Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Голуб Олена Вікторівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Наукометрика

Google Scholar

Researcher iD

F-5167-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Олена Вікторівна Голуб народилася 23 лютого 1962 р. у с. Прибитки Гомельського району Гомельської області.

У 1983 р. закінчила з відзнакою факультет підготовки вчителів початкових класів Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання».

Працювала вчителем початкових класів у загальноосвітньому навчальному закладі № 87 м. Запоріжжя (1983–1986 рр.) та в обласній школі-інтернаті для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки м. Бердянська (1986–1992 рр.).

Працює у Бердянському державному педагогічному інституті ім. П. Д. Осипенко з 1992 р. Пройшла шлях від асистента до доцента кафедри педагогіки.

1997–2000 рр. – аспірант Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування самостійності учнів молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів для дітей-сиріт у позаурочній діяльності» зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Б. С. Кобзар).

Із 2003 р. по 2006 р. – заступник декана з навчальної роботи соціально-гуманітарного факультету, а із 2006 р. по 2008 р. – заступник декана з навчальної роботи Інституту початкової освіти та практичної психології.

Із 2008 р. по 2011 р. – завідувач кафедри педагогіки БДПУ.

Сфери наукових інтересів: особливості виховного процесу в закладах інтернатного типу; стратегії та тактики виховного процесу у сучасній початковій школі.

Авторка 78 наукових статей, монографії «Кафедри педагогіки і психології: історія та сучасність (1932–2012 рр.)», навчального посібника «Історія педагогіки».

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (2007), Знак «Відмінник освіти України» (2011), Знак «Василь Сухомлинський» (2016).

 

Основні наукові праці

Монографії

  1. Кафедри педагогіки і психології : історія та сучасність (1932‑2012 рр.) / Упор. О. В. Голуб. – Бердянськ : БДПУ, 2012. 354 с.
  2. Формування самостійності учнів молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності. Сучасні проблеми виховання учнів шкіл-інтернатів: теорія і практика : колект. монографія / за ред. О. В. Голуб. Донецьк : ЛАНДОН–ХХІ, 2013. С. 6–66, 345–359.
  3. Виховання самостійності учнів початкової школи: теорія і практика. Актуальні проблеми формування особистості в навчально-виховному процесі освітніх закладів : колект. монографія / за ред. О. І. Попової. Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. С. 115–146.

 

Навчальні посібники

  1. Історія педагогіки : навч.-метод. комплекс. Бердянськ : БДПУ, 2013. 248 с.

 

Фахові статті за останні 5 років

  1. Роль Я. П. Новицького у становленні земських шкіл Північного Приазов’я (друга половина ХІХ ст.). Педагогічні науки: зб. наук. пр. Бердянського державного педагогічного університету. Бердянськ : БДПУ, 2014. № 4. С. 36–42.
  2. Тактика допомоги – важлива умова виховання самостійності учнів початкової школи. Педагогічний дискурс: зб. наук. праць Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Хмельницький: ХГПА, 2015. Вип. 18. С. 70–74.
  3. Психолого-педагогічні засади виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку в позаурочний час. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. Вип. 52. С. 158–165.
  4. Особливості соціальної адаптації першокласників – дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – до умов інтернатного закладу. Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни: Міжнар. наук.-практ. вид. Варшава-Київ: ПАН-Гнозис, 2018. Т3. С. 153–168.

 

Е-mаіl: dove_ov@ukr.net