Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Гриценко Михайло Павлович

Доцент

Кандидат економічних наук

Наукометрика

ORCID iD

0000000223026997

Google Scholar

Researcher iD

E84892019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Гриценко Михайло Павлович (17.04.1956 р. с. Воздвиженка, Михайлівського р-ну, Приморського краю)  – кандидат економічніх наук (1990 р.), доцент (2013 р.).

У   1978   році закінчив  економічний факультет  Полтавського  сільськогосподарського  інституту і одержав диплом зі спеціальності «Економіка і організація сільського господарства». У 1983 році без відриву від виробництва закінчив Полтавський кооперативний інститут і одержав диплом зі спеціальності «Економіка торгівлі».

З 1980 по 1985 роки працював на посадах ст. лаборанта кафедри бухгалтерського обліку і машинної обробки інформації, інженера кафедри бухгалтерського обліку і машинної обробки інформації, асистента кафедри бухгалтерського обліку, асистента кафедри економіки сільського господарства Сумської філії Харківського сільськогосподарського  інституту ім. В.В.Докучаєва .

З вересня 1985 по серпень 1988 року Гриценко М.П.  навчався в аспірантурі Харківського сільськогосподарського інституту. У 1990 році успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 – Економіка, організація, планування в галузях народного господарства, Тема роботи  – «Вдосконалення розміщення і спеціалізації сільськогосподарського виробництва (на прикладі Сумської області)».  Науковий керівник – проректор з наукової роботи Харківського сільськогосподарського інституту к.екон. н., професор В. Й. Шіян.

Після закінчення аспірантури  працював у Сумському сільськогосподарському інституті на посадах ст. викладача, доцента кафедри сільського господарства.  У 1993 році перейшов на роботу в Сумський физико – технологічний інститут, де пропрацював до вересня 1994 року на посаді ст. викладача кафедри прикладної математики. У 1994 – 1998 роках працював на керівних посадах  у комерційних структурах м. Суми.

У вересні 1998 року Гриценко М.П. перейшов на  роботу до Сумського національного  аграрного університету, де протягом 1998 – 2003 років працював на посадах доцента кафедри статистики, заст. декана економічного факультету, декана юридичного факультету.

З  2003 року  Гриценко М.П. обіймав посаду доцента кафедри фінансів   в Азовському регіональному інституті управління  (м. Бердянськ), у 2009 році був призначений завідувачем кафедри фінансів АРІУ ЗНТУ.

З березня 2012 року в зв’язку з приєднанням АРІУ ЗНТУ до Бердянського державного педагогічного університету Гриценко М.П. працює на посаді доцента кафедри фінансів і кредиту БДПУ.

З  2017 р. – доцент кафедри економіки та фінансів.

Сфера наукових інтересів: моделювання фінінсово-економічної  діяльності підприємств курортно-рекреаційної сфери.

За багаторічну сумлінну працю, плідну педагогічну  діяльність  Гриценко М.П. нагороджений почесними грамотами Сумського національного аграрного університету, Азовського регіонального інституту Управління, Бердянського державного педагогічного університету, Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.  У 2016 році діяльність М.П.Гриценко відзначена подякою Міністерства освіти і науки України.

Гриценко Михайло Павлович є автором та співавтором 78 наукових публікацій, в тому числі 4-х навчальних посібників, 8 колективних монографій, 53 наукових статей.

З 2018 року працює на посаді доцента кафедри економіки, підприємництва та фінансів.

Список наукових праць

 1. Гриценко М.П. Аналіз величини чистих актиів як засіб прогнозування платоспроможності підприємства Стаття The 10th International conference ―Science and society: (March 15, 2019) Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 2019. 471 p. С. – 216 – 227

   

 2. Гриценко М.П, Каткова Т.І Застосування рейтингової оцінки для визначення рівня інвестиційної привабливості закладів курортно-рекреаційної сфери. Монографія. «Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем» [монографія] / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Бердянськ : Видавець Видавничий будинок  Мелітопольскої міської друкарні, 2019. – 456 с., – 12с.

   

 3. Hrytsenko M., Katkova T. Use of gravitational models for  spatial systems studying Collective monograph.  Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities; collective monograph/ Higher school of Social and economic in Przeworsk, Poland; WSSG, 2019, – Vol.2- 400p., P.103 – 113

   

 4. Hrytsenko M.,Litvynenko I. Determining the level of investment attraction of resort and recreation sphere institutions with the help of rating assessment .Article : The 3th International conference ― Perspectives of world science and education (November 27-29, 2019, Osaka, Japan)  (Прийнято до друку. Публикація до 15 грудня 2019 року)

   

 5. Гриценко М., Литвиненко. І Шляхи вирішення земельного питання в Україні. Improving the Life Quality: View of Scientists. Volume of Scientific Papers. The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978-83- 946765-3-7 (electronic edition); pp. 660, illus., tabs., bibls.