Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кіркова Наталя Петрівна

Доцент

Кандидат економічних наук

Наукометрика

ORCID iD

000000033727514X

Google Scholar

v5k9iLJ8rehIkzTrv_jZ8lQ

Researcher iD

E77982019

Scopus iD

0000

ResearchGate iD

Біографія

Кіркова Наталя Петрівна – кандидат економічних наук, доцент. Доцент кафедри фінансів і кредиту.

У 1999 р. з відзнакою закінчила фізико-математичний факультет Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Математика». З 2000 р. навчалась в аспірантурі Запорізького національного університету за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи». У 2004 р. закінчила Азовський регіональний інститут управління (спеціальність «Фінансовий менеджмент») і здобула кваліфікацію менеджера-економіста. У 2007 р. закінчила аспірантуру Запорізького національного університету за спеціальністю 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». З 1999 р. працювала у Азовському регіональному інституті управління, де з 2008 р. до 2012 р. займала посаду вченого секретаря інституту. У 2012 р. була прийнята за переводом у Бердянський державний педагогічний університет. У 2012 р підвищувала кваліфікацію в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Полтавського університету економіки і торгівлі з курсу «Методика викладання дисциплін у вищий школі», де опрацювала наступні теми: «Інноваційні технології навчання», «Актуарні розрахунки», «Організаційні форми навчання у вищій школі».

У 2008 р. захистила дисертацію на тему: «Моделювання ціноутворення послуг підприємств санаторно-курортної сфери». Працює над докторською дисертацією на тему: «Моделі інноваційного розвитку регіонів».

Є постійним вченим секретарем Міжнародної науково-практичної конференції «Прогнозування соціально-економічних процесів».

Коло наукових інтересів – моделювання економічних систем.

Нагороджена грамотою управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.

Виступала опонентом двох дисертаційних робіт за темами: «Оптимізація оперативного управління рекреаційним підприємством» та «Моделювання невитратного ціноутворення на підприємствах сфери туристичних послуг».

Автор (співавтор) 35 наукових праць з дослідження проблем управління та моделювання економічних процесів.

З 2018 року працює на посаді доцента кафедри економіки, підприємництва та фінансів.

Список наукових праць

  1. Кіркова Н.П., Мухін В.С. Моделі розвитку «зеленої» економіки в курортно-туристичних системах/ Н.П.Кіркова, В.С.Мухін // Актуальні питання прогнозування розвитку соціально-економічних систем: [колективна монографія]/ за ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. – 482с.
  2. Кіркова Н.П. «Актуальні питання прогнозування розвитку соціально-економічних систем» / Н.П. Кіркова, В.В. Вітлінський, О.І. Черняк. — Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. – 482с.
  3.  Kirkova N., Kostenko G. Chaos in Demand Management Models // Book of Abstracts Chaos 2019 Chaotic Modeling and Simulation International Conference (Chania, Crete, Greece, 18-22 June 2019) P.53
  4. Kirkova N. Modeling of Turbulent Processes in Economy of Macrosystems/ Natalia Kirkova, Anna Kostenko/ Book of Abstracts of the 11th Chaotic Modeling and Simulation International Conference. Rome, Italy: 5-8 June, 2018/- P. 65-66
  5. Кіркова Н.П., Мараховський О.В. Закономірності та фінансові механізми функціонування курортно-рекреаційних систем // Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України [монографія] / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольскої міської друкарні, 2018. – 432 с./ С. 303-310.