Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Наші спеціальності

На гуманітарно-економічному факультеті здійснюється підготовка фахівців за 8 спеціальностями, по 15 освітнім програмам.

Освітній ступінь: бакалавр

014 Середня освіта (Історія)▼

Освітня програма: Середня освіта (історія та правознавство)

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми (фокус програми): вивчення передових методів та форм викладання історії, виховання засобами історії, сучасних методів та новітніх досягнень у галузі історичних дисциплін в Україні та світі для підготовки вчителів історії. Акцент на регіональному контексті вивчення історії, який базується на вивченні етно-конфесійних, соціо-культурних, соціально-економічних та політичних особливостей регіону Південної України. Передбачається можливість вільного вибору блоку дисциплін «Правознавство».

Посади, які може займати фахівець: фахівець із кваліфікацією бакалавра має право працювати вчителем закладу загальної середньої освіти, викладачем професійно-технічного закладу освіти, методистом, інспектором закладів освіти, організатором виховної роботи з дітьми, іншим професіоналом в галузі освіти.

032 Історія та археологія▼

Освітня програма: Історія

Форма навчання: очна (денна).

Переваги освітньої програми (фокус програми): вивчення сучасної методології та новітніх досягнень у галузі історії та археології в Україні та світі, оволодіння сучасними теоретико-методологічними засадами і методами вивчення та інтерпретації історичного минулого, вироблення навичок професійної (аналітичної, консультативної, комунікативної, організаційно-методичної, інформаційно-пошукової) діяльності для підготовки бакалавра, істориків, архівістів. Акцент на регіональному контексті вивчення історії (Південна Україна, Північне Приазов’я).

Посади, які може займати фахівець: фахівець із кваліфікацією бакалавра історії може працювати істориком, консультантом з питань історії, архівістом, експертом з комплектування музейного та виставкового фондів, зберігачем експонатів, зберігачем фондів; антропологом, археографом, археологом, етнологом, палеографом, архіваріусом, консультантом/експертом в органах державної влади і місцевого самоврядування, в аналітично-інформаційних інституціях, засобах масової інформації, громадських організаціях, партіях тощо.

051 Економіка▼

Освітня програма: Економічна кібернетика
Форма навчання: очна (денна)
Переваги освітньої програми (фокус програми): підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області.
Посади, які може займати фахівець: фахівець може займати первинні посади: керівник підприємства, економіст, системний аналітик, фінансовий аналітик, розробник комп’ютерних інформаційних систем, консультант з економічних питань, адміністратор бази даних, аналітик з комп’ютерних комунікацій в економіці, економіст-аналітик.

072 Фінанси, банківська справа та страхування▼

Освітня програма: Фінанси, банківська справа та страхування
Форма навчання: очна (денна), заочна
Переваги освітньої програми (фокус програми): загальна освіта з фінансів, банківської справи та страхування за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування.  Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців з фінансів, банківської справи та страхування.
Посади, які може займати фахівець: фахівець із кваліфікацією бакалавра може займати первинні посади. Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування підготовлений для роботи в органах державного фінансового управління і контролю, податкового адміністрування, у банках і кредитних спілках, страхових та інвестиційних компаніях, у сфері грошового посередництва, недержавного пенсійного страхування, біржової діяльності, у підприємствах різних форм власності, а також започатковувати власний бізнес.

073 Менеджмент▼

Освітня програма: Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу
Форма навчання: очна (денна) , заочна
Переваги освітньої програми (фокус програми): акцент робиться на здобутті навичок та знань в менеджменті готельного, курортного та туристичного бізнесу, який передбачає визначену зайнятість та можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання.
Посади, які може займати фахівець: фахівець із кваліфікацією бакалавра може займати первинні посади. Бакалавр з менеджменту підготовлений для роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей і здатний обіймати посади фахівців у сферах операційного менеджменту, продажу та маркетингу, інноваційного менеджменту, управління бізнес-процесами та персоналом.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність▼

Освітня програма: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Форма навчання: очна (денна), заочна
Переваги освітньої програми (фокус програми):  міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності здатних вирішувати проблеми у сферах діяльності підприємницьких та організаційних структур на регіональному та міжнародному рівнях. Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі з підприємницької, торговельної та біржової діяльності в умовах розвитку економіки Північного Приазов’я та координації з європейським та світовим економічним простором.
Посади, які може займати фахівець:  торговець (власність), торговець нерухомістю, агент комерційний, агент торговельний, комівояжер, мерчендайзер, представник торговельний, торговець (інженерні розробки), торговець комерційний, торговець промисловий, торговець роз’їзний, торговець технічний, закупник, організатор з постачання, організатор із збуту, торговець (обслуговування бізнесу та реклами), асистент економістастатистика, державний інспектор з ринкового нагляду.

081 Право▼

Освітня програма: Право
Форма навчання: очна (денна), заочна
Переваги освітньої програми (фокус програми): програма спрямована на оволодіння фундаментальними знаннями та практичними уміннями у галузі права. Ключові слова: право, юридична наука, правнича діяльність. Акцент на визначенні та використанні первинних джерел (законодавство України) та вторинних джерел (правозастосовна практика та наукова література) критично.
Посади, які може займати фахівець: фахівець із кваліфікацією бакалавра може працювати: секретарем судового засідання, секретарем суду, помічником приватного детектива, помічником судді, помічником юриста, помічником-консультантом народного депутата України, державним виконавцем, оперуповноваженим, інспектором патрульної служби, командиром відділення (органи внутрішніх справ), молодшим інспектором (органи внутрішніх справ), помічником слідчого, інспектором (пенітенціарна система), оперуповноваженим (пенітенціарна система), інспектором праці (правовий), приватним детективом, судовим експертом, юрисконсультом.

Освітній ступінь: магістр

011 Освітні, педагогічні науки▼

Освітня програма: Управління закладом освіти
Форма навчання: очна (денна) , заочна
Переваги освітньої програми: Програма пропонує міждисциплінарну та багатопрофільну підготовку для формування комплексного підходу до управління сучасним закладом освіти, що реалізується через формування умов динамічного, інтегративного та інтерактивного навчання за допомогою застосування системи практик та інших форм взаємодії з потенційними роботодавцями; залучення діючих керівників закладів освіти  до підготовки фахівців.Посади, які може займати фахівець: Директор (ректор, начальник) закладу освіти   Директор курсів підвищення кваліфікації. Директор позашкільного закладу. Керівник структурного підрозділу в галузі освіти. Викладач педагогіки.

014 Середня освіта (Історія)▼

Освітня програма: Середня освіта (історія та правознавство)

Форма навчання: очна (денна), заочна
Переваги освітньої програми (фокус програми): вивчення передових методів та форм викладання історії, сучасних інноваційних методів та новітніх досягнень у галузі історичних дисциплін в Україні та світі для підготовки вчителів історії, проведення комплексних історичних досліджень. Акцент на регіональному контексті вивчення історії, локалізованому простором Північного Приазов’я і Півдня України, який базується на вивченні етно-конфесійних, соціо-культурних, соціально-економічних та політичних особливостей регіону. Передбачається можливість вільного вибору соціальних, гуманітарних та педагогічних дисциплін, в тому числі пов’язаних з блоками дисциплін спеціалізацій «Суспільствознавство», «Правознавство» або «Інклюзивна освіта».
Посади, які може займати фахівець: Фахівець із кваліфікацією магістра має право працювати вчителем закладу загальної середньої освіти, викладачем професійно-технічного закладу освіти, викладачем закладу вищої освіти, методистом, інспектором закладів освіти, організатором виховної роботи з дітьми, керівником закладу освіти, іншим професіоналом в галузі освіти.

Освітня програма: Середня освіта (Історія та суспільствознавство)

Форма навчання: очна (денна), заочна
Переваги освітньої програми (фокус програми): вивчення передових методів та форм викладання історії, сучасних інноваційних методів та новітніх досягнень у галузі історичних дисциплін в Україні та світі для підготовки вчителів історії, проведення комплексних історичних досліджень. Акцент на регіональному контексті вивчення історії, локалізованому простором Північного Приазов’я і Півдня України, який базується на вивченні етно-конфесійних, соціо-культурних, соціально-економічних та політичних особливостей регіону. Передбачається можливість вільного вибору соціальних, гуманітарних та педагогічних дисциплін, в тому числі пов’язаних з блоками дисциплін спеціалізацій «Суспільствознавство», «Правознавство» або «Інклюзивна освіта».
Посади, які може займати фахівець: Фахівець із кваліфікацією магістра має право працювати вчителем закладу загальної середньої освіти, викладачем професійно-технічного закладу освіти, викладачем закладу вищої освіти, методистом, інспектором закладів освіти, організатором виховної роботи з дітьми, керівником закладу освіти, іншим професіоналом в галузі освіти.

Освітня програма: Середня освіта (Історія та інклюзивна освіта)

Форма навчання: очна (денна), заочна
Переваги освітньої програми (фокус програми): вивчення передових методів та форм викладання історії, сучасних інноваційних методів та новітніх досягнень у галузі історичних дисциплін в Україні та світі для підготовки вчителів історії, проведення комплексних історичних досліджень. Акцент на регіональному контексті вивчення історії, локалізованому простором Північного Приазов’я і Півдня України, який базується на вивченні етно-конфесійних, соціо-культурних, соціально-економічних та політичних особливостей регіону. Передбачається можливість вільного вибору соціальних, гуманітарних та педагогічних дисциплін, в тому числі пов’язаних з блоками дисциплін спеціалізацій «Суспільствознавство», «Правознавство» або «Інклюзивна освіта».
Посади, які може займати фахівець: Фахівець із кваліфікацією магістра має право працювати вчителем закладу загальної середньої освіти, викладачем професійно-технічного закладу освіти, викладачем закладу вищої освіти, методистом, інспектором закладів освіти, організатором виховної роботи з дітьми, керівником закладу освіти, іншим професіоналом в галузі освіти.

032 Історія та археологія▼

Освітня програма: Історія
Форма навчання: очна (денна) , заочна
Переваги освітньої програми (фокус програми): вивчення новітніх досягнень у галузі історичних та гуманітарних дисциплін в Україні та світі, сучасних інноваційних методів викладання історії в закладах вищої освіти для підготовки викладачів історичних, архівознавчих та документознавчих дисциплін, проведення комплексних історичних досліджень. Акцент на регіональному контексті вивчення історії, локалізованому простором Північного Приазов’я і Півдня України, який базується на вивченні етноконфесійних, соціо-культурних, соціально-економічних та політичних особливостей регіону. Передбачається можливість вільного вибору соціальних та гуманітарних дисциплін, в тому числі пов’язаних з блоком дисциплін спеціалізації «Антропологія».Посади, які може займати фахівець: фахівець із кваліфікацією магістра має право працювати істориком, антропологом, викладачем професійно-технічного закладу освіти, викладачем закладу вищої освіти, науковим співробітником, методистом, радником (органи державної влади, місцевого самоврядування, політичні партії, громадські організації тощо), консультантом з суспільно-політичних питань.

051 Економіка▼

Освітня програма: Економіка

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми (фокус програми): підготовка висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, що характеризуються невизначеністю умов та вимог.

Посади, які може займати фахівець: фахівець може займати посади стратегічного рівня, а також: економіста, системного аналітика, фінансового аналітика, розробника комп’ютерних інформаційних систем, консультанта з економічних питань, адміністратора бази даних, аналітика з комп’ютерних комунікацій в економіці, економіста-аналітика

072 Фінанси, банківська справа та страхування▼

Освітня програма: Фінанси, банківська справа та страхування

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми (фокус програми): акцент на формуванні та розвитку професійних компетентностей для здійснення управління фінансовою діяльністю у лінійних й функціональних підрозділах організацій різних форм власності та організаційно-правових форм, органів державного та муніципального управління; здійснення дослідницької діяльності.

Посади, які може займати фахівець:  директор (начальник, інший керівник) підприємства; директор відділення; директор представництва; директор філіалу; завідувач відділу (центральні органи державної влади); начальник (завідувач) підрозділу; начальник управління; начальник відділу (місцеві органи державної влади); начальник служби; головний інспектор; головний контролер; головний бухгалтер; головний касир; головний ревізор; директор з економіки; директор фінансовий; начальник контрольно-ревізійного відділу; начальник фінансового відділу; начальник централізованої бухгалтерії; директор малої фірми (страхової, аудиторської і т. ін.); асистент; викладач вищого навчального закладу; лектор; аудитор; бухгалтер-експерт; бухгалтер-ревізор; спеціаліст державної служби; молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік); економіст; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіст з планування; економіст з фінансової роботи; економічний радник та ін.

073 Менеджмент▼

Освітня програма: Менеджмент Спеціалізація: менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу,

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми (фокус програми): Акцент на здатності фахівців здійснювати науково-дослідницьку, виробничу та адміністративну діяльність при управління соціально-економічними системами та бізнес-процесами з метою раціоналізації управлінських, виробничих, інноваційно-інвестиційних процесів.  На вибір здобувачів вищої освіти надається перелік дисциплін за спеціалізаціями підготовки: менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу, управління закладом освіти, управління об’єднаними територіальними громадами, які розширюють можливості їхнього працевлаштування.

Посади, які може займати фахівець:  Керівники підприємств, установ та організацій [1210.1]: генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну); голова виконавчого органу акціонерного товариства; директор (начальник, інший керівник) підприємства, установи, організації; директор філіалу; менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів та інші.

Спеціалізація: менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу: директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського); директор пансіонату (кемпінгу); директор навчально-виробничого комбінату; керуючий готельним господарством; керуючий підприємством харчування; керівник підприємства (установи, організації) охорони здоров’я (генеральний директор, директор, головний лікар та ін.); начальник (завідувач) лікувально-профілактичного закладу; начальник агентства (повітряних сполучень, морського, рекламно-інформаційного, транспортно-експедиційного та ін.); начальник управління; президент компанії; менеджер (управитель) у готельному господарстві. Державні, акціонерні, приватні підприємства і фірми, комерційні структури, підприємства ринкової інфраструктури, туристичні агентства та бюро подорожей, підприємства торгівлі, готелі, заклади ресторанного господарства, санаторно-курортні заклади – в якості менеджерів, економістів, організаторів виробництва, керівників бізнесу, консультантів.

Освітня програма: Менеджмент Спеціалізація: управління об’єднаними територіальними громадами

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми (фокус програми): Акцент на здатності фахівців здійснювати науково-дослідницьку, виробничу та адміністративну діяльність при управління соціально-економічними системами та бізнес-процесами з метою раціоналізації управлінських, виробничих, інноваційно-інвестиційних процесів.  На вибір здобувачів вищої освіти надається перелік дисциплін за спеціалізаціями підготовки: менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу, управління закладом освіти, управління об’єднаними територіальними громадами, які розширюють можливості їхнього працевлаштування.

Посади, які може займати фахівець:  Керівники підприємств, установ та організацій [1210.1]: генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну); голова виконавчого органу акціонерного товариства; директор (начальник, інший керівник) підприємства, установи, організації; директор філіалу; менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів та інші.

Спеціалізація: управління об’єднаними територіальними громадами: керівники та провідні фахівці служб державних органів влади; керівники та провідні фахівці підприємств, установ і організацій різних форм власності та їх заступники; керівні посади у центральних та місцевих органах державної влади; керівні посади місцевих органів самоврядування; керівники громадських та профспілкових організацій; менеджери у соціальній сфері.

Освітня програма: Менеджмент Спеціалізація: управління закладом освіти

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми (фокус програми): Акцент на здатності фахівців здійснювати науково-дослідницьку, виробничу та адміністративну діяльність при управління соціально-економічними системами та бізнес-процесами з метою раціоналізації управлінських, виробничих, інноваційно-інвестиційних процесів.  На вибір здобувачів вищої освіти надається перелік дисциплін за спеціалізаціями підготовки: менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу, управління закладом освіти, управління об’єднаними територіальними громадами, які розширюють можливості їхнього працевлаштування.

Посади, які може займати фахівець:  Керівники підприємств, установ та організацій [1210.1]: генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну); голова виконавчого органу акціонерного товариства; директор (начальник, інший керівник) підприємства, установи, організації; директор філіалу; менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів та інші.

Спеціалізація: управління закладом освіти: директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.); директор дошкільного виховного закладу; директор кабінету (методичного, навчально-методичного); директор курсів підвищення кваліфікації; директор навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату і т. ін.); директор навчального пункту; директор позашкільного закладу; начальник курсів підвищення кваліфікації; начальник училища; проректор; ректор.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність▼

Освітня програма: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми (фокус програми): наукові теорії, положення, концепції, принципи підприємництва та торгівлі і методологія їхнього використання для організації та ефективного функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур.

 Посади, які може займати фахівець: консультант з ефективності підприємництва, фахівець з ефективності підприємництва, економіст, економіст з матеріально-технічного забезпечення, економіст з планування, економіст із ціноутворення, економічний радник, консультант з економічних питань, економіст із збуту.

081 Право▼

Освітня програма: Право

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми (фокус програми): програма спрямована на оволодіння фундаментальними знаннями та практичними уміннями у галузі права. Ключові слова: право, юридична наука, правнича діяльність. Акцент на визначенні та використанні первинних джерел (законодавство України) та вторинних джерел (правозастосовна практика та наукова література) критично.

Посади, які може займати фахівець: фахівець із кваліфікацією магістра може працювати як: секретар судового засідання, секретар суду, помічник приватного детектива, помічник судді, помічник юриста, помічник-консультант народного депутата України, державний виконавець, оперуповноважений, інспектор патрульної служби, командир відділення (органи внутрішніх справ), молодший інспектор (органи внутрішніх справ), помічник слідчого, інспектор (пенітенціарна система), оперуповноважений (пенітенціарна система), інспектор праці (правовий), приватний детектив, судовий експерт, юрисконсульт