Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Чумак Віктор Вікторович

доцент кафедри психології

кандидат психологічних наук

Почесна грамота Запорізької облдержадміністрації (2009 р.)
Наукометрика

Google Scholar

VzPi0LM5Io4u5w

Researcher iD

F-9682-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

ЧУМАК Віктор Вікторович (30.07.1981, м. Бердянськ Запорізької області) – кандидат психологічних наук (2009 р.), доцент (2012 р.).

Доцент кафедри психології Бердянського державного педагогічного університету.

У 2003 р. закінчив з відзнакою індустріально-економічний факультет Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання». У 2004 р. закінчив з відзнакою магістратуру Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача технічних дисциплін. У 2004 р. працював вчителем у загальноосвітній школи №15 м. Бердянська. У цьому ж році вступив до аспірантури БДПУ, спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Із 2005 р. працює на кафедрі психології Бердянського державного педагогічного університету.

У 2009 році успішно захистив кандидатську дисертацію «Розвиток технічного мислення підлітків засобами нових інформаційних технологій навчання» (науковий керівник – доктор психологічних наук, професор М.Л. Смульсон). У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри психології.

Сфера наукових інтересів: проблеми емоційного вигорання особистості.

Нагороди: почесна грамота Запорізької облдержадміністрації (2009 р.).

Публікації

Монографії та навчальні посібники

 1. Чумак В.В. Розвиток технічного мислення підлітків засобами нових інформаційних технологій навчання : монографія / Віктор Вікторович Чумак. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 207 с.
 2. Чумак В.В. Розвиток технічного мислення підлітків засобами інформаційних технологій навчання / В.В. Чумак // Розвиток особистості в сучасному освітньому просторі : колективна монографія / за заг. ред. О.В.Горецької. – Донецьк : ЛАНДОН – ХХІ, 2013. – С. 56–65.
 3. Чумак В.В. Вікова психологія : навч. посіб. / В.В. Чумак. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 196 с.
 4. Чумак В. Психологія праці : навчальний посібник / Віктор Чумак. – Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2017. – 159 с.
 5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.030103 Практична психологія / За заг. ред.. О.В. Горецької. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – С.60-71, 155-168.
 6. Чумак В. Психологія праці : навчальний посібник / Віктор Чумак. – Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2017. – 159 с.

2005

 1. Проблеми застосування нових інформаційних технологій у навчанні : матеріали П’ятої Міжнар. наук.-практ. конф. [«Гуманізація вищої освіти : філософські виміри»], (Бердянськ, 14-16 черв. 2005 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2005. – С. 57–58.

2006

 1. Проблема розвитку технічного мислення учнів засобами нових інформаційних технологій навчання / В. В. Чумак // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка. – К. : Міленіум, 2006. – С. 266–280.
 2. Психологічні умови формування технічного мислення учнів засобами нових інформаційних технологій навчання / В. В. Чумак // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Психологічні науки). – Бердянськ, 2006. – № 4. – С. 57–68.
 3. Розвиток технічного мислення учнів засобами нових інформаційних технологій навчання : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі»], (Луганськ, 14-16 листопада 2006 р.). – Луганськ, 2006. – Т. 2. – С. 180–185.

2007

 1. Розв’язування технічних задач підлітками із використанням схематичних зображень на комп’ютері / В. В. Чумак // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Серія № 12: Психологічні науки : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – С. 134–142.
 2. Розв’язування підлітками задач на проекціювання з використанням комп’ютера / В. В. Чумак // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка. – К. : Міленіум, 2007. – С. 116–125.
 3. Використання демонстраційного програмного забезпечення в процесі викладання у ВНЗ / В. В. Чумак // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 12: Психологічні науки : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – С. 141–147.
 4. Оперування просторовими образами в процесі розв’язування підлітками технічних задач / В. В. Чумак // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Психологічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2007. – № 4. – С. 110–119.
 5. Розв’язування задач з креслення підлітками на комп’ютері : матеріали наук.-практ. конф. [Нові технології навчання : психологічні проблеми], (Київ,15–16 травня 2007 р.) / За ред. С. Д. Максименка, М. Л. Смульсон. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – С. 43–44.
 6. Оперування просторовими образами в процесі графічної діяльності підлітків на комп’ютері : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі»], (Луганськ, 14-16 листоп. 2007 р.). – Луганськ, 2007. – С. 260–265.

2009

 1. Розв’язування креслярських задач (по темі «Перерізи та розрізи») підлітками на комп’ютері / В. В. Чумак // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка. – К. : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 308–317.
 2. Розв’язування креслярських задач (по темі «Перерізи та розрізи») підлітками на комп’ютері : матеріали міждисципл. наук.-практ. конф. [«Технології інтелектуальної діяльності»] : (Київ,10-11 лют. 2009 р.). – К. – Режим доступу до журн. : http :// www. psy-science. com.ua.
 3. Розвиток технічного мислення підлітків у процесі графічної діяльності на комп’ютері : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Психолого-педагогічні Демиденківські читання. Навчання, виховання та розвиток»], (Бердянськ, 13-14 березня 2009 р.). – Бердянськ : БДПУ. – С. 66-67.
 4. Розвиток технічного мислення підлітків засобами нових інформаційних технологій навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / В.В. Чумак. – К., 2009. – 19 с.

2010

 1. Розв’язування психологічних задач з дисципліни «Вікова психологія» студентів ВНЗ на комп’ютері. Збірник наукових праць НПУ Драгоманова. – Київ, 2010. – С.186–210.
 2. Психологічний підхід до проблеми застосування НІТН при викладанні навчальних дисциплін у ВНЗ. Збірник наукових праць Криворізького державного педагогічного університету. – Кривий Ріг: КРДПУ, 2010. – С. 140–147.
 3. Психологічний підхід до проблеми застосування НІТН при розв’язуванні психологічних задач студентами ВНЗ. Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання : матеріали Всеукр. конф. [„Навчання, виховання та розвиток”], (Бердянськ, 12 березня 2010 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2010. – С. 51-52.
 4. Розв’язування психологічних задач з дисципліни «Вікова психологія» студентів ВНЗ на комп’ютері. Міжнародна науково-практична конф. [Успішність особистості: потенціал та обмеження], (Київ, 18 березня 2010 р.) – Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010.– С. 259–261.

2011

 1. Проблема самоорганізації учбової діяльності студентів при впровадженні дистанційних технологій у навчальний процес ВНЗ / В.В. Чумак // Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання «Навчання, виховання та розвиток» (Бердянськ, 11-12 березня 2011 р.) : матеріали Всеукраїнської наук.-практ, конф. – Бердянськ, 2011. – С. 178–179.
 2. Проблема самоорганізації учбової діяльності студентів при впровадженні дистанційних технологій у навчальний процес ВНЗ / В.В. Чумак // Електронний збірник Інституту психології ім. Г.С.Костюка. – м. Київ, 2011.

2012

 1. Психологічні особливості впровадження дистанційних технологій у навчальний процес ВНЗ. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського / В.В. Чумак // Психологічні та педагогічні науки : зб. наук. праць. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2012. – № 3-4. – С. 199–208.
 2. Формування у студентів мотивів учіння при впровадженні дистанційних технологій у навчальний процес ВНЗ / В.В. Чумак // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 17. – Кам’янець Подільський : Аксіома, 2012. – С. 278–287.
 3. Збереження психологічного здоров’я студентів при впровадженні дистанційних технологій у навчальний процес ВНЗ/ В.В. Чумак // Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління : матеріали Міжвузівських психолого-педагогічних Демиденківських читань (м. Бердянськ, 23-24 квітня 2012 року). – Бердянськ : БДПУ, 2012. –165-167
 4. Проблема особистого спілкування викладача зі студентами при впровадженні дистанційних технологій у навчальний процес ВНЗ / В.В. Чумак // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. – К. : Д.П. інформаційно-аналітичне агентство, 2012. – Том XI. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 20. – С. 214–220.
 5. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес розв’язування студентами ВНЗ психологічних задач / В.В. Чумак // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – Том 8. Психологічна теорія і технологія навчання. – Випуск 8. – С. 161–171.

2013

 1. Впровадження сучасних здоров’язбережувальних (інформаційних) технологій у навчальний процес ВНЗ / В.В. Чумак // Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління (Бердянськ, 23–24 квітня 2013 р.) : тези доповідей Всеукраїнських психолого-педагогічних Демиденківських читань. – Бердянськ, 2013.
 2. Формування у студентів мотивів учіння при впровадженні дистанційних технологій у навчальний процес ВНЗ / В.В. Чумак // Педагогічні та психологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 12–13 квітня 2013 року). – Львів : ГО „Львівська педагогічна спільнота, 2013. – С. 97–99.
 3. Проблема особистого спілкування викладача зі студентами при впровадженні дистанційних технологій у навчальний процес ВНЗ / В. В. Чумак // Мультинаукові дослідження як тренд розвитку сучасної науки. – Частина ІІІ (Психологічні науки, Педагогічні науки, Філософські науки, Соціологічні науки): Міжнародна конференція, м. Київ, 13 квітня 2013 р. – К. : Центр наукових публікацій, 2013. – С. 18–20.
 4. Організація самостійної роботи студентів ВНЗ у віртуальному освітньому просторі / В.В. Чумак // Віртуальний освітній простір : психологічні проблеми (Київ, 20 травня 2013 р.) : тези доповідей II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Режим доступу: http://www.newlearning.org.ua .
 5. Організація самостійної роботи студентів ВНЗ у віртуальному освітньому просторі / В.В. Чумак // (стаття подана до друку в електронний збірник Інституту психології ім. Г.С. Костюка, лабораторія нових інформаційних технологій навчання).

2014

 1. Чумак В.В. Проблема забезпечення психологічної комфортності спілкування в освітньому середовищі / В.В. Чумак // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні»], (Львів, 25–26 квіт. 2014 року). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014. – С. 23–25.
 2. Чумак В.В. Спосіб подання інформації як чинник психологічної комфортності дистанційного навчання / В.В. Чумак, Т.П. Ніценко // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. [«Сучасний вимір педагогічних та психологічних наук»], (Львів, 30–31 трав. 2014 року). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014. – С. 23–24.

2015

 1. Розвиток дивергентного мислення студентської молоді у курсі вивчення психологічних дисциплін / В.В. Чумак // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6–7 лютого 2015 року). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2015. – С.112–114.
 2. Управління учбовою діяльністю студентів ВНЗ у дистанційному середовищі / В.В. Чумак // Актуальні проблеми теоретичної та консультативної психології (Київ, 15–16 травня 2015 р.) : матеріали II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Режим доступу: http://psy-school.co.ua/
 3. Управління учбовою діяльністю студентів ВНЗ у дистанційному середовищі / В.В. Чумак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – № 2 (47). – С. 145–152.

2016

 1. Чумак В.В. Психологічні особливості емоційного вигорання в зрілому юнацькому віці / В.В. Чумак // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» : зб. наук. праць. – Херсон : Херсонський державний університет, 2016. – Т. …, вип. 5.
 2. Чумак В.В. Психологічні особливості креативності в зрілому юнацькому віці / В.В. Чумак, О.С. Чаплик // Развитие науки в XXI веке: Сборник научных статей участников X международной научно-практической конференции (г. Харьков, 15 февраля 2016 года). – Харьков : Научно-информационный центр «Знание», 2016. – Часть 3. – С. 160–164.
 3. Чумак В.В. Теоретичні підходи до проблеми розвитку креативності в зрілому юнацькому віці засобами нових інформаційних технологій навчання / В.В. Чумак // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» : зб. наук. праць. – Херсон : Херсонський державний університет, 2016. – Т. 2, вип. 3. – С. 105–109.
 4. Чумак В.В. Влияние гендерных стереотипов на развитие личности школьника / В.В. Чумак, Т.В. Юрченко // Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24–25 червня 2016 року). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – С. 17–21.

2017

 1. Чумак В.В. Проблема емоційного вигорання серед майбутніх вчителів початкової школи / В.В. Чумак, Т. В. Афанасьєва // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. – Бердянськ, 2017. – С. 186 – 190.

2018

 1. Чумак В. Психологія праці : навчальний посібник / Віктор Чумак. – – Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2017. – 159 с.
 2. Чумак В.В. Особливості прояву синдрому емоційного вигорання в майбутніх учителів нової української школи / В.В. Чумак // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з межнародною участю. – Бердянськ, 2018. – С. 153–156.
 3. Чумак В.В. Інтуїція як психологічний феномен / В.В. Чумак // Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27–28 квітня 2018 року). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018. – С. 14–15.

2019

 1. Чумак В.В. Психологічні аспекти безробіття в контексті життєвого шляху особистості. Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив особистості : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнародною участю, м. Бердянськ, 25 квітня 2019 р. Бердянськ: БДПУ,  2019. С. 360-363