Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Малихін Андрій Олександрович

Associate Professor of the Department of Pedagogy

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки

Наукометрика

Google Scholar

Wc_FzLwAAAAJ

Researcher iD

F-2795-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Андрій Олександрович Малихін народився 23 серпня 1963 р. в м. Бердянську.

Після закінчення в 1980 році середньої загальноосвітньої школи працював модельником на заводі «Південгідромаш». У 1981 році вступив на факультет загальнотехнічних дисциплін Бердянського державного педагогічного інститути ім. П. Д. Осипенко, який закінчив у 1985 році. З 1985 по 1991рр. за призначенням працював учителем праці Давидівської середньої школи Якимівського району Запорізької області.

1991–1994 рр. – асистент катедри педагогіки і психології Бердянського державного педагогічного інституту  ім. П. Д. Осипенко, з 1992 по 1993 рік виконував обов’язки заступника декана новоствореного фізико-математичного факультету БДПІ. З 1994 р. по 1997 р. перебував у цільовій аспірантурі БДПІ зі спеціальності «Педагогіка». У 1997 році переведений на посаду старшого викладача катедри педагогіки і психології БДПІ. У 2000 році захистив кандидатську дисертацію «Виховання моральної свідомості учнів 5-7 класів на уроках трудового навчання» (науковий керівник – доцент О. О. Худяков) З вересня 2003р. у зв’язку з реорганізацією катедр переведений на посаду завідувача катедри соціальної педагогіки, а з серпня 2004 по грудень 2007 рр. – завідувач катедри педагогіки БДПУ.

З 1.12.2007 по 1.12.2010 року навчався в докторантурі НПУ  ім. М.П. Драгоманова. Тема докторської дисертації «Методична підготовка майбутнього вчителя технологій»( науковий консультант – доктор пед. наук, професор В.К. Сидоренко).

З грудня 2010 року по березень 2011 рр. – доцент катедри професійної педагогіки та методики трудового навчання. У березні 2011 року призначений директором Інституту фізико-математичної і технологічної освіти, з 2013 по вересень 2016 року – декан факультету фізико-математичної і технологічної освіти, з вересня 2016 року доцент катедри педагогіки.

Сфери наукових інтересів: питання теорії та методики професійної підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій.

Автор 121 наукової праці: це 1 монографія,4 навчальних посібники, 48 статей, 2 брошури, 66 тез доповідей на Всеукраїнських та Міжнародних конференціях.

Нагороди: Почесна Грамота Міністерства освіти УССР (1988); Почесна грамота Запорізької обласної державної адміністрації (2005); Почесна Грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012); Грамота Національної академії педагогічних наук України (2013); Почесна грамота Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України (2013); Нагрудний знак «Відмінник освіти» (2015); Почесна грамота Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України (2016); Медаль «За вагомий внесок у розвиток міста Бердянська» (2016); Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» (2018).

 

Основні наукові праці

Монографії

 1. Малихін А. О. Теоретичні основи компетентнісного підходу до методичної підготовки майбутнього вчителя технологій. Формування професійної компетенції майбутнього вчителя технологій: колект. моногр. / за заг. ред. Малихіна А. О. Бердянськ: БДПУ, 2012. С. 38–65.

 

Посібники

 1. Малихін А.О., Кірєєва І. В. Вступ до фаху. Курс лекцій: навчальний посібник. Бердянськ: БДПУ, 2013. 163 с.
 2. Малихін А. О. Педагогіка в поняттях, схемах, таблицях, коментарях: навчальний посібник. Бердянськ: БДПУ, 2015. 178 с.
 3. Малихін А. Методика виховної роботи в поняттях, схемах, таблицях, коментарях. Бердянськ: БДПУ, 2016. 186 с.
 4. Малихін А. Історія педагогіки в схемах, таблицях, ілюстраціях. Харків: ПромАрт, 2019. 344с.

 

Фахові статті за останні 5 років

 1. Малихін А. О. Теоретичні аспекти використання структурно-логічних схем для організації пізнавальної діяльності студентів в умовах сучасного ВНЗ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи.Вип. 47. / за заг. ред. проф. В. Д. Сиротюка. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова. 2014. С. 177–183.
 2. Малихін А. О. Сутність та принципи праксеологічного підходу в методичній підготовці майбутнього вчителя технологій. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2014. №3. С. 68–73.
 3. Малихін А. О. Теоретичні аспекти проблеми змісту методичних знань та вмінь майбутнього вчителя технологій. Вісник донбаського державного педагогічного університету. Серія: Технологічна та професійна освіта:зб. наук. пр. Вип. 3. Слов’янськ: ДДПУ. 2014. С. 78–86.
 4. Малихін А. О. Стан методичної підготовки вчителів технологій (трудового навчання) у вищих педагогічних навчальних закладах України. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: зб. наук. прВип 3. Бердянськ, БДПУ. 2014. С. 89–98.
 5. Малихін А. О. Використання положень морфології у визначенні змісту методичної підготовки майбутніх вчителів технологій. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія№5. Педагогічні науки: реалії та перспективи.Випуск 52: зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. В. Д. Сиротюка. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова. 2015. С. 158–163.
 6. Малихін А. О. Теоретичні основи використання дистанційного навчання у методичній підготовці майбутніх вчителів технологій. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.Умань: ФОП Жовтий О.О., В.1. 2015. С. 211–219.
 7. Малихін А. О. Применение положений системного подхода к методической подготовке учителя технологий (трудового обучения). L’Association1901 “SEPIKE”. 2015. № 11. Р. 56–60.
 8. Malykhin A. Essence and features action-competence approach to methodical preparation of future teachers technology. L’Association 1901 “SEPIKE”. № 12. Р. 38–41.
 9. Malykhin A. O. Psychological-pedagogical conditions of providing effectiveness of the process of methodical training of future teachers of labour education and technologies. L’Association 1901 “SEPIKE”. 2017. №16. P.23–28.
 10. Малихін А. О. Система навчально-методичних завдань як засіб формування методичної компетентності майбутнього вчителя трудового навчання та технологій. Issue #14, May. 2017. P. 83–86.