Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кучер Станіслав Федорович

кандидат економічних наук, доцент

Наукометрика

ORCID iD

0000000324283423

Google Scholar

HL5E0AAAAJ&hl

Researcher iD

D98312019″

Scopus iD

ResearchGate iD

Stanislav_Kucher

Біографія

Народився 07 січня 1955 р. в м. Дніпродзержинську, Дніпропетровської області.

В 1981 р закінчив Дніпропетровський державний університет, в 1999 р.- Запорізький державний університет.

Стаж педагогічної роботи з 1987 р. по теперішній час

У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.01 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України м. Донецк за темою – «Організаційно-економічне забезпечення перетворень у курортно-рекреаційній системі приморського міста».

З 2011 р. працюва на посаді доцента кафедри менеджменту організацій Бердянського державного педагогічного університету, а з 2012 р. і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри економіки підприємства та економічної теорії.

Нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, грамотами Областного управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.

Кучер С.Ф. входить до складу методичної ради БДПУ за напрямом – економічні науки.

Коло наукових інтересів: вивченні проблем розвитку та розміщення продуктивних сил в приморському місті.

Автор (співавтор) понад 30 наукових праць з менеджменту, економіки підприємства, регіональної економіки, економіки рекреації і природокористування.

У різні роки викладав такі дисципліни: розміщення продуктивних сил; регіональна економіка, економічна інтеграція.  Працює з магістрантами.

З 2018 року працює на посаді доцента кафедри економіки, підприємництва та фінансів.

Контактна інформація: електрона пошта – sfk07011955@gmail.com

Список наукових праць

  1.  Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку периферійних районів сходу запорізької області Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем: Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В, 2015. – с. 309 -320
    2. Кучер С.Ф. Регіональний аспект соціального інвестування Актуальні проблеми прогнозування поведінки складних соціально-економічних систем: Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В, 2016. – с. 431 -438
    3. Кучер С.Ф. Поняття та сутність курортно-рекреаційної системи приморського міста та її складові елементи. Методичні основи організаційно-економічного забезпечення перетворень у курортно-рекреаційній системі Теоретичні, науково-методичні та прикладні засади ефективності функціонування і розвитку підприємства: [колективна монографія / за заг.ред. д.е.н., проф.. А.А.Жигіря]. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2016. – с. 238-289
    4. Кучер С.Ф., Ротарєв М.Д. Стратегічне управління підприємством на основі диверсифікації його діяльності [Електронний ресурс] / С.Ф. Кучер, М.Д. Ротарєв // Економіка та суспільство. – 2016. – №5. –  Режим доступу до журналу: http://economyandsosiety.in.ua
    5. Kucher S.F. Suburban business seaside town./  S.F. Kucher // The scientific heritage.№ 9 (9). P. 2. Budapest.- Hungary. – 2017. – P.42-47.