Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Малихіна Тетяна Петрівна

доцент кафедри психології

кандидат психологічних наук

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.)
Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2011 р.)
Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» (2017 р.)
Наукометрика

Google Scholar

nVJItT4AAAAJ

Researcher iD

F-2849-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Tatyana_Malykhina

Біографія

Малихіна Тетяна Петрівна (03.03.1962, м. Бердянськ Запорізької області) – кандидат психологічних наук (2002 р.), доцент (2005 р.).

Доцент кафедри психології Бердянського державного педагогічного університету.

У 1984 році закінчила з відзнакою Бердянський державний педагогічний інститут імені П.Д. Осипенко за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і праця». Працює в Бердянському державному педагогічному університеті з 1992 р. Із 1994 р. по 1998 р. – аспірант кафедри педагогіки і психології Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко.

У 2001 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічні умови попередження аморальних вчинків підлітків» (науковий керівник – доктор психол. наук, професор, член-кореспондент АПН України В.К. Демиденко). У 2005 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри психології.

Пройшла незалежне професійне навчання за напрямом «Організація діяльності з надання допомоги військовим та ВПО» (2015 р.), «Вступ до юнгівського аналізу» (2017 р.), «Використання метафоричних асоціативних карт в психологічному консультуванні та терапії. Базові техніки та вправи» (2018 р.).

Сфери наукових інтересів: моральний розвиток особистості, збереження психологічного здоров’я особистості в умовах професійної конкуренції.

Нагороди: почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.), нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2011 р.), нагрудний знак «Василь Сухомлинський» (2017 р.).

Під керівництвом Малихіної Т.П. у 2014 р. захищено кандидатську дисертацію Сердюк Н.І. на тему «Психологічні умови формування атракції до однолітків у підлітковому віці».

Публікації

Монографії та навчальні посібники

 1. Малихіна Т.П. Попередження аморальних вчинків підлітків: монографія / Т.П. Малихіна. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 167 с.
 2. Малихіна Т.П. Аморальні вчинки підлітків: сутність, характерні особливості та шляхи запобігання /  Розвиток особистості в сучасному освітньому просторі: колективна монографія; за заг. ред. О.В.Горецької. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – С 126-142.
 3. Малихіна Т.П.Технологія корекційно-розвивальної роботи з підлітками: навчальний посібник / Малихіна Т.П., Сердюк  Н.І. – Бердянськ : БДПУ, 2015. –132 с.
 4. Психологія у питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.03010301Практична психологія, 7.01010201 Початкова освіта. У 3 т. Т. 3. / за заг. ред. О.В.Горецької.– Бердянськ: БДПУ, 2015. – С. 19-75.
 5. Малихіна Т.П. Психологія спорту: навч. посібник / Т.П. Малихіна, Н.І. Сердюк Бердянськ : БДПУ, 2015. – 216 с.
 6. Психологія у питаннях і відповідях. Том І : навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 053 Психологія / Колектив авторів за заг. ред. Л.Р. Кашкарьової : Н.В. Жук, Л.Р. Кашкарьова, Т.П. Малихіна, І.О. Черезова. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 308 с.
 7. Психологія у питаннях і відповідях. Том ІІ : навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 053 Психологія / Л.Р. Кашкарьова, Т.П. Малихіна, О.В. Карапетрова, О.С. Колпакчи. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 280 с.
 8. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.030103 Практична психологія / За заг. ред.. О.В. Горецької. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – С. 118-129, 227-239, 357-369.

1993

 1. Мотивація аморальних вчинків підлітків як предмет психологічного дослідження / Т.П. Малихіна // Шляхи піднесення ефективності морального виховання учнів : зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко. – Бердянськ : БДПУ, 1993. – С. 24–25.

1994

 1. Про соціальні причини аморальних вчинків підлітків / Т.П. Малихіна // Актуальні питання психолого-педагогічних основ виховання : зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко. – Бердянськ : БДПУ, 1994.– С. 36–38.

1996

 1. Деякі аспекти шкільної психолого-педагогічної діагностики / Т.П. Малихіна // Вісник Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти. – Тернопіль : ТЕІПО, 1996. – С. 67–69.

1999

 1. Деякі питання попередження аморальних вчинків підлітків / Т.П. Малихіна // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 1999. – № 2. – С. 119–132.
 2. Основні принципи і напрямки попередження аморальних вчинків підлітків / Т.П. Малихіна // Навчально-виховний процес у вузі і школі та шляхи його розвитку і удосконалення : зб. наук. праць. – Рівне, 1999. – С. 88–91.
 3. Психолого-педагогічна робота з попередження аморальної поведінки підлітків / Т.П. Малихіна // Рідна школа. – 1999. – № 5. – С. 53–55.

2000

 1. Психологічні аспекти вивчення аморальних вчинків підлітків / Т.П. Малихіна // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка – К. : Інституту психології ім. Г.С. Костюка, 2000. – С. 329–334.
 2. Психологічна характеристика сутності аморального вчинку / Т.П. Малихіна // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко (Педагогіка та психологія). – Запоріжжя : ВПК «Запоріжжя», 2000. – №4. – С. 56–66.

2001

 1. До питання критеріїв прогнозування поведінки підлітків / Т.П. Малихіна // Рідна школа. –2001. -№1. –С. 43–45.
 2. Психологічні умови попередження аморальних вчинків підлітків : автореферат / Т.П. Малихіна. – К. : ІВЦ Товариства „Знання”, 2001. – 20 с.

2002

 1. Аморальні прояви поведінки підлітків: сутність та шляхи запобігання / Т.П. Малихіна // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянск : БДПУ, 2002. – №2. – С. 89–93.
 2. Попередження аморальних вчинків підлітків у практиці загальноосвітньої школи / Т.П. Малихіна // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянск : БДПУ, 2002. – №4. – С. 133–139.
 3. Проблеми психолого-педагогічної підготовки вчителя сільської школи до роботи з морального виховання учнів / Т.П. Малихіна // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянск : БДПУ, 2002. – №6.– С. 12–17.
 4. Сутність та шляхи запобігання аморальних проявів поведінки підлітків / Т.П. Малихіна // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2002. – № 5. – С. 19–20.

2003

 1. Робота шкільного психолога з попередження аморальних проявів у поведінці підлітків / Т.П. Малихіна // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2003. – № 3. – С. 96–103.

2004

 1. Соціально-педагогічний аспект бродяжництва та безпритульності / Т.П. Малихіна // Матеріали Всеукр. наук.-практ конф. [«Психолого-педагогічні Демиденківські читання. Навчання, виховання та розвиток»], (Бердянськ, 10 берез. 2004 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2004. – С. 23–25.
 2. Соціально-психологічна адаптація та моральне становлення особистості / Т.П. Малихіна // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова (Психологія) : зб. наук. праць. – Серія № 12. – К., 2004. – №2 (26). – С. 98–103.
 3. До питання соціально психологічних механізмів бродяжництва та безпритульності / Т.П. Малихіна // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Психологічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2004. – № 1. – С. 137–143.

2005

 1. Особистісно-орієнтоване виховання та особливості морального становлення підлітка / Т.П. Малихіна // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Особистісно-зорієнтований навчально-виховний процес : пошуки та проблеми»], (Бердянськ, 16–17 трав. 2005 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2005. – С. 70–71.
 2. Соціально-психологічний аналіз сутності аморального вчинку / Т.П. Малихіна // Українсько-німецькі педагогічні студії : зб. наук. праць учених університету Фрідріха-Александра та Бердянського державного педагогічного університету / За ред. К.О. Баханова. – Бердянськ : БДПУ, 2005. – С. 281–291.
 3. Основні підходи в зарубіжній психології до розуміння механізмів відхилень у моральному розвитку особистості / Т.П. Малихіна // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Психологічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2005. – С. 28–35.

2006

 1. Моральне становлення особистості підлітка на сучасному етапі / Т.П. Малихіна // Рідна школа. – 2006. – № 6. – С. 24–26.
 2. Психологічні аспекти оцінювання знань студентів умовах кредитно-модульної системи навчання / Т.П. Малихіна // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Організація навчально-виховного процесу у вищій школі в світлі входження України в Європейський освітній простір»], (Бердянськ, 16 квіт. 2006 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2006. – С. 71–73.
 3. Моральне становлення підлітка як ланка розвитку його життєвої компетентності / Т.П. Малихіна // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Психологічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2006. – № 3. – С. 93–98.

2007

 1. До питання психолого-педагогічних засад професійного становлення особистості майбутнього педагога / Т.П. Малихіна // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Психологічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2007. – № 2. – С. 28–35.
 2. М.О. Корф про психологічні засади навчального процесу / Т.П. Малихіна // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Корфівські педагогічні читання»], (Бердянськ, 12-13 лист. 2007 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2007. – С. 44‑47.

2008

 1. Психологічний супровід виховного процесу в школі / Т.П. Малихіна // Науковий вісник Бердянського державного педагогічного університету (Гуманітарні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2008. – № 1. – С. 45–49.
 2. Украинские свадебные традиции как фактор социального воспитания личности / Т.П. Малыхина, А.А. Малыхин, В.В. Ткач // Вестник Таганрогского государственного педагогического института (Гуманитарные науки). – Таганрог : ТГПИ, 2008. – С. 219–227.

2009

 1. Зміст кар’єрних орієнтацій студентів педагогічних ВНЗ як важливий чинник здійснення успішної професійної кар’єри / Т.П. Малихіна // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Психолого-педагогічні Демиденківські читання. Навчання, виховання та розвиток»], (Бердянськ, 12-13 березня 2009 р.). Бердянськ : БДПУ, 2009. – С. 43–45.
 2. Психологическая характеристика спортивного коллектива / Т.П. Малыхина // Украинско-российские педагогические студии. – Бердянськ–Невинномысск–Таганрог, 2009. – С. 268–272.
 3. Психологическая подготовка спортсменов высокого класса к международным соревнованиям / Т.П. Малыхина // Вестник Таганрогского государственного педагогического института (Гуманитарные науки). – Таганрог : ТГПИ, 2009. – С. 327–331.
 4. Психологічні засади навчально-виховного процесу в початковій школі у спадщині М. О.Корфа / Т.П. Малихіна // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«ІІ Корфівські педагогічні читання»], (Бердянськ, 12–13 листопада 2008 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2009. – С. 31–33.

2010

 1. Деякі аспекти професійного становлення майбутніх практичних психологів. Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання / Т.П. Малихіна // Матеріали Всеукр. конф. [„Навчання, виховання та розвиток”], (Бердянськ, 12 березня 2010 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2010. – С. 32.
 2. Параметри психологічного віку студентів психологів / Т.П. Малихіна // ІІ Міжнародна науково-практична конференція [«Здорове довкілля–здорове життя»], – (Бердянськ, 16-19 червня 2010 р.) – Бердянськ: БДПУ, 2010. – С. 124–126.
 3. Депривація особистості. Німецько-українські педагогічні студії / Т.П. Малихіна // Збірник наукових праць учених університету Фрідріха-Александра (Ерлангєн-Нюрнберг) та Бердянського державного педагогічного університету (Бердянськ, Україна) / за ред. К.О. Баханова. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. — С. 146–150.
 4. Параметри психологічного віку студентів психологів Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Здорове довкілля-здорова нація». – Бердянськ : БДПУ, 2010. – С.124–126.
 5. Особливості синдрому емоційного вигорання у студентів-психологів з різними кар’єрними орієнтаціями / Т.П. Малихіна // Актуальні проблеми психологічної теорії і практики : Матеріали щорічної науково-практичної конференції Асоціації психологів Донбасу з міжнародною участю (м.Донецьк, 27 листопада 2010р.) – Донецьк, 2010. – С.136–139.

2011

 1. Особливості перебігу синдрому емоційного вигорання у працівників зайнятих у системах «людина-людина», «людина-знакова система» / Т.П. Малихіна // Тези доповідей всеукраїнських психолого-педагогічних Демиденківських читаннях «Навчання, виховання та розвиток» – Бердянськ : БДПУ, 2011. – С. 119–122.
 2. Удосконалення організації навчальної роботи студентів в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу у ВНЗ / Т.П. Малихіна // Новітні технології підготовки фахівців вищої школи в сучасних умовах / Т.П. Малихіна // Збірник наукових праць : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Горлівка, 2011. – С.14–17.
 3. Сутність та психопрофілактика бродяжництва та безпритульності / Т.П. Малихіна // Актуальні проблеми юридичної та експериментальної психології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Макіївка, 22,23 квітня 2011 року) – Макіївка : МЕГІ, 2011. – С. 101–106.
 4. Синдром вигорання у працівників зайнятих в системі «людина-людина» / Т.П. Малихіна // Актуальні проблеми педагогіки та психології : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, Україна, 7-8 жовтня 2011р.) : у 2-х частинах. – ч.1. – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2011. – С. 35–37.
 5. Робота шкільного психолога з попередження адиктивної поведінки підлітків / Т.П. Малихіна // Психологическое здоровье и благополучие нации : проблемы, реалии и перспективы : материалы международной научно-практической конференции (г.Донецк, 25-26 ноября 2011.) – Донецк, 2011. – С.209–211.

2012

 1. Проблема співвідношення хронологічного та психологічного віку студентів-психологів / Т.П. Малихіна // Сучасні тенденції в педагогіці та психології : новий погляд : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна 30-31 березня 2012). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. – С. 14–16.
 2. Роль Г.І. Челпанова у розвитку експериментальної психології / Т.П. Малихіна // Г.І. Челпанов і його роль у розвитку психологічної освіти і науки слов’янських держав : Зб. доповідей : матеріали міжнародної конференції (20-21 квітня 2012 р.). – Маріуполь : ДВНЗ «Приазов. держ. техн. ун-т», 2012. – С.104–107.
 3. Професійний стрес як чинник емоційного вигорання особистості / Т.П. Малихіна // Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління : Матеріали Міжвузівських психолого-педагогічних Демиденківських читань (м. Бердянськ, 23-24 квітня 2012 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 72–75.
 4. Проблема психологічного супроводу виховання підлітків в сучасній школі / Т.П. Малихіна // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі : національний та інтернаціональний аспекти : зб. наукових праць / за. заг. ред. к. філос. н. Журби М.А. – Частина ІІІ. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – С. 105–108.
 5. Депривація як чинник делінквентної та кримінальної поведінки особистості / Т.П. Малихіна // Збірка статей за матеріалами ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми юридичної та екстремальної психології» (10 травня 2012 року) / За заг. ред. та упоряд. проф. В.М. Синельникава, В.Е. Луньова. – Макіївка : МЕП, 2012 – С. 78–82.
 6. Гендерні відмінності модедювання життєвого шляху в юнацькому віці / Т.П. Малихіна // Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10-12 жовтня 2012 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – С. 189.

2013

 1. Психофізіологічні основи організації професійної діяльності педагога / Т.П. Малихіна // Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління : матеріали Всеукраїнських психолого-педагогічних Демиденківських читань (м. Бердянськ, 23-24 квітня 2013 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 60-63.
 2. Соціально-психологічний феномен лідерства та керування в спорті / Т.П. Малихіна // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукр. наук. конф. / гол. ред. С.Г. Кушнірюк. – Бердянськ : Видавець Ткачук С.В., 2013. – С. 42–45.
 3. Сутність та специфіка розвитку творчих здібностей у майбутніх вчителів / Т.П. Малихіна // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій та технологічній галузях : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С. 122–124.
 4. Орієнтація студентів-магістрантів на успіх у професійній кар’єрі / Т.П. Малихіна // Качество жизни : потенциал и перспективы психологической науки и практики : материалы Международной научно-практической конференции (г.Донецк, 30 ноября 2013.). – Донецк, 2013.
 5. Професійний стрес як чинник емоційного вигорання в професії педагога / Т.П. Малихіна // Нові завдання та напрями педагогіки та психології у XXІ столітті : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 16 листопада 2013 року) – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2013. – С. 46–48.

2014

 1. Моделювання життєвого шляху в ранній юності: гендерний аспект / Т.П. Малихіна // Актуальні проблеми науки та освіти : зб. матер. XVI підсумкової науково-практичної конференції викладачів МДУ / за аг. Ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь : МДУ, 2014. – С. 60–63.
 2. Суб’єктивне переживання підлітками відчуття щастя / Т.П. Малихіна // Чинники розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті : зб. наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 22-23 серп. 2014 р.). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2014. – С. 14–18.
 3. Психологічне здоров’я молодшого школяра : сутність та характерні особливості / Т.П. Малихіна // Початкова школа. – 2014. – №9. – С 49–52.
 4. Аморальні вчинки підлітків : сутність, характерні особливості та шляхи запобігання / Т.П. Малихіна // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – №5 – С. 12–23.

2015

 1. Психологічне здоров’я молодшого школяра: фактори ризику / Т.П. Малихіна // Актуальні проблеми науки та освіти: Збірник матеріалів ХVІI підсумкової науково-практичної конференції викладачів МДУ / За заг. ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь : МДУ, 2015. –С. 306–308.
 2. Особливості синдрому емоційного вигорання у студентів на різних етапах навчання у ВНЗ / Т.П. Малихіна // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. / гол. ред.. С.Г. Кушнірюк – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 180 с.
 3. Психологічні засади організації науково-дослідної роботи студентської молоді / Т.П. Малихіна // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній та економічній галузях: матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 196 с.

2016

 1. Малихіна Т.П. Емоційне вигорання студентів як фактор впливу на якість їх життя / Т.П. Малихіна // Conference Proceedings of the International Scientific Internet-Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World (December 8, 2016, Opole – Berdyansk – Slavyansk), 2016. – 116–120 р.
 2. Малыхина Т.П. Самоэффективность и мотивация получения профессии / Т.П. Малыхина // Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXV международной научно-практической конференции, г. Минск, 12 мая 2016 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2016. – С. 154–155.
 3. Малихіна Т.П. Психологічні особливості прояву синдрому емоційного вигорання у педагогічних працівників / Т.П. Малихіна // Освіта і суспільство. Міжнародний збірник наукових праць. – Бердянський державний педагогічний університет, 2016. – С. 382–392.
 4. Малихіна Т.П. Психологічні засади підвищення самоефективності / Т.П. Малихіна // Актуальні проблеми науки та освіти : Збірник матеріалів ХVІIІ підсумкової науково-практичної конференції викладачів МДУ / За заг. ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь : МДУ, 2016. – С. 143–145.

2017

 1. Малихіна Т.П. Кар’єрна спрямованість студентів-психологів / Т.П. Малихіна // Актуальні, прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки: Збірник наукових робіт ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 29-30 листопада 2017 року). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2017. – С.53-57.
 2. Малихіна Т.П. Психологічні аспекти стресостійкості вчителя в умовах сучасної міської школи / Т.П. Малихіна // Збірник матеріалів XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми екологічної психології: життєдіяльність особистості в умовах сучасного міста». – Київ-Маріуполь, 20017. – С.69-73.
 3. Малихіна Т.П. Психологічні умови формування успішної особистості в молодшому шкільному віці / Т.П. Малихіна // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч.1. – С. 222-223.
 4. Малихіна Т.П. Роль тренера в психологічній підготовці спортсменів до змагань різного рівня / Т.П. Малихіна // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : зб. наук. матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 100-річчя НАН України та 85річчя Бердянського державного педагогічного університету (Бердянськ, 13–15 вересня 2017 р.) / [гол. ред. С. Г. Кушнірюк]. – Бердянськ : Ф–ОП Ткачук О.В., 2017. – С. 47-49 Малихіна Т.П. Психологічні аспекти стресостійкості вчителя початкової школи / Т.П.Малихіна // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. – Бердянськ, 2017. – С. 170-175.

 2018

 1. Малихіна Т.П. Уявлення студентів-психологів про свою майбутню професію / Т.П. Малихіна // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2018 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Ч.1. – С. 216-218 0,1
 2. Малихіна Т.П. Дослідження уявлення студентів-психологів про свою майбутню професію / Т.П. Малихіна // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки : Збірник наукових робіт ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 7-8 липня 2018 року). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2018. – С. 41-47
 1. Малихіна Т.П. Уявлення про щастя у дітей молодшого шкільного віку / Т.П. Малихіна // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. – Бердянськ, 2018.
 2. Малихіна Т.П. Особливості уявлень студентів-психологів про свою майбутню професію в процесі професійної підготовки/ Т.П. Малихіна // Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції м. Запоріжжя, Україна 18 – 19 жовтня 2018 р.

2019

 1. Малихіна Т.П. До питання життєвої перспективи особистості студента. Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив особистості : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнародною участю, м. Бердянськ, 25 квітня 2019 р. Бердянськ: БДПУ, 2019.. С. 310-315.
 2. Малихіна Тетяна. Уявлення батьків молодших школярів про дитяче щастя.  Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Бердянськ, Україна, 18 вересня 2019 р.   Бердянськ: БДПУ,  2019 . С. 232-336
 3. Малихіна Тетяна. Дослідження уявлення студентів-психологів про свою майбутню професію в процесі професійної підготовки. Науково-прикладні аспекти сучасної психології в ситуації соціальних змін : матеріали IІ Всеукраїнська інтернет-конференції, м. Маріуполь, 21-23 березня 2019 р. С. 313-318
 4. Малихіна Т.П., Устік А.М. Психологічний супровід формування успішної особистості молодшого школяра в умовах нової української школи. Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив  особистості : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнародною участю, м. Бердянськ, 25 квітня 2019 р. Бердянськ: БДПУ,  2019. С. 251-256
 5. Малихіна Т.П., Конюхова А.М. Психологічні особливості впливу батьківського ставлення на формування саморегуляції поведінки дошкільників… Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив  особистості : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнародною участю, м. Бердянськ, 25 квітня 2019 р. Бердянськ: БДПУ,  2019. С. 291-296.
 6. Малихіна Т.П., Міріленко О.Л. Вплив соціальної фрустрованності особистості на рівень сформованості мотиву влади у засуджених. Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив  особистості : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнародною участю, м. Бердянськ, 25 квітня 2019 р. Бердянськ: БДПУ,  2019. С. 320-325.
 7. Малихіна Т.П., Байкенич І. О. Психологічні особливості міжособистісних стосунків підлітків, що залишилися без піклування батьків. Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив  особистості : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнародною участю, м. Бердянськ, 25 квітня 2019 р. Бердянськ: БДПУ,  2019. С. 260- 265.