. Пащенко);
 • Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв і творчості «Lviv-Golden Stars» (м.Київ, 2018 р.). Ансамбль естрадного танцю «Міріданс»- І місце (керівник – Т.І. Фурманова);
 • VIII Міжнародний фестиваль вокального екстрадного мистецтва «Медовий край» (2018 р.). Студентки Ілікчиєва Д., Макаренко А. – лауреати І ступеня (керівник – І.М. Пащенко).

Окрім концертних виступів у м. Бердянську та інших містах України, колективи були учасниками концертних програм у Туреччині (м. Бодрум), Польщі (м. Краків), Болгарії (м. Софія та м. Сілістра), Росії (м. Санкт-Петербург). У 2016 році колективи підтвердили почесне звання «Народний аматорський колектив профспілок України».

Викладачі кафедри керують провідними дитячими танцювальними колективами м. Бердянська. Понад двадцяти п’яти років керівником та балетмейстером народного ансамблю естрадного танцю «МарЛен» Центру дитячої та юнацької творчості працює Мартиненко О.В. Тринадцять  років займає посаду педагога-репетитора у цьому колективі Тараненко Ю. П. З 2016 року в ансамблі «МарЛен» заняття з народного танцю проводить викладач кафедри Павленко Р. В. У БК Райагропромстач керує танцювальним колективом «Міріданс» Фурманова Т. І., яка ще й займає посаду художнього керівника будинку культури. Під керівництвом Тетяни Ігорівни працюють випускники та студенти спеціальності «Хореографія». Ці колективи є не тільки творчою та науковою лабораторією для викладачів, керівників колективів, а й базою для проходження навчальних та виробничих практик студентів хореографів.

Щорічно кафедра теорії і методики навчання мистецьких дисциплін організовує Регіональні конкурси, які проводяться з метою виявлення творчо обдарованої молоді, залучення випускників шкіл, які мають базову хореографічну або музичну підготовку, здобувати вищу освіту в БДПУ: конкурс хореографічної майстерності «Танець – це життя», конкурс вокального та інструментального мистецтва «Азовський зорепад».