Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Глазова Яна Василівна

Доцент

Кандидат економічних наук

Наукометрика

ORCID iD

0000000286300930

Google Scholar

GGQ34AAAAJ

Researcher iD

D99192017

Scopus iD

ResearchGate iD

Yana_Glazova

Біографія

Народилася в 1971 році в Бердянську.

Навчалась у СШ №1 і в старших класах почала займатися програмуванням. У 1986 році робота присвячена кодування музики була представлена ​​на виставці досягнень народного господарства (ВДНГ) у Москві.

Після закінчення в 1993 році Бердянського педагогічного інституту за спеціальністю вчитель інформатики спочатку працювала оператором-програмістом ЕОМ, а потім перейшла на роботу в бухгалтерію Академії управління та інформаційних технологій АРІУ, де протягом 10 років займалася впровадженням, підтримкою і поточною експлуатацією бухгалтерського програмного забезпечення.

З 2003 року перейшла на роботу викладачем кафедри економічної кібернетики, викладала дисципліни пов’язані з програмуванням і інформаційними системами.

З 2007 року, після стажування за тематикою “Розвиток продуктивних сил та дистанційне навчання” в США, активно зайнялася викладанням з використанням систем дистанційного навчання – розробка матеріалів курсів, проведення вебінарів, робота тьютором.

У 2009 році пройшла сертифікацію та отримала свідоцтво викладача-методиста сертифікованих курсів 1С: Підприємство 8.

У 2011 році закінчила магістратуру за фахом Економічна кібернетика, а в 2016 році захистила дисертацію по темі «Моделювання процесів самоорганізації територіальної громади в соціально-економічній системі міста», спеціальність: математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

З 2018 року працює доцентом кафедри економіки, підприємництва та фінансів

 

Список наукових праць

  1. Інформаційні системи у фінансових установах: навчальний посібник / О.І. Баштанник, Н.К. Максишко, Я.В. Глазова, В.О. Шаповалова. – Бердянськ : ФОП Ткачук, 2015. – 228 с.
  2. Максишко Н.К., Глазова Я.В. Прогнозування розвитку громади на базі моделі взаємодії органів самоврядування та самоорганізації населення // Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем : [монографія] / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Бердянськ : Видавець ФОП Ткачук О.В., 2015. – 384 с./ С. 249-255.
  3. Glazova Y. V. The research information space of the self-government and self-organization of territorial community Berdyansk / Y. V. Glazova, N. K. Maksishko // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) # 8. – Warszawa, Poland, 2016. – Pр. 46–51.
  4.  Глазова Я. В. Концепція застосування поведінкових моделей для аналізу впливу інформації на процеси самоорганізації в територіальних громадах / Я. В. Глазова // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2016. – № 21. Том 4. – С. 207–211.
  5.  Глазова Я. В. Моделі динаміки процесів самоорганізації в територіальній громаді міста / Я. В. Глазова, Н. К. Максишко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2016. – № 16. – С. 150–154. .
  6. Глазова Я. В. Аналіз змісту, структури та складових інформаційного простору територіальної громади / Я. В. Глазова // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Економічні науки. – 2016. – № 1(29). – С. 42–52.
  7. Глазова Я. В. Визначення поняття територіальної самоорганізації засобами семантичного моделювання / Я. В. Глазова, Н. К. Максишко // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Економічні науки. – 2015. – № 2(26). – С. 75–82.
  8. Глазова Я. В. Дослідження динаміки процесів самоорганізації населення в територіальних громадах регіонів України [Електронний ресурс] / Я. В. Глазова, Н. К. Максишко // Ефективна економіка. – 2015. – №12. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4699