Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Попова Ольга Іванівна

доцент кафедри

кандидат педагогічних наук,

Наукометрика

Google Scholar

ZFd9HicAAAAJ

Researcher iD

F-2155-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Ольга Іванівна Попова народилася 9 липня 1964 року в селі Ромодан Лубенського району Полтавської області. У 1985 році закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка за спеціальністю «Українська мова і література». Працювала вчителем української мови і літератури середньої школи № 3 м. Бердянська, з 1991 року – викладач Бердянського державного педагогічного інституту (пізніше університету). У 1999 році закінчила аспірантуру при БДПІ.

У 2001 році захистила дисертацію «Формування стилістичної вправності мовлення майбутніх учителів початкових класів» (спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання української мови) в спеціалізованій вченій раді Інституту педагогіки АПН України; науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Т. Ф. Потоцька.

З 2013 року працює доцентом кафедри педагогіки, заступником декана з наукової роботи факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв; виконує обов’язки вченого секретаря БДПУ.

Сфери наукових інтересів: формування професійного мовлення майбутніх учителів початкової школи; підготовка студентів до вироблення мовно-мовленнєвих умінь молодших школярів.

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти України (1996); Почесна грамота Запорізької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України (2003); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України Міністерства освіти і науки України (2005); Знак «Відмінник освіти України» (2009); Почесна грамота ЦК профспілки працівників освіти і науки України (2010); Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» (2014); Почесна грамота Запорізької обласної ради (2016).

 

Основні наукові праці

Монографії

 1. Попова О. І. Теоретичні засади формування професійного мовлення майбутніх учителів початкової школи. Дидактико-методична підготовка майбутніх фахівців початкової освіти: компетентнісний підхід[колективна монографія]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О В., 2015. – 456 с. / С. 133–182.
 2. Попова О. І. Формування професійного мовлення майбутніх учителів початкової школи в процесі фахової підготовки. Актуальні проблеми формування особистості в навчально-виховному процесі освітніх закладів: кол. монографія / за ред. Попової О. І. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2016. С. 277–333.

 

Навчальні посібники

 1. Попова О. І. Методика навчання у ВНЗ освітньої галузі «Мови і літератури»: навч.-метод. комплекс. Бердянськ, 2015. 271 с.
 2. Попова О. І. Українська діалектологія : навч. посібн. Бердянськ, 2015. 244 с.
 3. Професійне мовлення майбутніх учителів початкової школи : навчально-методичний комплекс / упор. Ольга Попова. Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. 190 с.
 4. Попова О. І. Методика навчання у ВНЗ освітньої галузі початкової школи «Мови і літератури» / О. І. Попова // Засоби діагностики навчальних досягнень студентів спеціальності 8.01010201 Початкова освіта / за ред. д.пед.н., проф. Л. В. Коваль, д.пед.н., проф. А. М. Крамаренко, ст. викл. Т. В. Ніконенко. – Бердянськ, Видавець Ткачук О. В., 2016. С. 71–86.

 

Фахові статті за останні 5 років

 1. Попова О. І. Формування стилістичних умінь майбутніх учителів початкової школи під час вивчення синтаксису сучасної української літературної мови. Початкова школа.2014. № 9 (543). С. 55–57.
 2. Попова О. І. Формування культури педагогічного спілкування магістрів початкової освіти в процесі фахової підготовки. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. праць. Вип. 2. Бердянськ : БДПУ, 2016. С. 177–181.
 3. Попова О. І. Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування комунікативної компетентності учнів Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип.2. Бердянськ : БДПУ, 2017. С. 290–299.
 4. Popova, O., Koval, L., Horetska, O., Serdiuk, N., Burnazova, V. (2018). Theoretical and Practical Aspects of Psychological and Pedagogical Support for Children and Adolescents Temporarily Displaced from the Territories of Permanent Residence. Journal of History Culture and Art Research, 7(2), 177-183. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1481
 5. Попова О. І., Попова Л. П. Формування в здобувачів початкової освіти орфографічної компетентності на уроках української мови Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Вип. 3. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – С. 95–105.
 6. Попова О. І., Коваль Л. В., Нестеренко М. М. Дидактико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до моделювання сучасного уроку в початковій школі. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Вип. 3. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – С. 85–95.
 7. Koval L., Popova O., Nikonenko Т. Рractice-oriented direction of professional preparation of masters of primary education in the context of european integration processes. Vol 8, No 2 (2019): Journal of History Culture and Art Research 8(2). (Web of Science).
 8. Попова О.І., Попова Л.П. Роль пейзажу у формуванні літературознавчої компетентності молодших школярів. Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (2526 квітня 2019 року) : збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2019. С.190–192.

 

Е-mаіl: poi2009bam@ukr.net