Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Костенко Ганна Петрівна

Доцент

Кандидат економічних наук

Грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації – за сумлінну роботу, досягнуті успіхи у професійній діяльності та з нагоди Дня науки (наказ облУОН від 16.05.2006 № 222)
Почесна грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації – за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (Наказ Департаменту від 10.04.2013 № 371)
Наукометрика

ORCID iD

0000000302219543

Google Scholar

coXoiCQAAAAJ

Researcher iD

E78002019

Scopus iD

0000

ResearchGate iD

Біографія

Костенко Ганна Петрівна (09.01.1979 р., м. Бердянськ Запорізької обл.) – кандидат економічних наук (2012 р.).

У 2001 р. закінчила Азовський регіональний інститут управління при Запорізькому державному університеті за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», здобула кваліфікацію менеджера. З січня 2000 р. працювала в Азовському регіональному інституті управління при Запорізькому державному університеті на посадах бухгалтера-економіста та бухгалтера обліково-економічного відділу (2000-2005 рр.), де поряд з виконанням обов’язків за основним місцем роботи, з жовтня 2002 р. займалася викладацькою діяльністю за сумісництвом на факультеті післядипломної освіти.

З 2003 р. є сертифікованим спеціалістом в області бухгалтерського обліку (Св-во ТОВ «Баланс-Клуб», ВГО «Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України» № 000105 від 29.12.2003 р.).

У 2005 р. здобула кваліфікацію магістра з фінансів у Донецькому державному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського.

З серпня 2005 р. переведена на посаду старшого викладача кафедри фінансів Приватного вищого навчального закладу «Академія управління та інформаційних технологій «АРІУ». З 2007 р. працювала асистентом кафедри фінансів Азовського регіонального інституту управління Запорізького національного технічного університету (АРІУ ЗНТУ).

З 2008 по 2011 рр. навчалася в аспірантурі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського з відривом від виробництва. У цей період продовжувала працювати за сумісництвом в Азовському регіональному інституті управління Запорізького національного технічного університету (АРІУ ЗНТУ) за сумісництвом на посаді асистента та у подальшому на посаді старшого викладача кафедри фінансів. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» на тему «Фінансове забезпечення розвитку санаторно-курортних закладів» (науковий керівник – О.В. Чайковська).

У грудні 2011 р. прийнята на посаду старшого викладача АРІУ ЗНТУ за основним місцем роботи. З березня 2012 р. у зв’язку з приєднанням АРІУ ЗНТУ до Бердянського державного педагогічного університету (БДПУ) обіймала посаду старшого викладача кафедри економічної кібернетики, фінансів і кредиту, а з 1 вересня 2012 р. – посаду старшого викладача кафедри економічної кібернетики і фінансів БДПУ. У вересні 2013 р. переведена на посаду доцента кафедри економічної кібернетики і фінансів БДПУ.

Вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики і фінансів присвоєне у 2014 р.

З травня 2016 р. – доцент кафедри фінансів і кредиту.

3 жовтня  2017 р.- доцент кафедри економіки та фінансів.

Сфери наукових інтересів: фінансова діяльність суб’єктів підприємництва; фінансовий механізм розвитку туризму і курортів в Україні; фінансове забезпечення відтворення людського капіталу; фінансування розвитку санаторно-курортних закладів як складової соціальної сфери держави.

Авторка 1 монографії, 1 навчального посібника і 20 наукових статей.

Нагороди: Грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2006 р.); Почесна грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації (2013 р.); Грамота Запорізької обласної державної адміністрації (2016 р.).

З 2018 року працює на посаді доцента кафедри економіки, підприємництва та фінансів.

Список наукових праць

  1. Костенко Г.П. Концептуальні засади фінансового контролінгу на підприємствах курортно-рекреаційної сфери / Г.П. Костенко // Ефективна економіка. – 2018. – № 9. – Режим доступу до статті : http://www.economy.nayka.com.ua.
  2. Костенко Г.П. Інтегральна оцінка фінансового забезпечення розвитку санаторно-курортних закладів // Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України [монографія] / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 432 с. / С. 310-319.
  3. Костенко Г.П. Необхідність фінансового контролінгу як системи ефективного управління підприємств курортно-рекреаційної сфери / Г.П. Костенко // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпро, 30-31 березня 2017 р.). – Дніпро : НМАУ, 2017. – C. 473 – 476.
  4.   Костенко Г.П. Передумови впровадження фінансового контролінгу на підприємствах курортно-рекреаційної сфери / Г.П. Костенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: «Економічна» : зб. наук. пр. – Вип. 90. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 70 – 77.
  5.  Костенко Г.П. Застосування державно-приватного партнерства у фінансуванні розвитку установ соціальної сфери / Г.П. Костенко // Ефективна економіка. – 2014. – № 9. – Режим доступу до статті : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3336
  6. 6. Костенко Г.П. Фінансове прогнозування розвитку санаторно-курортних закладів з урахуванням чинника сезонності / Г.П. Костенко // Вісник Запорізького національного університету. Серія: «Економічні науки» : зб. наук. пр. – № 1 (21). – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 201 – 209. 13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування.
  7. Наскрізна програма практик для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» / Захарченко П.В., Костенко Г.П. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014. – 60 с./ С. 16-46.
  8. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» денної та заочної форм навчання / Захарченко П.В., Жигірь А.А., Гриценко М.П., Костенко Г.П. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – 73 с./ С. 22-38.
  9. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» всіх форм навчання / Г. П. Костенко. – Бердянськ: БДПУ, 2014. –  29