Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Щербакова Надія Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки

Наукометрика

Google Scholar

ovv33lgAAAAJ

Researcher iD

F-2600-201

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Надія Миколаївна Щербакова народилася 1 липня 1977 р. у с. Темирівка Гуляйпільського району Запорізької області.

У 1999 р. закінчила філологічний факультет Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Українська мова і література», отримала кваліфікацію «учитель української мови і літератури». З 1999 р. працювала вчителем української мови і літератури в Першотравенській СШ № 1 Дніпропетровської обл. та в Азовському регіональному ліцеї м. Бердянськ.

З 2006 по 2009 рр. навчалася в аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету. У 2012 році захистила дисертацію на тему «Формування пізнавальної самостійності учнів 7-9 класів у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – «Теорія навчання» у Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Є. М. Павлютенков).

З 2009 р. працює у Бердянському державному педагогічному університеті. Із вересня 2012 р. – старший викладач кафедри педагогіки БДПУ. З 2015 р. – доцент кафедри педагогіки БДПУ.

Сфери наукових інтересів: проблеми професійної підготовки вчителя, впровадження інноваційних педагогічних технологій, сучасних методів та організаційних форм навчання.

Авторка 50 наукових статей.

Нагороди: Почесна грамота департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2013); Грамотами Бердянського державного педагогічного університету за сумлінне виконання своїх професійних обов’язків (2013, 2015).

 

Основні наукові праці:

Монографії

 1. Щербакова Н. М. Формування пізнавальної самостійності підлітків: теорія та практика: монографія. Бердянськ, 2014. 224 с.
 2. Щербакова Н. М. Підготовка вчителя до виховання культури поведінки молодших школярів. Актуальні проблеми формування особистості в навчально-виховному процесі освітніх закладів: кол. монографія / за ред. Попової О. І. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2016. С. 230–265.

 

Посібники

 1. Щербакова Н. М. Формування пізнавальної самостійності школярів: навч.-метод. посіб. Харків: Основа, 2013. 96 с.
 2. Щербакова Н. М. Основи етикету та методика навчання школярів етикетним нормам: навч.-метод. комплекс. Бердянськ: Ткачук О. В., 2015. 182 с.

 

Фахові статті за останні 5 років

 1. Щербакова Н. М. Виховання толерантності школярів у педагогічній спадщині В. Сухомлинського. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр. / за ред. О. Я. Савченко, О. В. Сухомлинської. Вип. 1.47 (114). Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського. 2014. С. 222–326.
 2. Щербакова Н. М. Professional Training Teachers To Nurture The Culture Of Pupils’. Behavior International Journal of Social and Educational Innovation (I JSEIro). Volume 3. Issue 5. 2016. C. 93–99.
 3. Щербакова Н. М. Готовність учителя до формування культури поведінки учнів. Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. Київ: Гнозис. 2014. С. 248–256.
 4. Щербакова Н. М. Метод проектів у структурі підготовки майбутнього вчителя. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Вип. № 3. Черкаси, Черкаський нац. університет ім. Б. Хмельницького. 2017. С. 138–143.
 5. Щербакова Н. М. Проектна технологія як фактор удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя. Молодь і ринок. 2017. № 1.
 6. Щербакова Н. М. Профессиональная подготовка педагога в условиях обучения в магистратуре. ХІІІ International scientific conference “The modern science, business and education”. Julu, 03–04. Varna Universiti of Menegement, Bulgaria. 2017. С. 267–273. С. 82–86.
 7. Щербакова Н. М. Future Teachers Training in the Field of Instructional Dialogue Organization. Наука і освіта. 2017. № 12. С. 165–170. (Web of Sciencе).
 8. Щербакова Н. М. Організація самостійної роботи студентів магістратури. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 1. Бердянськ. БДПУ. 2018. С. 260–267.

 

Е-mаіl: nadiya030219@ukr.net