Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Ґудзь Марина Вікторівна

доктор економічних наук, професор

Наукометрика
ORCID iD
Google Scholar
Researcher iD
Scopus iD
ResearchGate iD

Біографія

Ґудзь М.В. народилась 03.11.1963 р. в м. Сумах. З 1981 по 1986 р. навчалася в Сумському державному педагогічному інституті. У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію “Ради народних депутатів трудящих в період хрущовської «відлиги»” на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

З 1992 по 1995 р. працювала в Бердянському державному педагогічному університеті спочатку старшим викладачем, потім – доцентом, завідувачем кафедри менеджменту та правового забезпечення господарської діяльності. Протягом 1996-2001 рр.  працювала доцентом кафедри управління та соціальних технологій Азовського регіонального інституту управління. У 2011 р. захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 13 травня 2011 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.01 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України м. Донецк – “Формування та використання стратегії ефективного використання потенціалу курортно-рекреаційних територій”. З 2012 р. працює на посаді професора кафедри менеджменту готельного, курортного та туристичного сервісу.

Президент громадської організації Асоціація «Європейський шлях». Реалізувала понад 30 міжнародних проектів у сфері муніципального управління, молодіжного підприємництва, соціальної політики.