Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Гриценко Михайло Павлович

Доцент

Кандидат економічних наук

Наукометрика

ORCID iD

0000000223026997

Google Scholar

Researcher iD

E84892019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Гриценко Михайло Павлович (17.04.1956 р. с. Воздвиженка, Михайлівського р-ну, Приморського краю)  – кандидат економічніх наук (1990 р.), доцент (2013 р.).

У   1978   році закінчив  економічний факультет  Полтавського  сільськогосподарського  інституту і одержав диплом зі спеціальності «Економіка і організація сільського господарства». У 1983 році без відриву від виробництва закінчив Полтавський кооперативний інститут і одержав диплом зі спеціальності «Економіка торгівлі».

З 1980 по 1985 роки працював на посадах ст. лаборанта кафедри бухгалтерського обліку і машинної обробки інформації, інженера кафедри бухгалтерського обліку і машинної обробки інформації, асистента кафедри бухгалтерського обліку, асистента кафедри економіки сільського господарства Сумської філії Харківського сільськогосподарського  інституту ім. В.В.Докучаєва .

З вересня 1985 по серпень 1988 року Гриценко М.П.  навчався в аспірантурі Харківського сільськогосподарського інституту. У 1990 році успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 – Економіка, організація, планування в галузях народного господарства, Тема роботи  – «Вдосконалення розміщення і спеціалізації сільськогосподарського виробництва (на прикладі Сумської області)».  Науковий керівник – проректор з наукової роботи Харківського сільськогосподарського інституту к.екон. н., професор В. Й. Шіян.

Після закінчення аспірантури  працював у Сумському сільськогосподарському інституті на посадах ст. викладача, доцента кафедри сільського господарства.  У 1993 році перейшов на роботу в Сумський физико – технологічний інститут, де пропрацював до вересня 1994 року на посаді ст. викладача кафедри прикладної математики. У 1994 – 1998 роках працював на керівних посадах  у комерційних структурах м. Суми.

У вересні 1998 року Гриценко М.П. перейшов на  роботу до Сумського національного  аграрного університету, де протягом 1998 – 2003 років працював на посадах доцента кафедри статистики, заст. декана економічного факультету, декана юридичного факультету.

З  2003 року  Гриценко М.П. обіймав посаду доцента кафедри фінансів   в Азовському регіональному інституті управління  (м. Бердянськ), у 2009 році був призначений завідувачем кафедри фінансів АРІУ ЗНТУ.

З березня 2012 року в зв’язку з приєднанням АРІУ ЗНТУ до Бердянського державного педагогічного університету Гриценко М.П. працює на посаді доцента кафедри фінансів і кредиту БДПУ.

З  2017 р. – доцент кафедри економіки та фінансів.

Сфера наукових інтересів: моделювання фінінсово-економічної  діяльності підприємств курортно-рекреаційної сфери.

За багаторічну сумлінну працю, плідну педагогічну  діяльність  Гриценко М.П. нагороджений почесними грамотами Сумського національного аграрного університету, Азовського регіонального інституту Управління, Бердянського державного педагогічного університету, Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.  У 2016 році діяльність М.П.Гриценко відзначена подякою Міністерства освіти і науки України.

Гриценко Михайло Павлович є автором та співавтором 78 наукових публікацій, в тому числі 4-х навчальних посібників, 8 колективних монографій, 53 наукових статей.

З 2018 року працює на посаді доцента кафедри економіки, підприємництва та фінансів.

Список наукових праць

  1. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / П.В. Захарченко, М.П. Гриценко – Бердянськ : Видавничий будинок Мелітопольскої міської друкарні, 2018. – 224 с.
  2. Гриценко М.П. Зелена економіка як шлях досягнення стабільності в Україні /Розділ в колективній монографії. «Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України» [монографія] / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Бердянськ : Видавець Видавничий будинок  Мелітопольскої міської друкарні, 2018.
  3. Гриценко М.П. Прогнозування платостпроможності підприємствана основі регресцйного аналізу величини чисти х активів /Розділ в колективній монографії. «Прогнозування соціально-економічних процесів» [монографія] / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Бердянськ : Видавець ФОП Ткачук О.В., 2017.
  4. Гриценко М.П. Фінансово-економічний механізм створення обслуговуючих кооперативів в курортно-рекреаційній сфері / Розділ в колективній монографії. «Нова траєкторія розвитку національної економіки: мікро-, макро та прикладні аспекти»: [монографія] / За ред. О. В. Покатаєва, В. І. Ляшенко, М.В. Болдуєва, О.Ю. Тімарцева,  Г.Ю. Кучерової.. – Запоріжжя, 2017. – 452 с., С. 93 – 100.
  5. Гриценко М.П. , М.Нікіша. Дослідження просторових систем за допомогою просторових моделей та моделей потенціалів. / Стаття у збірці наукових праць Gospodarka i edukacia: nowoczesne tendencje / Академія менеджменту та адміністрування Ополе (Польша) – 360 с./ С.56-60