Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кідалова Марина Миколаївна

доцент кафедри психології

кандидат психологічних наук

Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2009 р.)
Подяка голови Запорізької обласної державної адміністрації В.О. Баранова (2014 р.)
Наукометрика

Google Scholar

2MyM8vIAAAAJ

Researcher iD

G-2520-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Marina_Kidalova

Біографія

Кідалова Марина Миколаївна (30.06.1968, м. Джанкой Автономної республіки Крим) – кандидат психологічних наук (2013 р.).

Доцент кафедри психології Бердянського державного педагогічного університету.

Із 1983 по 1987 рр. навчалася у Маріїнському педагогічному училищі Кемеровської області за спеціальністю «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи». Із 1987 р. по 1991 р. навчалася у Бердянському державному педагогічному інституті ім. П.Д. Осипенко за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання». Після закінчення навчання у БДПІ у 1991 р. почала працювати інструктором з фізкультури у дитсадку № 27 м. Бердянська. Із 2005 року працює в БДПУ. Із 2006 р. по 2011 р. навчалася в аспірантурі Бердянського педінституту за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

У 2008 р. отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія» та здобула кваліфікацію практичного психолога в закладах освіти, вчителя початкових класів, організатора початкового навчання.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію «Психологічні особливості емоційних бар’єрів у підлітковому віці» (науковий керівник – доктор психологічних наук, професор П.В. Лушин).

Пройшла незалежне професійне навчання за напрямами: «Організація діяльності з надання допомоги військовим та ВПО» (2015 р.), «Побудова системи ефективних продаж» (2016 р.), «Лікувальна арт-терапія» (2017 р.).

Сфери наукових інтересів: фасилітація емоційного розвитку особистості та соціально-психологічний супровід незахищених верств населення.

Нагороди: почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2009 р.), подяка голови Запорізької обласної державної адміністрації В.О. Баранова (2014 р.).

Публікації

Монографії та навчальні посібники

 1. Кідалова М.М. Психологічний зміст емоційних бар’рів у підлітковому віці / М.М. Кідалова // Розвиток особистості в сучасному освітньому просторі : колективна монографія / за заг. ред. О.В.Горецької. – Донецьк : ЛАНДОН – ХХІ, 2013. – С. 157–171.
 2. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.030103 практична психологія / За заг. ред. О.В. Горецької. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – 416 с.

2007

 1. Проблема психологічних бар’єрів: теоретичний аналіз поняття / М.М. Кідалова // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Психологічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2007. – №4. – С. 44–53.

2008

 1. Емоційний бар’єр: до визначення феномену і перспектив роботи з ним у віковому аспекті / М. Кідалова // Психологічні перспективи. – Випуск 11. Редакційно-видавничий відділ «Вежа» Волинського національного університету ім. Л.Українки. – Луцьк, 2008. – С. 145–155.
 2. Преодоление эмоциональных барьеров в общении у подростков / М.Н. Кидалова // Психологічні проблеми адаптації особистості до змінюваних умов життєдіяльності : Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції (13-14 листопада 2008 р., Дніпропетровськ). – Д. : ДНУ, 2008. – С. 87–88.
 3. Емоційні бар’єри підлітків / М.М. Кідалова // Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання «Навчання, виховання та розвиток»: Тези доповідей, Бердянськ, 12-13 березня 2009р. . – Бердянськ: БДПУ, 2009. – С. 30–32.
 4. Проблема емоційних бар’єрів підлітків у наукових психологічних дослідженнях / М.М. Кідалова // Наука і навчальний процес: Тези доповідей IX звітної науково-практичної конференції Винницького соціально-економічного інституту університету «Україна», Винниця, 7-8  квітня 2009 р. – С. 19–21.

2009

 1. Емоційні бар’єри підлітків / М.М. Кідалова // Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання «Навчання, виховання та розвиток» : тези доповідей, Бердянськ, 12–13 березня 2009 р. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – С. 30–32.
 2. Проблема емоційних бар’єрів підлітків у наукових психологічних дослідженнях / М.М. Кідалова // Наука і навчальний процес : тези доповідей IX звітної науково-практичної конференції Винницького соціально-економічного інституту університету «Україна». – Вінниця, 7–8 квітня 2009 р. – С. 19–21.
 3. Психологічний зміст емоційних бар’єрів у ситуації розвитку підлітка / М.М. Кідалова // Вісник післядипломної освіти / Ун – т менедж. освіти НАПН України : редкол. О. Л. Онуфрієва та ін. – К., – 2005 – Випуск 13. / голов. ред. В. В. Олійник. – Київ : Геопринт, 2009. – Ч. 2. (психологія). – С. 151–157.

2010

 1. Психологічні особливості змісту емоційних бар’єрів підлітків / М.М. Кідалова // Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання «Навчання, виховання та розвиток» : тези доповідей. – Бердянськ, 12 березня 2010 р. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – С. 21–23.
 2. Психологические особенности проявления эмоциональных барьеров подростков / М.Н. Кидалова // Актуальні проблеми психологічної теорії та практики : матеріали щорічної науково-практичної конференції Асоціації психологів Донбасу з міжнародною участю (м. Донецьк, 27 листопада 2010 р.) ; за ред. Кафедри психології ІПО ІПП УМО (м. Донецьк). – Донецьк. – 2010, С. 102–104.

2011

 1. Емоційні бар’єри підлітків : психологічні особливості прояву / М.М. Кідалова // Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання «Навчання, виховання та розвиток» : тези доповідей. – Бердянськ, 11–12 березня 2011 р. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – С. 93–96.
 2. Влияние интегративных характеристик эмоциональной сферы на выраженность эмоциональных барьеров подростков / М. Н. Кидалова // Вісник післядипломної освіти / Ун – т менедж. освіти НАПН України : редкол. О. Л. Онуфрієва та ін. – К., – 2005 – Випуск 3 (16). / голов. ред.. В. В. Олійник. – Київ : Геопринт, 2011. – С. 293–299.
 3. Вплив інтегративних характеристик емоційної сфери на вираженість емоційних бар’єрів підлітків / М.М. Кідалова // Збірник наукових праць : Педагогіка та психологія. Вип. 569. – Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2011, с. 78 – 88.
 4. Факторна структура емоційних бар’єрів спілкування підлітків // М.Н. Кидалова // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 10. – С. 49 – 55.

2012

 1. Фасилітація емоційного розвитку як умова організації роботи з емоційними бар’єрами підлітків / М.М. Кідалова // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми практичної психології» (26 – 27 квітня 2012 року, м. Херсон, Херсонський державний університет). – Херсон, 2012.

2013

 1. Психологічні особливості емоційних бар’єрів у підлітковому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психолог. наук : 19.00.07 / М.М. Кідалова. – Київ. 2013. – 20.
 2. Психологические особенности эмоциональных барьеров в подростковом возрасте : дис. канд. психол. наук : 19.00.07 «Педагогическая и возрастная психология» / Марина Николаевна Кидалова. – Киев, 2013. – 248 с.

2015

 1. Психолого-педагогічні перспективи роботи з емоційними бар’єрами у ситуації розвитку підлітка / М.М. Кідалова // Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст. : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 30-31 січня 2015 року). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. – С. 24–26.
 2. Фасилітативний супровід емоційних бар’єрів у підлітковому віці як умова збереження психологічного здоров’я / М.М. Кідалова // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць РДГУ. – випуск 4. – Рівне : РДГУ, 2015. – С. 118–124.
 3. Фасилитация эмоционального развития: гуманистические и директивные перспективы работы с эмоциональными барьерами подростков / М.Н. Кидалова // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. – Психологічні науки [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://psy-school.co.ua/index.php/konferentsiia/sektsiia-1
 4. Фасилитация преодоления эмоциональных барьеров как условие формирования здоровьесберегающих стратегий поведения подростка / М.Н. Кидалова // Социальная психология здоровья и современные информационные технологии : сб. научных статей I межд. науч.-практ. конференции, Брест, 14-15 апреля 2015 г. : в 2 ч. / Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина ; под общ. ред. Е.И. Медведской. – Брест : БрГУ, 2015. – Ч.2. – С. 197–208.

2016

 1. Кидалова М.Н. Специфика проявления эмоциональных барьеров общения студенческой молодёжи / М.Н. Кидалова, Я.А. Хлепитько // Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXV международной научно-практической конференции, г. Минск, 12 мая 2016 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2016. – С. 152–154.

2017

 1. Кідалова М. М. Емоційні бар’єри студентів ВНЗ: психологічні особливості прояву в умовах адаптаційного періоду / М. М. Кідалова // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 8 / упоряд. Р.В. Павелків, Н. В. Корчакова; ред. кол. : Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – Рівне : РДГУ, 2017. – С. 105–110.
 2. Кідалова М. М. Проблематика емоційних бар’єрів студентів-першокурсників у роботі викладача ВНЗ / М. М. Кідалова // Економіко-правові та соціально-психологічні аспекти розвитку малого і середнього бізнесу : Збірник наукових праць. // Наук. редактори: С.В. Діденко, Т.П. Трибрат. – Херсон: 2017. – С. 227 – 241.
 3. Кідалова М. Особливості прояву емоційних бар’єрів студентів під час адаптаційного періоду навчання у ВНЗ / М. Кідалова, К. Білич // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : м-ли ХXХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав-Хмельницький, 29 – 30 квітня 2017 р. / ВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://conferences.neasmo.org.ua/ : http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/3711 /
 4. Кідалова М. М. Фасилітація особистісних змін першокурсників у закладах вищої освіти як екологічна умова формування здоров’язберігаючих стратегій поведінки в адаптаційний період навчання / М. М. Кідалова // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : зб. наук. матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 100-річчя НАН України та 85- річчя Бердянського державного педагогічного університету (Бердянськ, 13–15 вересня 2017 р.) / [гол. ред. С. Г. Кушнірюк]. – Бердянськ: Ф–ОП Ткачук О.В., 2017. – С. 137–146.

2018

 1. Kidalova M.M. Emotional barriers of student young people : psychological features of display in the conditions of adaptation period / M.M. Kidalova // Proceedings of XХVІ Internationa lscientific conference «New trends in the scientific world‖». Science initiative «Universum». Morrisville, Lulu Press., 2018. PP. 119 – 124.