Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Дорошенко Марина Ібрагимівна

доцент кафедри психології

кандидат психологічних наук

Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2009)
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2016)
Наукометрика

Google Scholar

rYHEFQAAAAJ

Researcher iD

G-2935-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Marina_Doroshenko

Біографія

Дорошенко Марина Ібрагимівна (15.10.1962, м. Моніно Московської області) – кандидат психологічних наук (2001 р.), доцент (2006 р.).

Доцент кафедри психології Бердянського державного педагогічного університету.

У 1988 році закінчила Бердянський державний педагогічний інститут ім. П.Д. Осипенко за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання». Із 1988 р. по 1992 р. працювала вчителем початкових класів в ЗОШ № 3, 7 м. Бердянська. Із 1992 р. працює у Бердянському державному педагогічному інституті ім. П.Д. Осипенко. Із 1998 р. по 2001 р. – аспірант Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко за спеціальністю 19.00.07.– педагогічна та вікова психологія.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічні особливості розуміння слова першокласниками в структурі усного мовлення» (науковий керівник – академік АПН України, доктор психологічних наук, професор С.Д. Максименко). У 2006 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри психології.

Сфера наукових інтересів: позитивне мислення особистості.

Нагороди: почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2009 р.), почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2016 р.).

Публікації

Монографії та навчальні посібники

 1. Психологические особенности понимания слова первоклассниками в структуре устной речи : монографія / М.И. Дорошенко // Донецк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 197 с.
 2. Термінологічний словник. Загальна психологія, вікова психологія, педагогічна психологія, методика викладання психології / М.І. Дорошенко. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – 185 с.
 3. Термінологічний словник. Вікова психологія / М.І. Дорошенко. – Бердянськ : БДПУ, 2013.
 4. Дорошенко М.І. Формування розуміння слова першокласниками у структурі усного мовлення / М.І. Дорошенко // Розвиток особистості в сучасному освітньому просторі : колективна монографія / за заг. ред. О.В. Горецької. – Донецьк : ЛАНДОН – ХХІ, 2013. – С. 17–25.
 5. Дорошенко М. Термінологічний словник. «Загальна психологія, «вікова психологія», «педагогічна психологія», «методика викладання психології», «психологія особистості» [2-е вид., перероб. і доп.] / М. Дорошенко. – Бердянськ: БДПУ, 2016. – 183 с.
 6. Дорошенко М. Термінологічний словник. «Загальна психологія, «вікова психологія», «педагогічна психологія», «методика викладання психології», «психологія особистості» [2-е вид., перероб. і доп.] / М. Дорошенко. – Бердянськ: БДПУ, 2016. – 183 с.
 7. Дорошенко М.І. Вікова психологія : Курс лекцій для студентів спеціальності «Практична психологія». – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 352 с.
 8. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.030103 Практична психологія / За заг. ред.. О.В. Горецької. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – С. 47-59, 281-294.
 9. Дорошенко М.І. Педагогічна психологія: навчальний посібник [для студентів спеціальностей «Початкова освіта», «Практична психологія»] / М.І. Дорошенко. – Бердянськ: БДПУ, 2018 – 230 с.

2000

 1. Розвиток мовленнєвої функції першокласників як найважливіша умова успішного навчання в школі / М. І. Дорошенко // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка / За ред. С. Д. Максименка. – К., 2000. – Т.2. – Ч. 2. – 175–177.
 2. Психосемантика – новий перспективний напрямок в психології / М. І. Дорошенко // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К. : Інститут психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2000. – Т. 2. – Ч. 2. – С. 19–22.
 3. Мовлення як умова формування психічних новоутворень у дітей / М. І. Дорошенко // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К. : Інституту психології ім. Г.С. Костюка. – К., 2000. – Т. 2. – Ч. 4. – С. 172–174.
 4. Особливості мовно-мисленнєвої діяльності першокласників / М. І. Дорошенко // Психологія : зб. наук. праць НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2000. – С. 252–260.
 5. Понимание как психологическая проблема исследования / М. І. Дорошенко // Вісник Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХДПУ, 2000. – С. 44–48.
 6. Розвиток пізнавальних психічних процесів у молодших школярів в мовленнєвій діяльності / М. І. Дорошенко // Зб. наук. праць Харківського університету ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2000. – № 13. – С. 50–55.

2001

 1. Психологічні особливості розуміння слова в структурі усного мовлення першокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / М. І. Дорошенко. – К., 2001. – 21 с.

2002

 1. Розробка та апробація системи лексико-семантичних завдань, сконструйованих за принципом змістових узагальнень / М. І. Дорошенко // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ : БДПУ, 2002. – С. 18–27.
 2. Психолого-педагогічні особливості організації процесу засвоєння зазначення слова молодшими школярами / М.І. Дорошенко // Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. – К. : Міленіум, 2002.– № 2. – С. 96–100.
 3. Про психологічні дослідження феномену розуміння / М. І. Дорошенко // Зб. наук. праць Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. – Вип. 9. – Харків, 2002. – С. 79–83.
 4. Шляхи підвищення якостей навчання першокласників у світлі вимог сучасної школи / М. І. Дорошенко// Зб. наук. праць НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Вип. 16. – К. : КНПУ, 2002. – С. 135–139.
 5. Психологические особенности понимания слова первоклассниками в структуре устной речи (по результатам экспериментальных исследований) / М. И. Дорошенко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Серія: Психологія. – Харків : ХНУ, 2002. – № 55. – Ч. 1. – С. 68–71.

2003

 1. Психологічні особливості мислення молодших школярів / М.І. Дорошенко // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ : БДПУ, 2003. № 4. – С. 35–39.

2004

 1. Основні показники психічного розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Психолого-педагогічні Демиденківські читання. Навчання, виховання та розвиток»], (Бердянськ, 10 берез. 2004 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2004. – С. 7–10.
 2. Побудова навчальної діяльності молодшого школяра / М. І. Дорошенко // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ : БДПУ, 2004. – № 3. – С.11–16.

2006

 1. Вивчення операцій мислення у молодших школярів / М. І. Дорошенко // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ : БДПУ, 2006. – № 3. – С. 15–17.

2009

 1. Навчання молодших школярів класифікації як засіб розвитку їх логічного мислення / М.І. Дорошенко // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Психолого-педагогічні Демиденківські читання. Навчання, виховання та розвиток»], (Бердянськ, 12–13 берез. 2009 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2009. – С. 22–23.

2010

 1. Формування особистості дитини в молодшому шкільному віці / М.І. Дорошенко // Всеукраїнські психолого-педагогічні Деміденківські читання: матеріали Всеукр. конф. [“Навчання, виховання та розвиток”], (Бердянськ, 12 березня 2010 року) – Бердянськ : 2010. – С.15–16.

2011

 1. Проблема розуміння в психології Всеукраїнські психолого-педагогічні / М.І. Дорошенко // Демиденківські читання «Навчання, виховання та розвиток» (Бердянськ, 11-12 березня 2011 р.) : матеріали Всеукраїнської наук.-практ, конф. – Бердянськ, 2011. – С. 178–179.

2012

 1. Збереження психічного здоров’я молодших школярів / М.І. Дорошенко // Міжвузівські психолого-педагогічні Демиденківські читання «Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління» (Бердянськ, 23–24 квітня 2012 р.) : матеріали наук.-практ. конф. – Бердянськ, 2012. – С.32-35

2013

 1. Навчальна діяльність молодшого школяра / М.І. Дорошенко // Сборник научних докладов [«Перспективы развития научных исследований в 21 веке»]. – Щецин, 2013. – С. 78–80.
 2. Розуміння психічного здоров’я / М.І. Дорошенко // Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління : матеріали Всеукраїнських психолого-педагогічних Демиденківських читань (м. Бердянськ, 23-24 квітня 2013 р). – Бердянськ : БДПУ, 2013 – С. 118–120.

2014

 1. Дорошенко М.І. Основні показники психічного розвитку особистості / М.І. Дорошенко // Сб. науч. докл. [«Перспективы развития научных исследований в 21 веке»], (27 фев. 2014 г.). – Щецин, 2014. – С. 38-42.

2015

 1. Психічне здоров’я як психолого-педагогічна проблема / М.І. Дорошенко // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. / гол. Ред.. С.г. Кушнірюк. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 30–32.
 2. Вдосконалення професійної підготовки вчителів початкової школи на сучасному етапі / М.І. Дорошенко // Матеріали VI Всеукраїнської Інтернет-конференції (28 жовтня 2015 року, м. Умань). – Умань, 2015. – С. 61–64.

2016

 1. Дорошенко М.І. Особливості прояву типів темпераменту в молодшому шкільному віці / М.І. Дорошенко // Сборник научних докладов. Перспективы развития научных исследований в ХХІ веке. – Щецин, 2016. – С. 41–43.

2017

 1. Дорошенко М.І. Особливості мислення молодших школярів / М.І. Дорошенко // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки : Збірник наукових робіт ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 29-30 листопада 2017 року). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2017. – С. 62-67. (0,2 др. арк.)
 2. Дорошенко М.І. Психологічні дослідження феномену розуміння / М.І. Дорошенко // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку», Бердянськ: БДПУ, 2017. С. 202-204. (0,1 др. арк.)

2018

 1. Дорошенко М.І. Розвиток та формування вольових якостей учнів молодших класів /М.І. Дорошенко // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку», Бердянськ: БДПУ, 2018. – С. 147-150.
 2. Дорошенко М.І. Основні вимоги, риси, функції сучасного вчителя початкової школи / М.І. Дорошенко // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн – конференції – Бердянск, 2018.–58-62

2019

 1. Дорошенко М.І. Формування й динаміка розвитку моральної свідомості молодших школярів. Актуальні проблеми психології:збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Харків : КЦ ФОП, 2019. Том. ІV. Психологія розвитку дошкільника. Випуск 15. С. 35-50
 2. Дорошенко М.І. Виховання як процес формування особистості. Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив особистості : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Бердянськ, Україна, 25 квітня 2019 року) За заг. ред. О.В. Горецької. Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 51-56