Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Наука

Сердюк Т.І. Художньо-естетична школа майбутніх учителів хореографії: формування досвіду : монографія / Тетяна Іванівна Сердюк. – Вид. 2-е, доп. – Донецьк:  ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 273 с.

У монографії викладено теоретичні та  методичніоснови підготовки майбутніх учителів хореографії. Концептуально обґрунтовано художньо-естетичне підґрунтя формування досвіду творчої особистості в умовах сучасного соціуму. Розкрито архітектоніку складових сутнісно-змістової структури художньо-естетичної основи особистості. Представлено специфіку професійної підготовки учителя хореографії, визначено передумови його самореалізації та становлення  в умовах освітнього простору.

Для учителів, науковців, викладачів педагогічних і мистецьких освітніх навчальних закладів різного типу, а також зацікавлених проблемами художньо-естетичного спрямування у хореографічній сфері.

Мартыненко Е.В. Педагогические условия формирования педагогических умений детей 5-6 летнего возраста в дошкольных учреждениях: [монография] / Елена Владимировна Мартыненко. – Германия: LambertAcademicPublishing, 2015. – 213 с.

У монографії розкриваються теоретичні та методичні аспекти формування педагогічних умінь дітей старшого дошкільного віку в умовах роботи дитячого садка.  Автором дається характеристика танцю як основи хореографічної діяльності, висвітлюються історико-педагогічні та сучасні підходи до організації дитячої танцювальної діяльності, передумови формування хореографічних умінь у дітей. В монографії визначено методики та критерії визначення готовності дошкільнят до хореографічної діяльності та розкрито методику формування танцювальних вмінь та навичок.

Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх вчителів хореографії на основі інтегративного підходу : колективна монографія / за заг. ред. О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 256 с.

У монографії висвітлюються традиційні та нові підходи до вирішення актуальних проблем підготовки майбутнього вчителя хореографії, виховання та розвитку особистості в сучасному освітньому просторі, що забезпечує збагачення інноваційного потенціалу вищої педагогічної освіти України.

Матеріал розрахований на науковців у галузі хореографічної педагогіки та мистецтва, викладачів та студентів вищої школи, працівників системи освіти та культури.

Contemporary issues of culture and art / Сучасні проблеми культури та мистецтва

Колективна монографія присвячена науковому аналізу теоретичних і практичних досліджень у галузі мистецтвознавства, дизайну, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, мистецької освіти, а також інтеграції культури й мистецтва у європейському просторі.