Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кафедра психології

Верхній ряд (зліва на право): к.психол.н., доцент Черезова І.О., к.психол.н., доцент Кашкарьова Л.Р., завідувач навчальної психолого-консультативної лабораторії Богдан М.С., ст. лаборант навчальної психолого-консультативної лабораторії Ляхор Т.В., к.психол.н., доцент Фролова О.В., к.психол.н., доцент Карапетрова О.В., к.психол.н., ст. викладач Сердюк Н.І., ст. викладач Колпакчи О.С., к.психол.н., ст. викладач Кідалова М.М.

Нижній ряд: к.психол.н.,доцент Чумак В.В., к.психол.н., доцент Дорошенко М.І., к.психол.н.,доцент, завідувач кафедри Горецька О.В., к.психол.н., доцент Малихіна Т.П., к.психол.н., доцент Жук Н.В.
Кафедра психології є одним з підрозділів Факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету.

 

 

Своїми витоками вона сягає у 1932 рік, коли був заснований педагогічний інститут і створена кафедра педагогіки і психології.

З 1981р. по 2004 р. кафедрою керував член-кореспондент АПН України, іноземний член Російської Академії освіти, доктор психологічних наук, професор Василь Купріянович Демиденко – відомий український психолог і педагог, автор більше 200 наукових праць.

У вересні 2001 року на базі кафедри педагогіки і психології було створено дві самостійні структурні одиниці: кафедра психології та кафедра педагогіки.

З 2011 року кафедру психології очолює кандидат психологічних наук, доцент Горецька Олена Віталіївна.

На кафедрі працює 11 викладачів, з них 10 кандидатів психологічних наук: доценти О.В. Горецька,Т.П. Малихіна, Н.В. Жук, І.О. Черезова, М.І. Дорошенко, В.В. Чумак, О.В. Карапетрова, О.В. Фролова,  ст. викладачі М.М. Кідалова, Н.І. Сердюк; ст. викладач О.С. Колпакчи.

Кафедра постійно дбає про роботу всіх її членів над підвищенням наукового рівня та педагогічної майстерності. Форми цієї роботи найрізноманітніші: наукові дослідження; широка участь у роботі міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських та внутрівузівських науково-практичних конференцій; робота кафедральних науково-методичних семінарів; вивчення досвіду роботи викладачів інших ВНЗ, взаємовідвідування занять; проходження стажування тощо. Систематично розробляються перспективні плани підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри, а також викладачі кафедри систематично проходять незалежне професійне навчання (навчальні програми, семінари, тренінги, майстер-класи, фестивалі, участь у проектах).

20–22 жовтня 2015 року кафедра психології брала участь у сьомому Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті – 2015» в номінації «Психологічна допомога постраждалим в АТО та їх сім’ям» та була нагороджена дипломом лауреата конкурсу І ступеня.

Для покращення якості знань студентів та викладачів кафедра психології щорічно запрошує до спільної праці викладачів інших ВНЗ України, котрі проводять для всіх бажаючих методичні семінари, майстер-класи й тренінги, на яких не лише опрацьовують особистісні проблеми учасників, а й знайомлять їх з новим діагностичним матеріалом, напрямами роботи практичного психолога, шляхами подолання проблем сучасного суспільства тощо.

Кафедра психології активно співпрацює з Рівненським державним гуманітарним університетом, Маріупольським державним університетом, Криворізьким факультетом Запорізького національного університету МОН України та Мінським інноваційним університетом.

Кафедра психології є активним учасником Фестивалю науки, який щорічно проходить у БДПУ в квітні-травні. Під керівництвом викладачів кафедри готуються наукові доповіді з актуальних проблем психології, студенти презентують свої розробки та захищають кваліфікаційні роботи, проводяться відкриті заняття, майстер-класи, випуски стіннівок з психологічної тематики. Доброю традицією стало проведення інтелектуальної психологічної гри «Що? Де? Коли?», в якій беруть участь студенти різних курсів та учні старших класів ЗОШ м. Бердянська.

Традиційно кожного року в рамках Тижня психології кафедра психології організовує науково-методичні семінари, майстер-класи, тренінги, на яких викладачі кафедри діляться досвідом, новітніми шляхами вирішення психологічних проблем, новими методами діагностичної та корекційної роботи тощо. Прикладом такої традиції став Регіональний фестиваль практичної психології та арт-терапії «Психологічний калейдоскоп», на якому тренерами виступають не тільки викладачі кафедри, а й студенти старших курсів.

Також для студентів спеціальності 053 Психологія щорічно організовуються інтерактивні заходи: посвята в психологи, психологічні квести, експрес-діагностики тощо.

Вже другий рік поспіль, викладачі кафедри психології разом зі студентами беруть участь у Всеукраїнському фестивалі практичної психології та арт-терапії «АРТ-ДИВОСВІТ», де виступають як тренерами, так й учасниками.

У 2012 році була відкрита навчальна психолого-консультативна лабораторія, основними завданнями якої є:

 • організація та здійснення психолого-педагогічних досліджень навчально-виховного процесу, суб’єктів освітнього простору;
 • сприяння повноцінному розвитку особистості на кожному віковому етапі, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
 • психолого-педагогічне супроводження педагогічної діяльності;
 • забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;
 • профілактика та корекція відхилень інтелектуального і психофізичного розвитку студентів;
  створення умов для формування досвіду наукової та науково-практичної діяльності обдарованих студентів.

Види діяльності лабораторії:

 • навчання – забезпечення умов для проведення практичних занять за курсами та спецкурсами навчального процесу напряму «Психологія», застосування набутих знань на практиці в процесі вивчення базових психологічних дисциплін та написанні курсових, кваліфікаційних та магістерських робіт;
 • діагностування – психологічне обстеження як окремих студентів, так і колективів; моніторинг змісту й умов індивідуального розвитку студентів, визначення причин, ускладнень їх розвитку та навчання;
 • корегування – здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку та поведінці, схильності до залежностей і правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;
 • реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги студентам, які перебувають у кризових ситуаціях (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;
 • профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктних ситуацій у навчально-виховному процесі.

 

Щорічно навчальна психолого-консультативна лабораторія проводить тренінг командостворення, який побудований на основі мотузкового курсу. Це активний тренінг, спрямований на покращення навичок взаємодії команди, командоутворення, згуртування команди та підвищення командного духу начальна психолого-консультативна.

Також традицією стало проведення психологічних кінолекторіїв для студентів університету. На таких зустрічах учасники переглядають фільми з певної психологічної проблематики, зміст яких є суттєво значимим у їх житті; обговорюють актуальні питання, що висвітлені у стрічці; розвивають критичне мислення, комунікативні та професійні навички, поширюють власний кругозір та збагачують його новими знаннями.

Поштова адреса: 71100 м. Бердянськ,
вул. Горького, 19.
Аудиторія 5Б 316.
Електор. пошта: psuxolog2014bdpu@gmail.com, fppom.psychology@bdpu.org.ua
Facebook: https://www.facebook.com/psyhohlogyBDPU/