Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Колпакчи Олена Сергіївна

cтарший викладач кафедри психології

Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2010 р.)
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2015 р)
Наукометрика
ORCID iD
Google Scholar
Researcher iD
Scopus iD
ResearchGate iD

Біографія

Колпакчи Олена Сергіївна (27.12.1965, с. Воскресенка Запорізької області).

Старший викладач кафедри психології Бердянського державного педагогічного університету.

У 1986 р. закінчила факультет початкових класів Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання», а в 2008 р. отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія» в Бердянському державному педагогічному університеті.

Із 2003 р. працює в Бердянському державному педагогічному університеті на посаді начальника відділу кадрів, а з 2005 р. – асистент кафедри психології.

У 2007 р. вступила до аспірантури Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, яку закінчила у 2011 році. Працює над кандидатською дисертацією на тему «Психологічні умови формування етичних цінностей професійної діяльності майбутніх практичних психологів» (науковий керівник – доктор псих. наук, професор Панок В.Г.).

Пройшла незалежне професійне навчання за напрямами: «Підготовка психологів-консультантів» (2012 рр), «Казкотерапія як засіб інтеграції особистості» (2012 р.), «Проективні карти як ігрова технологія в тренінгу та консультуванні» (2012 р)., «проектування стратегії розвитку психологічного забезпечення освіти ХХІ сторіччя» (2012 р.), «Арт-терапія в роботі психолога з дітьми та дорослими» (2012-2014 рр), «Підготовка тренерів психологічних тренінгів» (2013 р.), «Корекція психосоматичних проявів засобами арт-терапії» (2014 р.), «Травма війни» (2014-2015 рр.), «Теоретичні основи сучасної фототерапії. Терапевтична фотографія, фото-арт-терапія, фототерапія» (2015 р.), «Діти і війна: навчання технік зцілення» (2015 р.), «Основи травмофокусованної когнітивно-поведінкової терапії» (2015 р.), «Психологія жіночого емоційного благополуччя» (2015 р.), Метафоричний трансформаційний тренінг «От гусеницы к бабочке» (2015 р.», Сертифікація ведучої психологічної гри «Ліла Чакра» (2015 р.), «Організація діяльності з надання допомоги військовим та ВПО» (2015 р.), «Попередження псттравматичного стресового розладу (ППСР) в Україні» (2016 р.), «Експрес-курс по метафоричним картам» (2016 р.), «Введення в арт-терапію» (2016, 2017 рр.), «АРТ-МАК» (2017 р.),  «Робота з сімейною картою» (2017 р.), «Подружжя. Парність. Відносини» (2017 р.), «Етичні дилеми практичного психолога» (2018 р.),  Тренінг для тренерів «Тренерська Школа з питань СОГІ» (120 год.) м. Буча Київської обл. ( Березень, 2018 р.), Семінар «Етичні дилеми в практиці психолога» (Лютий, 2018)

Сфера наукових інтересів: етичні цінності психолога.

Нагороди: почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2010 р.), почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2015 р).

Публікації

Монографії та навчальні посібники

 1. Колпакчи О.С. Етичні цінності професійної діяльності майбутніх практичних психологів / О.С. Колпакчи // Розвиток особистості в сучасному освітньому просторі : колективна монографія / за заг. ред. О.В.Горецької. – Донецьк : ЛАНДОН – ХХІ, 2013. – С. 283–298.
 2. Психологія у питаннях і відповідях. Том ІІ : навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 053 Психологія / Л.Р. Кашкарьова, Т.П. Малихіна, О.В. Карапетрова, О.С. Колпакчи. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 280 с.
 3. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.030103 Практична психологія / За заг. ред.. О.В. Горецької. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – С. 169-180, 193-202, 308-318.
 4. Колпакчи О.С. Арт-терапія: курс лекцій : навчальний посібник / О.С. Колпакчи. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 367 с.

2009

 1. Проблема формування етичних принципів у підготовці практичних психологів / О.С. Колпакчи //Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць / ред. С.Д. Максименко. – К. : – 2009. – Т.10, ч. 6. – С. 160–167.
 2. Моральна зрілість і цілісність як основні якості особистості психолога / О.С. Колпакчи // Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання : матеріали Всеукр. конф. [«Навчання, виховання та розвиток»], (Бердянськ, 12-13 березня 2009р.) / БДПУ. – Бердянськ : БДПУ, 2009 – С. 33–35.
 3. Можливості професійної підготовки у формуванні професійно-етичних цінностей майбутніх психологів / О.С. Колпакчи // Актуальні проблеми психологічної теорії та практики : зб. наук. праць / за ред. кафедри психології ДонНУ. – Макіївка : Макіївський економіко-гуманітарний інститут, 2009. – №16. – С. 173–175.

2010

 1. Структурний підхід до формування етичних цінностей професійної діяльності психолога / О.С. Колпакчи // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць / ред. С.Д. Максименко. – К. : 2010. –Т.10, випуск 13. – С. 476–485.
 2. Проблема формування системи ціннісних орієнтацій майбутніх практичних психологів / О.С. Колпакчи // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць. – К. : УМО НАПН України, 2010. – Вип. 1 (14), ч. 2. – С. 190–199.
 3. Формування моральної свідомості особистості психолога як проблема професійної підготовки / О.С. Колпакчи // Науковий часопис : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – Вип. 31 (15), серія 12. – С. 266–272.
 4. Проблема загальнолюдських цінностей у роботі психолога / О.С. Колпакчи // Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання : матеріали Всеукр.конф. [«Навчання, виховання та розвиток»], (Бердянськ, 12-13 березня 2010 р.) / БДПУ – Бердянськ: БДПУ, 2010 – С. 33–35.
 5. Професійні ціннісні орієнтації як чинник становлення особистості психолога / О.С. Колпакчи // Актуальні проблеми психологічної теорії та практики : зб. наук. праць / за ред. кафедри психології ІПО ІПП УМО. – Донецьк, 2010. – С. 105–107.

2011

 1. Основні етичні принципи в роботі практичного психолога / О.С. Колпакчи // Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання : матеріали Всеукр. конф. [«Навчання, виховання та розвиток»], (Бердянськ, 11-12 березня 2011р.) / БДПУ. – Бердянськ : БДПУ, 2011 – С. 98–101.
 2. Етичні проблеми в роботі практичного психолога / О.С. Колпакчи // Наука, освіта, суспільство очима молодих : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. Частина 1. Психолого-педагогічний напрям. – Рівне : РВВ РДГУ. – 2011. – С. 158–159.
 3. Вплив ціннісних орієнтацій особистості на професійне становлення майбутніх практичних психологів / О.С. Колпакчи // Науковий вісник : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2011. – Вип. 570. – С. 53–59.

2012

 1. Психологічне здоров’я практичного психолога як запорука ефективності його професійної діяльності / О.С. Колпакчи // Психолого-педагогічні Демиденківські читання : матеріали конф. [«Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління»], (Бердянськ, 23 квітня 2012р.) / БДПУ. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 24–26.
 2. Проблема якості підготовки психолога до професійної діяльності / О.С. Колпакчи // Науковий вісник : зб. наук. праць (за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції від 30-31 травня 2012 року). – Частина ІІІ. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – С. 99–102.
 3. Формування моральної свідомості особистості психолога як проблема професійної підготовки / О.С. Колпакчи // Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя : ЗНУ., 2012. – С. 34–36.

2013

 1. Професійні ціннісні орієнтації як чинник становлення особистості психолога / О.С. Колпакчи // Вісник Інституту розвитку дитини (додаток) : методичні та практичні матеріали. – Вип. 4. – Київ, 2013. – С. 194–197.
 2. Психологічне здоров’я особистості / О.С. Колпакчи // Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання : матеріали Всеукр. конф. [«Навчання, виховання та розвиток»], (Бердянськ, 23 квітня 2013 р.). / БДПУ. – Бердянськ : БДПУ, 2013 – С. 12–14.
 3. Етичні стандарти професії психолога / О.С. Колпакчи // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наук. праць (за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції від 30-31 травня 2013 року) / за заг. ред. Журби М.А. – Частина ІІІ. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С.27–29.
 4. Психологическое здоровье практического психолога как залог эффективности его профессиональной деятельности / О.С. Колпакчи // Человек, субъект, личность в современной психологии. Материалы Международной конференции, посвященной 80-летию А.В. Брушлинского. – Том 2. – М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2013. – С. 438–439.
 5. Проблема формирования этических ценностей профессиональной деятельности будущих практических психологов / Колпакчи Е.С. // Журнал ВАК «В мире научных открытий». – Красноярск : Изд-во «Научно-инновационный центр», 2013. – С. 438–439.

2015

 1. Професійна етика як складова моральної самосвідомості майбутніх практичних психологів / Колпакчи О.С. // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Харків : КЦ ФОП Іванової М.А., 2015. – Том ІУ. Психологія розвитку дошкільника. – Випуск 11. – С. 97-105.
 2. Гуманістична місія професії психолога / Колпакчи О.С. // Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 лютого 2015 року, Київ) за ред. Ю.М. Швалба. – Житомир: вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2015. – С.40-42.
 3. Психологія посттравматичного стресу / Колпакчи О.С. // Сучасні напрями розвитку педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 30-31 березня 2015 року). Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арттерапевтів», 2015. – С. 46-50.
 4. Проблема ціннісних орієнтацій практичного психолога / Колпакчи О.С. // Тенденції розвитку психології та педагогіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 листопада 2015 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2015. – С. 120-122.
 5. Етичні заповіді арттерапії в психологічній практиці / Колпакчи О.С. // Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики : Збірник наукових тез учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 18-19 грудня 2015 року ). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2015. – С. 22-25.
 6. Професійний обов’язок психолога в деонтологічному аспекті / Колпакчи О.С. // Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, Україна, 25-26 грудня 2015 року ). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. – С. 16-19.

2016

 1. Колпакчи О.С Професійна підготовка як складова формування професійно-етичних цінностей майбутніх психологів / О.С. Колпакчи // Zbornik prispevkov z medzinarodna vedecko-praktická konferencіa Realіta a perspektivy vyvoja spoločnosti: socіalne, psyhologіcke a polіtikt aspekty /28-29 oktobra 2016/ Vysoka škola Danubius, Sladkovіčovo, 2016. – C. 88–91.
 2. Колпакчи О.С. Моральна свідомість особистості як основа професійної підготовки психолога / О.С. Колпакчи // International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development of social sciences: Conference Proceedings, June 28-30, 2016. Kielce: Holy Cross University. – 174–177 p.
 3. Колпакчи О.С. Питання етики в роботі практичного психолога / О.С. Колпакчи // Conference Proceedings of the 5th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 14 – 17, 2016, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. – рр. 172–174.
 4. Колпакчи О.С. Профессиональные ценностные ориентации как фактор становления личности психолога / Е.С. Колпакчи // Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXV международной научно-практической конференции, г. Минск, 12 мая 2016 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др.; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2016. – С. 162–164.
 5. Колпакчи О.С. Посттравматичний стресовий розлад у дітей / О.С. Колпакчи // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки : Збірник наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 13-14 лютого 2016 року). – Бердянськ : ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арттерапевтів», 2016. – С. 46–50.
 6. Колпакчи О.С. Професійна відповідальність психолога в консультуванні / О.С. Колпакчи // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наук. праць (за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції 30–31 травня 2016 року) / за заг. ред. Журби М.А. – Частина ІІІ. – м. Рубіжне: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – С. 57–60.

2017

 1. Колпакчи О.С. Професійні ціннісні орієнтації як чинник становлення особистості професіонала / О.С. Колпакчи // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. – Бердянськ, 2017. – C. 69-73. Колпакчи О.С. Ціннісні орієнтації як чинник становлення особистості психолога / О.С. Колпакчи // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ⁄ редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К.: ЦІППО, 2017. – С.283-284.
 2. Колпакчи О.С. Етичні особливості роботи арт-терапевта / О.С. Колпакчи // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки: Збірник наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 29-30 листопада 2017 року). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2017. – С. 98-101.
 3. Колпакчи О.С. Стресогенні фактори міського середовища / О.С. Колпакчи // Збірник матеріалів XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми екологічної психології: життєдіяльність особистості в умовах сучасного міста». – Київ-Маріуполь, 2017. – С. 51-54

2018

 

 1. Kolpakchy O.S. Borders of relations between psyhologic and client / O.S. Kolpakchy // Proceedings of XVIІI International scientific conference «Theory and practice». Morrisville, Lulu Press., 2018. – P. 102-104.
 2. Колпакчи О.С. Ділова культура і етикет в роботі психолога / О.С. Колпакчи // Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2018 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Ч. 1. – С. 183-185.
 3. Колпакчи О.С. Особиста терапія та супервізія як умова професійного розвитку психолога / О.С. Колпакчи // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки : Збірник наукових робіт ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 7-8 липня 2018 року). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2018. – С. 84-88
 4. Колпакчи О.С. Особливості психологічного консультування дітей молодшого шкільного віку / О.С. Колпакчи // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Бердянськ, 2018.