Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Богдан Марина Сергіївна

Завідувач навчальної психолого-консультативної лабораторії кафедри психології

Наукометрика
ORCID iD
Google Scholar
Researcher iD
Scopus iD
ResearchGate iD

Біографія

Богдан Марина Сергіївна (15.06.1992, смт Чернігівка Запорізької області).

Із 2009 р. по 2014 р. навчалася в Інституті психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету, який закінчила з відзнакою, отримавши спеціальності «Практична психологія» та «Початкова освіта».

Із 2014 р. працювала в Бердянському державному педагогічному університеті на посаді старшого лаборанта кафедри психології. Із вересня 2018 р. працює на посаді завідувача навчальної психолого-консультативної лабораторії кафедри психології.

Пройшла незалежне професійне навчання за напрямами:

 • «Тренінг самопізнання та самовдосконалення» (2012 р.),
 • «Основи арт-терапії в роботі психолога з дітьми та дорослими» (2012 р.),
 • «Подолання страхів, тривог та фобій методами арт-терапії» (2013 р.),
 • «Корекція психосоматичних проявів засобами арт-терапії» (2014 р.),
 • «Організація діяльності з надання допомоги військовим та ВПО» (2015 р.),
 • «Ізотерапія та психоаналіз, елементи інтерпретації, діагностики, консультування» (2015 р.),
 • «Правила та норми впровадження ізотерапії в роботі з клієнтом» (2015 р.),
 • «Символізм та метафоричність піскових картин. Робота з архетипами. Піскові пейзажі – етапи роботи з пісковими світами.
 • Символічне та енергоінформаційне поле» (2015 р.),
 • «Sand-play (гра з піском) – історія методу та особливості використання у терапевтичній психологічній практиці. Основні напрямки використання» (2015 р.),
 • «Техніки фототерапії. Робота з власними фотодокументами клієнтами. Фотоколаж та фотоасамбляж» (2015 р.),
 • «Теоретичні основи сучасної фототерапії. Терапевтична фотографія, фото-арт-терапія, фототерапія» (2015 р.),
 • «Психологія жіночого емоційного благополуччя» (2015 р.),
  сертифікація ведучого психологічної гри «Спіраль Самопізнання» (2015 р.),
 • «Психотерапевтичний простір. Діагностика особистісних проблем клієнта. Робота з конфліктами. Етапи сеансу піскової терапії. Психотерапевтичні стратегії психологічного консультування дорослих методами піскової психотерапії» (2016 р.),
 • «Попередження посттравматичного стресового розладу (ПТСР) в Україні» (2016 р.),
 • «Вступ до арт-терапії» (2016 р.),
 • «Гудзики в роботі психолога» (2016 р.),
 • «Робота з сімейною картою» (2017 р.)
 • «Використання метафоричних асоціативних карт в психологічному консультуванні та терапії. Базові техніки та вправи» (2018 р.).
 • “Школа толерантності з питань СОГІ” (2018 р.)
 •  “Онлайн-марафон з метафоричних карт” (2018)

Сфера наукових інтересів: суб’єктивне благополуччя особистості, залежність сучасної молоді від соціальних мереж, психологічні особливості нанесення тілесних модифікацій.

Нагороди: грамоти Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв та Бердянського державного педагогічного університету (2011, 2012, 2013, 2015, 2016 рр.).

Публікації:

2011

 1. Роль прабатьків у формуванні особистості дитини / М.С.Богдан // Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. – Том 2. Гуманітарні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – С. 254-255.
 2. Вплив ролі прабатьків на специфіку родинних взаємин / М.С. Богдан // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (10-11 травня 2011 року). – Том 2. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011. – С. 192-193.
 3. Вплив стереотипів на особливості сприймання людини / М.С. Богдан // Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. – Том 2. Гуманітарні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – С. 255-257.

2012

 1. Вплив акцентуації характеру підлітків на переживання стресових ситуацій / М.С. Богдан // Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. – Том 2. Гуманітарні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 285-287.
 2. Вплив комп’ютерної та Інтернет-залежності на психологічне здоров’я підлітка / М.С.  Богдан // Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління: матеріали Міжвузівських психолого-педагогічних Демиденківських читань (м. Бердянськ, 23-24 квітня 2012 р.). – Бердянськ: БДПУ, 2012 – С. 97-99.
 3. Влияние компьютерной и Интернет-зависимости на психологическое здоровье младшего школьника / М.С. Богдан // Сборник трудов пятьдесят пятой научной студенческой конференции Таганрогского государственного педагогического института имени А.П. Чехова. – Гуманитарные науки. – Таганрог: Изд-во Таганрогского государственного педагогического института имени А. П. Чехова, 2012. – С. 86-88.
 4. Почуття агресії та провини у людей, які доглядають психічно хворих родичів / М.С. Богдан // Педагогіка та психологія: досягнення та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 1 грудня 2012 року). – Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2012. – С. 87-88.

2013

 1. Зміни в «Я-концепції» підлітка у процесі формування почуття дорослості як специфічного вікового новоутворення / М.С. Богдан // Актуальні проблеми психологічної теорії і практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (5 квітня 2013 р.) – Донецьк, 2013. – С. 37-41.
 2. Формування почуття дорослості як специфічного новоутворення самосвідомості підлітка / М.С. Богдан // Вісник Інституту розвитку дитини (додаток): Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Дитинство. Освіта. Соціум» (21 лютого 2013 р.) – Випуск 4 – К.: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2013. – С. 46-50.
 3. Формування почуття дорослості як специфічного новоутворення підліткового віку / М.С. Богдан // Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року. – Том 2. Гуманітарні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С. 369-370.
 4. Семья как фактор возникновения психосоматических заболеваний у детей / М.С. Богдан // Сборник трудов пятьдесят шестой научной студенческой конференции Таганрогского государственного педагогического института имени А.П. Чехова. – Гуманитарные науки. – Таганрог : Изд-во Таганрогского государственного педагогического института имени А.П. Чехова, 2013. – Електронний збірник.
 5. Особенности отношений в системе «учитель – ученик» в младшем школьном возрасте / М.С. Богдан // Психология – наука будущего. Материалы V международной конференции молодых ученых / Отв. ред.А.Л. Журавлев, Е.А. Сергиенко, Н.Е. Харламенкова, К.Б. Зуев. – М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2013. – С. 69-70.
 6. Специфіка переживань та почуттів психосоматичних хворих / М.С. Богдан // Специфіка переживань та почуттів психосоматичних хворих / Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання педагогіки та психології : наукові дискусії» (8–9 листопада 2013 р.). – м. Львів, 2013 – С. 6–9.
 7. Специфіка становлення «Я-образу» в Я-концепції підлітка / М.С. Богдан // Міжнародна науково-практична конференція «Нові завдання та напрями педагогіки та психології у ХХІ столітті» (16 листопада 2013 р.). – м. Київ. – С. 103–107.

2014

 1. Психологічні особливості спілкування залежних від соціальних мереж / М.С. Богдан // Психологія і соціологія : проблеми практичного застосування / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 14-15 березня 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветина», 2014. – С. 25-29.
 2. Типология Интернет-пользователей, склонных к зависимости от социальных сетей / М.С. Богдан // Сборник трудов пятьдесят седьмой научной студенческой конференции Таганрогского государственного педагогического института имени А.П. Чехова. – Гуманитарные науки. – Таганрог: Изд-во Таганрогского государственного педагогического института имени А. П. Чехова, 2014. – Електронний збірник.
 3. Психологічні особливості переживання дитиною втрати близької людини / М.С. Богдан // Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті : збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції : (18-19 квітня 2014 р., м. Одеса). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2014. – С. 5-9.
 4. Проблема самотності в підлітковому віці / М.С. Богдан // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. [«Чинники розвитку психологічних та педагогічних наук у ХХІ солітті»], (Одеса, 21-22 листоп. 2014 р.). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2014. – С. 7–9.
 5. Механізми психологічного захисту як причина виникнення залежності від соціальних мереж / М.С. Богдан // Педагогічні та психологічні науки: аналіз сучасності та прогноз майбутнього : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. : (м. Харків, 12-13 грудня 2014 року). – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2014. – С. 71–74.

2015

 1. Проблема самотності залежних від соціальних мереж / М.С. Богдан // Сучасні напрями розвитку педагогічних та психологічних наук : зб. наук. роб. міжнар. наук.-практ. Конф. (м. Бердянськ, Україна, 30-31 березня 2015 року). – Бердянськ : ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2015. – С. 5–8.

2016

 1. Вплив залежності від соціальних мереж на психологічне здоров’я особистості / М.С. Богдан // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки : Збірник наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 13–14 лютого 2016 року). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2016. – С. 6–10.
 2. Особливості використання настільних психологічних ігор у консультативній роботі / М.С. Богдан // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки : Збірник наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 13–14 лютого 2016 року). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2016. – С. 86–90.
 3. Психологические особенности формирования детской обиды на мать / М.С. Богдан // Conference Proceedings of the 5th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 14-17, 2016, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. – pp. 153–155.
 4. Влияние обидчивости человека на эффективность взаимодействия в обществе / М.С. Богдан // Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXV международной научно-практической конференции, г. Минск, 12 мая 2016 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2016. – С. 159–160.
 5. Неудовлетворенность качеством жизни как фактор формирования зависимости от социальных сетей / М.С. Богдан // Conference Proceedings of the International Scientific Internet-Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World (December 8, 2016, Opole – Berdyansk – Slavyansk), 2016. – 442–446 р.

2017

 1. Татуювання як прояв порушення цілісності Я-образу / М.С. Богдан // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч.1. – С. 191–193.
 2. Суб’єктивне благополуччя міської студентської молоді / М.С. Богдан // Збірник матеріалів XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми екологічної психології: життєдіяльність особистості в умовах сучасного міста». – Київ-Маріуполь, 2017. – С. 16–19.
 3. Вже не дитина – ще не доросла, або Визначаємо почуття дорослості підлітків / М.С. Богдан // Заступник директора школи. – №04 (квітень). – 2017. – С. 54–62.
 4. Документація працівників психологічної служби школи: комар носа не підточить / М.С. Богдан // Заступник директора школи. – №06 (червень). – 2017. – С. 54–65.
 5. Психологічна готовність майбутніх вчителів початкової школи до здійснення професійної діяльності / М.С. Богдан // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. – Бердянськ, 2017. – 153-156.
 6. Психологічні особливості нанесення тілесних модифікацій при переживанні складних життєвих ситуацій / М.С.Богдан // Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців, 17 листопада 2017 р. : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – С. 27–30.
 7. Вплив соціальних мереж на формування ціннісного ставлення до себе / М.С.Богдан // Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (8 грудня 2017 р.) / за заг. ред. д. філос. н., проф. Р. Олексенка. – Мелітополь: Видавництво МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2017. – С. 41-43.
 8. Проблема самоствердження особистості в просторі соціальних мереж / М.С.Богдан // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки : Збірник наукових робіт ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 29-30 листопада 2017 року). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2017. – С. 7-11.

2018

 1. Богдан М.М. Вплив соціальних мереж на навчальну успішність підлітків / М.С.Богдан // Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2018 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Ч. 1.– С. 108-109.
 2. Bogdan M.S. The psychological mechanisms of forming the independence from social network / M.S.Bogdan // Proceedings of XVIІI International scientific conference «Theory and practice». Morrisville. – Lulu Press., 2018. – Р. 91-92.
 3. Богдан М.С. Вплив суб’єктивного благополуччя особистості на виникнення залежності від соціальних мереж / М.С.Богдан // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки : Збірник наукових робіт ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 7-8 липня 2018 року). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2018. – С. 5-9.
 4. Богдан М,С. Формування у майбутніх вчителів початкової школи безумовного цінного ставлення до дитини / М.С. Богдан // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. – Бердянськ, 2018.
 5. Богдан М.С. Психологічне насильство в сім’ї як фактор формування віктимної поведінки особистості / М.С. Богдан // Актуальні проблеми сучасної психології : перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців, 15 листопада 2018 р. : Матеріали Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2018. – С. 22–25.