Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кафедра фінансів і кредитів

Кафедра економічної кібернетики і фінансів була створена у березні 2012 р. у зв’язку з організацією факультету економіки і управління БДПУ для підготовки студентів зі спеціальностей «Економічна кібернетика» та «Фінанси і кредит».

Історія кафедри бере свій початок з 2000 років ХХ ст., коли в Азовському регіональному інституті управління «АРІУ» функціонували дві окремі кафедри – «Економічна кібернетика» та «Фінанси і кредит». У зв’язку з реорганізацією АРІУ і переходом у структуру БДПУ кафедра увійшла в склад кафедр факультету економіки і управління та отримала нову назву кафедри «Економічної кібернетики і фінансів».

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» денної та заочної форми навчання галузі  знань «Економіка і підприємництво» за спеціальностями «Економічна кібернетика» та «Фінанси і кредит».

На кафедрі працює колектив однодумців, що має метою підготовку висококваліфікованих спеціалістів – фахівців у галузі сучасної економіки і фінансів.

Сьогодні кафедру економічної кібернетики і фінансів очолює доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Павло Васильович Захарченко.

На кафедрі працює 8 викладачів: доктор економічних наук, професор П.В. Захарченко, кандидат економічних наук, доцент М.П. Гриценко, кандидат економічних наук, доцент Жигірь А.А., кандидат економічних наук, доцент Н.П. Кіркова, кандидат економічних наук, доцент Г.П. Костенко, доцент Т.М. Кардашова, старший викладач І.О. Горбачова, асистент М.Є. Гладка.

 

Головною метою діяльності кафедри є забезпечення необхідних організаційних, навчальних, методичних, наукових та кадрових умов здійснення процесу підготовки студентів з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр.

Співробітники кафедри викладають такі дисципліни: «Фінанси підприємств», «Податковий менеджмент», «Бюджетна система», «Фінанси», «Страхування», «Фінансовий ринок», «Моделювання економіки», «Теорія хаосу в економіці», «Банківські інформаційні системи», «Системи підтримки прийняття рішень» та ін.

Колективом кафедри була проведена велика робота з підготовки методичного забезпечення навчального процесу, створення сучасних навчальних програм. Викладачі кафедри є авторами численних науково-методичних праць (статей, підручників, навчальних посібників, методичних вказівок). Серед них: «Інтелектуальний аналіз даних: підручник» (П.В. Захарченко, О.І. Черняк), «Фондовий ринок: навчальний посібник» (П.В. Захарченко, М.Ю. Куссий), «Гроші та кредит: курс лекцій» (Т.М. Кардашова), «Інноваційний менеджмент: навчальний посібник» (М.П. Гриценко), «Фінансовий аналіз: навчальний посібник» (М.П. Гриценко), «Теорія ігор в економіці» (Н.П. Кіркова) та ін.

 

 

Кафедра економічної кібернетики і фінансів активно співпрацює з українськими та закордонними навчальними закладами й науковими центрами з США, Германії, Словакії, Польщі, Росії. Співробітники кафедри беруть участь у міжнародних наукових програмах США (співробітництво з інститутом складності Santa Fe Institute, USA), Росії (співробітництво з Російською академією народного хазяйства та державної служби при Президенті Росії, Санкт-Петербург).

 

 

За час існування кафедри економічної кібернетики і фінансів викладачами видано понад 15 монографій та близько 40 статей у фахових наукових журналах. Вона є ініціатором проведення багатьох наукових конференцій. Зокрема, організатором постійно діючої Міжнародної науково-практичної конференції «Прогнозування соціально-економічних процесів», Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансові ринки та інвестиційні процеси», постійним учасником Міжнародної конференції «International Conference of «The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world», Міжнародної конференції «Chaotic Modeling and Simulation International Conference», Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку економічної кібернетики» та багатьох інших.

 

 

Студенти кафедри залучаються до активної науково-дослідної діяльності. Зокрема, ними створюються дослідний інструментарій (сукупність комп’ютерних моделей дослідження економічних процесів, комп’ютерні засоби аналітики фінансових ринків) з метою підготовки до участі у реальних наукових та практичних проектах. Здійснюється навчання студентів нових методологій системного аналізу економічних систем, технологій комп’ютерного дослідження фінансових процесів. Така форма діяльності реалізується шляхом залучення провідних фахівців України та інших країн до викладання навчальних курсів і консультування студентів кафедри, а також коригування тем курсових, дипломних та магістерських робіт з метою приведення їх у відповідність до потреб сучасних ринку праці. Активно практикується стажування студентів кафедри у різних країнах світу (зокрема, Германії, Польщі та Росії).

 

 

 

 

 

E-mail: kafedra.ecfc@gmail.com