Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кафедра економіки та фінансів

Історія кафедри бере свій початок з 2000 років ХХ ст., коли в Азовському регіональному інституті управління «АРІУ» функціонували дві окремі кафедри – «Економічна кібернетика» та «Фінанси і кредит». У зв’язку з реорганізацією АРІУ і переходом у структуру БДПУ у 2012 році  кафедра увійшла в склад кафедр факультету економіки і управління та отримала нову назву кафедри «Економічної кібернетики і фінансів». З 2017 року  кафедра отримала нову назву кафедра  «Економіки та фінансів».

Кафедра здійснює  підготовку студентів з галузі знань 051 Економіка; 072 Фінанси, банківська справа та страхування  за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр,  магістр.

Кафедру очолює доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Павло Васильович Захарченко.

Викладачі кафедри: доктор економічних наук, професор П.В. Захарченко, доктор  економічних наук професор  Жигірь А.А.,  кандидат економічних наук, доцент М.П. Гриценко, кандидат економічних наук, доцент Н.П. Кіркова, кандидат економічних наук, доцент Г.П. Костенко, доцент Т.М. Кардашова, кандидат економічних наук, старший викладач  Я.В. Глазова, кандидат економічних наук, старший викладач Горпинич О.В., аспіранти І.О. Горбачова., С.А. Жваненко, Т.Є. Кунгурцева,  лаборант Л.О.Козубович.

 

 

Дисципліни які  викладаються на кафедрі:

 1. Аналіз банківської діяльності;
 2. Фінанси;
 3. Бухгалтерський облік;
 4. Податкова система;
 5. Бюджетна система;
 6. Фінанси підприємств;
 7. Фінансовий менеджмент;
 8. Аудит;
 9. Контролінг
 10. Фінансовий аналіз
 11. Аналіз інвестиційних проектів;
 12. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання;
 13. Автоматизовані системи обліку
 14. Системний аналіз в економіці
 15. Ціноутворення
 16. Банківські інформаційні системи
 17. Інформаційна економіка
 18. Математичні методи і моделі в ринковій економіці
 19. Моделювання економічної динаміки
 20. Кредитування і контроль
 21. Місцеві фінанси
 22. Податковий менеджмент
 23. Ринок фінансових послуг
 24. Управління фінансовою санацією
 25. Облік, аудит та фінансовий облік у бюджетних установах