Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Горецька Олена Віталіївна

завідувач кафедри психології

кандидат психологічних наук, доцент

Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2008)
Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012)
Подяка міського голови Бердянська О.А. Бакая (2014)
Нагрудний знак Відмінник освіти (2016)
Наукометрика
ORCID iD
Google Scholar
Researcher iD
Scopus iD
ResearchGate iD

Біографія

Горецька Олена Віталіївна (22.01.1973, с. Датта Совгаванського району Хабаровського краю) – кандидат психологічних наук (2010 р.), доцент (2012 р.).

Із 1990 р. по 1994 р. навчалася на факультеті дошкільного виховання Бердянського державного педагогічного інституту імені П. Д. Осипенко, який закінчила з відзнакою, отримавши спеціальність «Педагогіка та психологія дошкільна». У 1999 р. Здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Психологія».

Із 1994 р. працює в Бердянському державному педагогічному інституті імені П. Д. Осипенко (нині – університет). У 2009 році захистила кандидатську дисертацію «Психологічні умови оптимізації спілкування батьків з дітьми дошкільного віку» (науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент С. О. Ладивір). Із 2011 року працює на посаді завідувача кафедри психології. У 2012 році присвоєне вчене звання доцента.

Пройшла незалежне професійне навчання за напрямами:«Ізотерапія та психоаналіз, елементи інтерпретації, діагностики, консультування» (2015 р.), «Теоретичні основи сучасної фототерапії. Терапевтична фотографія, фото-арт-терапія, фототерапія» (2015 р.), «Правила та норми впровадження ізотерапії в роботі з клієнтом» (2015 р.), «Техніки фототерапії. Робота з власними фотодокументами клієнта. Фотоколаж та фотоасамбляж» (2015 р.), «Організація діяльності з надання допомоги військовим та ВПО» (2015 р.), «Лікувальна арт-терапія» (2017 р.), «Використання метафоричних асоціативних карт в психологічному консультуванні та терапії. Базові техніки та вправи» (2018 р.).

Сфери наукових інтересів: психологія людей похилого віку та психологія сім’ї.

Нагороди: Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2008), Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012), нагрудний знак Відмінник освіти (2016).

Публікації

Монографії та навчальні посібники

 1. Психологічні умови оптимізації батьків з дітьми дошкільного віку : монографія / Олена Горецька. – Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2011. – 168 с.
 2. Горецька О. В. Оптимізація спілкування батьків з дітьми дошкільного віку / О. В. Горецька // Розвиток особистості в сучасному освітньому просторі : колективна монографія / за заг. ред. О. В. Горецької. – Донецьк: ЛАНДОН – ХХІ, 2013. – С. 95–114.
 3. Психологія сім’ї: навчальний посібник для студентів спеціальності «Практична психологія», «Початкова освіта» / Олена Горецька, Наталя Сердюк. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 216 с.
 4. Психологія у питаннях і відповідях : навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.03010301 Практична психологія, 7.01010201 Початкова освіта / О.В. Горецька, Л.Р. Кашкарьова, Т.П. Малихіна, І.О. Черезова. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 252 с.
 5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.030103 Практична психологія / За заг. ред.. О.В. Горецької. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – 416 с.
 6. Геронтопсихологія : навчальний посібник для студентів спеціальності 053 Психологія / Олена Горецька. – Х. : Видавництво Іванченка  І. С., 2017. – 210 с.

1996

 1. Проблема навчання і розвитку дитини у наукових працях Л.С. Виготського  / О.В. Дорошенко // Матеріали наук.-практ. конф. [«Питання вікової та педагогічної психології у науковому доробку Л.С .Виготського»] , (Бердянськ, 13-14 берез. 1996 р.). – Бердянськ : БДПІ, 1996. – С. 8–10.

1999

 1. Питання психологічної підготовки вихователів в педагогічній спадщині К.Д. Ушинського / О.В. Дорошенко // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПІ, 1999. – № 2. – С. 115–119.

2000

 1. Актуальні аспекти особистісної підготовки майбутніх психологів / О.В. Дорошенко // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПІ, 2000. – № 2. – С. 156–163.

2005

 1. Аналіз дитячо-батьківських стосунків як психолого-педагогічна проблема / О.В. Горецька // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2005. – С. 128–139.
 2. Проблема особистісно орієнтованого спілкування у працях вітчизняних психологів / О.В. Горецька // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2005. – С. 101–113.

2006

 1. Підходи до типологізації спілкування в сім’ях з дітьми дошкільного віку / О.В. Горецька // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2006. – С. 69–77.
 2. Стосунки між батьками й дітьми, їх виховний потенціал / О.В. Горецька // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Психологічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2006. – № 3. – С. 5–12.

2007

 1. Реалізація особистісно орієнтованого підходу в спілкуванні батьків з дітьми / О.В. Горецька // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Психологічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2007. – № 4. – С. 60–67.

2008

 1. Впровадження особистісно орієнтованого підходу у спілкування з дитиною-дошкільником / О.В. Горецька // Актуальні проблеми психології. – Психологія розвитку дошкільника : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка / За заг. ред. С.Д. Максименка та С.О. Ладивір. – К., 2008. – Т. IV. – С. 27–39.
 2. Упровадження особистісно орієнтованого підходу в родинні стосунки як умова розвитку цілісної особистості дитини / О.В. Горецька // Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична та медична психологія : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка / За ред. С.Д. Максименка, М.В. Папучі. – К., 2008. – С. 184–188.

2009

 1. Психологічні особливості ставлення батьків до дитини дошкільного віку / О.В. Горецька // Актуальні проблеми практичної психології : зб. наук. праць. – Херсон, 2009. – С. 277–287.
 2. Особливості спілкування батьків з дітьми дошкільного віку  / О.В. Горецька // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Психолого-педагогічні Демиденківські читання. Навчання, виховання та розвиток»], (Бердянськ, 12-13 берез. 2009 р.). – Бердянськ : 2009. – С. 19–21.
 3. Психологічні умови оптимізації спілкування батьків з дітьми дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / О.В. Горецька. – К., 2009. – 20 с.

2010

 1. Оптимізація спілкування батьків з дітьми дошкільного віку / О.В. Горецька // Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання : матеріали Всеукр. конф. [„Навчання, виховання та розвиток”], (Бердянськ, 12 березня 2010 р.). – Бердянськ: БДПУ, 2010. – С. 13-14.
 2. Оптимізація спілкування батьків з дітьми дошкільного віку / О.В. Горецька // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2010. – № 3. С. 80–87.
 3. Психологічні умови оптимізації спілкування батьків з дітьми дошкільного віку / О.В. Горецька // Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія – Харьків : ХНПУ, 2010. – Вип. 37. – С. 70–81.

2011

 1. Терпиме ставлення до дитини як умова гармонізації родинних взаємин / О.В. Горецька // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир : Рута, 2011. – Т. IV. – Вип. 7. – С. 89–101.
 2. Вплив батьківського ставлення на психологічне здоров’я дошкільника / О.В. Горецька // Проблемі загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка. – К., 2011. – Т. XIII. – Ч. 3. – С. 93–102.
 3. Феномен батьківства і роль батька у вихованні та розвитку дитини / О.В. Горецька // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова.– Серія № 12. (Психологічні науки) : Збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – № 35(59). – С. 90–97.
 4. Психологічні проблеми у батьківсько-дитячих взаєминах і шляхи їх подолання / О.В. Горецька // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Т.1. – Вип. 94. (Серія : Психологічні науки). – Чернігів : ЧНПУ, 2011. – С. 116–120.
 5. Ґендерні особливості спілкування батьків з дітьми дошкільного віку / О.В. Горецька // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Розвиток науки психології та педагогіки у сучасних умовах»] (м. Одеса, 28-29 жовтня 2011 року) – С. 98-99.
 6. Вплив родини на стан психологічного здоров’я дитини / О.В. Горецька // Матеріали Всеукраїнських психолого-педагогічних Демиденківських читань [«Навчання, виховання та розвиток»] (м. Бердянськ, 11-12 березня 2011 року). – Бердянськ, 2011. – С. 43–45.

2012

 1. Способи попередження та подолання стресів у родині / О.В. Горецька / Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління : матеріали Міжвузівських психолого-педагогічних Демиденківських читань (м. Бердянськ, 23-24 квітня 2012 року). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С.9–12.
 2. Психологічні умови формування терпимого ставлення батьків до дітей / О.В. Горецька / Сучасна педагогіка та психологія: вимоги сьогодення. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (06 жовтня 2012 року, м. Київ). – Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2012. – С.86–89.
 3. Проблема адаптації людини до старіння / О.В. Горецька / Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (10-12 жовтня 2012 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – С.13–14.
 4. Специфіка цінностей сучасної української родини /О.В. Горецька/ Розвиток науки психології та педагогіки у сучасних умовах. Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції, (м. Львів, 4 серпня 2012 року). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2012. – С. 55–58.
 5. Взаємодія родини та дитячих навчальних закладів як умова оптимізації спілкування дорослих з дитиною / О.В. Горецька/ Сім’я як чинник формування особистості дошкільника, учня, студента : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару, (Умань, 21 лютого 2012 р.) : / [ред. кол. : Ткачук Л.В. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – С. 20–22.

2013

 1. Родина як фактор виникнення нервової анорексії в підлітків / О.В. Горецька / Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління : матеріали Всеукраїнських психолого-педагогічних Демиденківських читань (м. Бердянськ, 23-24 квітня 2013 р). – Бердянськ : БДПУ, 2013 – С. 137–139.
 2. Психологічні особливості ставлення батьків до дітей з особливими потребами / О.В. Горецька / Освіта регіону (Політологія. Психологія. Комунікації). – Київ, Університет «Україна». – № 2 (32), 2013 – С. 289–295.
 3. Проблема негативного ставлення до людей похилого віку / О.В. Горецька // Педагогічні та психологічні науки: аналіз сучасності та прогноз майбутнього – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (4-6 листопада 2013 року, м. Одеса). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2013. – С. 8–11.

2014

 1. Особливості переживання втрати близької людини в похилому віці / О. В. Горецька // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. [«Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук»], (Київ, 08 лютого 2014 року,). – У 2-х ч. – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2014. – Ч. ІІ. – С. 107–109.
 2. Порівняльний аналіз психологічних особливостей ідентичності підлітків 13-14 років на етапі перебігу кризи / О. В. Горецька, О. А. Краєва // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. праць (серія «Психологічні науки») / за наук. ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – Вип. №2.12(103). – С. 57–63.
 3. Дослідження компонентів особистісної, соціальної та фізичної ідентичності підлітків на етапі перебігу кризи / О. В. Горецька, О. А. Краєва // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць. – Луганськ, 2014. – №1 (33). – С. 388–397.
 4. Умови та шляхи оптимізації спілкування батьків із дітьми дошкільного віку / О. В. Горецька // Обдарована дитина. – № 6 (146), 2014. – С. 42–52 (початок).

35.Умови та шляхи оптимізації спілкування батьків із дітьми дошкільного віку / О. В. Горецька // Обдарована дитина. – № 7 (147), 2014. – С. 52–56 (закінчення).

 1. Роль прабатьків у вихованні та розвитку онуків / О. В. Горецька // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. [«Історія та сучасний стан педагогічних та психологічних наук»], (Київ, 07 листопада 2014 року). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2014. – С. 56–60.

2015

 1. Особливості емоційної сфери людини похилого віку / О.В. Горецька. Сучасні напрями розвитку педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 30-31 березня 2015 року). – Бердянськ : ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2015. – С. 12-15.

2016

 1. Горецкая Е.В. Роль семьи в жизни пожилого человека: психологический аспект / Е.В. Горецкая // Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXV международной научно-практической конференции, г. Минск, 12 мая 2016 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2016. – С. 147–149.
 2. Горецкая О.В. Психологічні особливості життєвих перспектив людей похилого віку / О.В. Горецкая // Zbornik prispevkov z medzinarodna vedecko-praktická konferencіa Realіta a perspektivy vyvoja spoločnosti: socіalne, psyhologіcke a polіtikt aspekty /28-29 oktobra 2016/ Vysoka škola Danubius, Sladkovіčovo, 2016. – C. 70–73.
 3. Горецька О.В. Використання арт-терапевтичних методів у роботі з людьми похилого віку / О.В. Горецька // Conference Proceeding of the 5 th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 14-17, 2016, Opole, Poland). – The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. – C. 157–160.
 4. Горецька О.В. Якість життя людей похилого віку: психологічний аспект / О.В. Горецька // Conference Proceedings of the International Scientific Internet-Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World (December 8, 2016, Opole – Berdyansk – Slavyansk), 2016. – рр. 71–76.
 5. Горецька О.В. Використання наративних психотерапевтичних методів у роботі з людьми похилого віку / О.В. Горецька // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки : Збірник наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 13-14 лютого 2016 року). – Бердянськ: ГО «Південно-Східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2016. – С. 89–92.

2017

 1. Горецька О.В. Психологічні умови формування терпимого ставлення до дітей у майбутніх педагогів / О.В. Горецька // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. – Бердянськ, 2017. – С. 157-161.
 2. Горецька О.В. Вплив адаптаційної стратегії до старіння на уявлення людей похилого віку про власне майбутнє / О.В. Горецька //Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – С.172-175.
 3. Горецька О.В. Методи реабілітації та психотерапії у роботі з літніми людьми / О.В. Горецька // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки : Збірник наукових робіт ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 29-30 листопада 2017 року). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2017. – С. 111-117.
 4. Горецька О.В. Особистісні зміни у похилому віці / О.В. Горецька // Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку :матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч 1. – С. 199-201.
 5. Горецька О.В. Підготовка майбутніх фахівців з фізичної культури до роботи з людьми похилого віку / О.В. Горецька // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : зб. наук. матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 100-річчя НАН України та 85-річчя Бердянського державного педагогічного університету (Бердянськ, 13–15 вересня 2017 р.) / [гол. ред. С. Г. Кушнірюк]. – Бердянськ : Ф–ОП Ткачук О.В., 2017. – С. 24-26.